Наукові події

Ніч «молодої» науки в педагогічному

У стінах Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з нагоди Всесвітнього дня науки в імʼя миру та розвитку (World Science Day for Peace and Development) 10 листопада проведено традиційне свято для наукової спільноти закладу освіти – «Ніч «молодої» науки в педагогічному».

За ініціативи в.о. ректора ХНПУ ім. Г.С. Сковороди д.пед.н., проф., член-кор. НАНП України Ю. Д. Бойчука та голови ради молодих учених д.п.н., доц., проф. кафедри педагогіки О.І. Башкір у цей день проведено конкурс відеороликів «SKOVORODA_SCIENCE». 

У категорії конкурсу «Я – молодий науковець і цим пишаюся» в онлайн-форматі студенти університету взяли участь у науковому челенджі з метою підвищення рівня інформованості про наукову діяльність студентських наукових товариств факультетів.

Високоповажними членами журі завідувачем кафедри педагогіки, д.пед.н., проф. Золотухіною С.Т. (голова журі), головою ради молодих учених, д.пед.н., доц., проф. каф. пед. Башкір О.І., деканом фізико-математичного фак-ту, д.пед.н., проф. Пономарьовою Н.О., координатором з наукової роботи фак-ту дошкільної освіти, к.пед.н., доц., доц. каф. теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін Мкртичян О.А., головою спілки студентів та молоді університету Касалапом Д.А. визначено номінантів і переможців.

Історичний факультет – номінація «Професійне спрямування наукової роботи»!
Природничий факультет – номінація «Гармонія освітньо-наукового середовища»!
Факультет мистецтв – номінація «Візуалізація наукових досягнень»!
Факультет психології і соціології – номінація «Науковий релакс»!
Факультет дошкільної освіти – номінація «Фундаментальність наукової роботи»!
Факультет іноземної філології переміг у номінації «Інтеграція студентської науки в міжнародний освітній простір» та посів ІІІ місце в конкурсі!
Фізико-математичний факультет переміг у номінації «Змістове розкриття тематики конкурсу» та посів ІІ місце в конкурсі!
Український мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка переміг у номінації «Професійна презентація студентської роботи» та посів І місце в конкурсі!
Факультет початкового навчання переміг у номінації «Сторітейлінг наукової роботи» та отримав Гран-прі конкурсу!

Окремою родзинкою заходу «SKOVORODA_SCIENCE» категорії «Я – молодий науковець і цим пишаюся!» стало визначення номінації «Глядацька симпатія», яку учасники та глядачі визначали в онлайн-форматі. Усього проголосували 1149 осіб. За результатами глядацького голосування найбільше голосів набрали український мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка та природничий факультет з різницею лише у три голоси, розділивши таким чином навпіл перемогу в номінації. 

В ім’я науки, в ім’я миру та розвитку щиро вітаємо переможців, учасників і координаторів з наукової роботи факультетів ХНПУ ім. Г. С. Сковороди!


Конкурс наукових і науково-технічних проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства»

Національний фонд досліджень України оголошує конкурс наукових і науково-технічних проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства». Таке рішення прийняла наукова рада Фонду на своєму засіданні 11 травня 2020 р. Прийом заявок для участі в конкурсі розпочинається 15 травня і закінчується 15 червня 2020 року.


Премія імені Івана Виговського

Центр Міжнародного співробітництва та міжнародної освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди звертає увагу професорсько-викладацького складу нашого Університету на пропозицію прийняти участь у наборі кандидатур на Головну премію та наукові стажування у Польщі за лінією Премії імені Івана Виговського, яка надійшла до Університету із Генерального консульства Республіки Польща в Україні.

КОМІТЕТ ПРЕМІЇ ІМ. ІВАНА ВИГОВСЬКОГО

оголошує набір кандидатур на Головну премію та наукові стажування

на 2020/21 навчальний рік

ПРЕМІЯ ІМЕНІ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО

12-місячне науково-методичне перебування у шести польських університетах для кандидата в галузі гуманітарних наук та
СТАЖУВАННЯ ПРИ ПРЕМІЇ
4-місячне дослідницьке перебування в двох польських університетах для кандидатів у галузях

 • соціальні науки,
 • точні науки,
 • економічні науки,
 • технічні науки,
 • сільськогосподарські науки,
 •  бібліотекознавство

Програма фінансується солідарно 24 польськими університетами та науковими установами

Заявки, що містять опис заслуг і досягнень кандидата – від університетів, інститутів, організацій, установ, асоціацій тощо або приватних осіб, а також заявки самих претендентів на премію (за умови схвалення університетів, інститутів, установ або осіб, які мають довіру громадськості) просимо надсилатидоStudiumЕurоруWschodniej (Студії Східної Європи) до 15 лютого 2020 року на адресу: stypendia.studium@uw.edu.pl

1. ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЕМІЯ ІМ. ІВАНА ВИГОВСЬКОГО прагне вшанувати заслуги громадян України у розвитку науки, культури та громадського життя, формуванні та розвитку громадянського суспільства в Україні та побудові демократичної України – спрямованої на Європу, враховуючи кращі традиції колишньої Речі Посполитої та історичні, сучасні та майбутні стосунки України з Польщею та Європою.

Премія була заснована у 2014 році закладомСтудії Східної Європи Варшавського університету (ініціатор), найважливішими польськими університетами: Варшавський університет, Ягеллонський університет, Університет Міцкевича у Познані, Вроцлавський університет та чотири університети, розташовані уздовж східного польського кордону: Білостоцький університет, університет Марії Кюрі-Склодовськоїв Любліні, Католицький університет Любліна та Жешувськийуніверситет, а також Коледж Східної Європи у Вроцлаві та Національний інститут Оссолінських у Вроцлаві.

У наступні роки до премії приєдналися нові університети: Гірничо-металургійна академія в Кракові, Академія Леона Козмінського, CollegeofEurope, Академія образотворчих мистецтв у Кракові, Академія образотворчих мистецтв у Варшаві, CollegiumCivitas, Познанський політехнічний університет, Жешувськийполітехнічний університет, Варшавський політехнічний університет, Вроцлавський політехнічний університет, Варшавський університет природничих наук [дослівно: Головна школа сільського господарства], Вроцлавський економічний університет, Гданський університет, Лодзький університет, Краківський педагогічний університет, Краківський сільськогосподарський університет, Вармінсько-Мазурський університет.

Церемонія нагородження проводиться щорічно у Варшавському університеті 22 травня, в день ратифікації Сеймом акта Гадяцької унії між Річі Посполитої та Козацьким Військом Запорізьким у 1659 році.

Лауреат Премії, кандидат у галузі у широкому розумінні гуманітарнихнаук, отримує можливість щорічного наукового перебування в шести польських університетах, які відвідуються по черзі, де він може читати лекції на теми, пов'язані з історією чи сучасністю України та регіону, польсько-українськими відносинами, а також проводити власні архівні та дослідницькі роботи.

Стажування при премії дозволить українським дослідникам з вищезгаданих галузей навчатися протягом 4 місяців у двох польських університетах.

2. ВІДБІР КАНДИДАТІВ

 1. набір кандидатів на Премію розпочинається 1 грудня,
 2. кандидати на премію та стажування можуть бути подані до 15 лютого,
 3.  Комітет на спеціальній нараді приймає рішення про присудження премії та стажування,
 4. реалізація Премії починається в жовтні в рік нагородження.

3. ОБОВ'ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ

 1. стипендія – 3500 злотих чистими щомісяця (якщо лауреат або стажист має науковий ступінь хабілітованогодоктора [приблизно відповідає доктору наук] чи професора);
 2. – 2500 злотих чистими щомісяця (якщо лауреат або стажист має ступінь магістра або доктора [приблизно відповідає кандидату наук, доктору філософії]),
 3. дуже хороші умови проживання протягом усього періоду перебування в даному університеті,
 4. піклування / наукова допомогатьютораз галузі лауреата в кожному університеті,
 5.  книги видавництва приймаючих університетів з галузі лауреата,
 6. за бажанням, курс польської мови.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ЛАУРЕАТА / СТАЖИСТА

 1. 2 місяці перебування в кожному університеті,
 2. виклад однієї публічної лекції та, можливо, шести лекційних курсів в інституті, де він буде афілійований (відповідно до рішення університету),
 3. звіт про перебування,
 4.  якщо результатом перебування стажиста в Польщі будуть публікації –обов’язком лауреата / стажистає розміщення в них інформації про премію.

РЕАЛІЗАТОР ПРОГРАМИ

(Студії Східної Європи Варшавський університет)
PałacPotockich, KrakowskiePrzedmieście 26/28, 00-927Warszawa
(Палац Потоцьких, Краківське передмістя 26/28, 00-927 Варшава)
Tel. 22 55 22 555, fax 22 55 22 222,

Збори членів наукової ради

26 листопада 2019 р. о 14.00 в залі засідань (вул. Алчевських, 29) відбулися збори членів наукової ради, на якому були завтерджені результати проміжного звіту проекту молодих учених, що фінансується за кошти держбюджету.

Тема НДР: Теоретико-методичні основи розробки технологій для відновлення опорно-рухового апарату і функціонального стану та профілактики травматизму представників різних вікових груп у фізичній культурі і спорті.

Керівник теми – канд. пед. наук, доц. Ільницька Г.С.

Науковий консультант – докт. наук з фіз.вих. та спорту, проф., зав. каф. олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму Козіна Ж.Л.

Мета науково-дослідної роботи: сформувати і методологічно обґрунтувати концепцію створення та застосування технологій інформаційного, педагогічного та медико-біологічного напрямків для відновлення функціонального стану і опорно-рухового апарату та профілактики травмитизму людей різних вікових та соціальних груп.

Об’єкт дослідження: процес гармонійного розвитку людини для створення бази для оптимкальногофункцінування організму, запобігання хвороб і травм, а також поліпшення процкесів відновлення працездатності після фізичних навантажень

Предмет дослідження: розробка теоретико-методичних основ створення та застосування технологій інформаційного, педагогічного та медико-біологічного напрямків для відновлення функціонального стану та опорно-рухового апарату та профілактики травмитизму людей різних вікових та соціальних груп.

Результати дослідження. Доведено, що розробка технологій для створення оптимальних умов для відновлення функціонального стану й опорно-рухового апарату та профілактики травмитизму людей різних вікових та соціальних груп повинна базуватись на основних положеннях та досягненнях фундаментальних і прикладних наук.

Визначено теоретичну концепцію функціональних рухів для поліпшення функціонального стану і опорно-рухового апарату та профілактики травмитизму людей різних вікових та соціальних груп. Функціональна терапія – це метод фізичної терапії, спрямований на відновлення втраченого або поліпшення патологічного процесу.

Розроблено алгоритм визначення індивідуальних особливостей паралімпійців з вадами зору в легкоатлетичному спринті та виявлено індивідуальні компенсаторні механізми зорової дисфункції на основі взаємозв'язку між нейродинамічними показниками та біомеханічними характеристиками бігу, а також визначено компенсаторні механізми, в яких є значущими не тільки показники кінестатичного аналізатору, але й типологічні властивості нервової системи.


Друга Сковородинівська академія молодих учених

23-25 жовтня в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди працювала ІІ Сковородинівська академія молодих учених. Учасниками стали 54 молодих науковці, серед яких були аспіранти, докторанти, викладачі закладів вищої освіти та вчителі загальноосвітніх шкіл із різних куточків України: Дніпро, Запоріжжя, Куп’янськ, Львів, Суми, Умань, Харків, Хмельницький та Чернігів.

Навчання в Сковородинівській академії молодих учених поєднувало теоретичні та практичні заняття. Тематика занять торкалась найбільш актуальних для молодих учених питань. Слухачі академії ознайомились із основними вимогами до написання дисертаційних досліджень, оволоділи практичними аспектами написання наукових статей, навчились складати бібліографічні посилання, обговорили провідні аспекти академічної доброчесності та захисту права на інтелектуальну власність, пройшли практикум з пошуку журналів у наукометричних базах Web of Science та Scopus та статистичної обробки результатів наукових досліджень, поглибили свої знання з наукової української та англійської мов, стали учасниками тренінгу з правил написання проектних заявок та майстер-класу «Перевернутий клас», дізнались про засоби електронного навчання та можливості освітніх онлайн-платформ, а на завершення навчились боротись з емоційним вигоранням.

Спікерами академії молодих учених були професори та доценти нашого університету, а також представники інших закладів освіти: Зеленська Л.Д. д. пед. н., проф.; Зуб С.С. д. фіз.-мат. н., проф.; Козіна Ж.Л. д. н. з фіз. вих. і спорту, проф.; Колгатін О. Г. д. пед. н., проф.; Ткаченко Л.П. д. пед. н., доц.; Худолій О.М. д. н. з фіз. вих. і спорту, проф.; Щебликіна Т.А. д. пед. н., проф.; Боярська-Хоменко А.В. канд. пед. н., доц.; Жванія Т.В. канд. психол. н., доц.; Коробкіна О.Г. дир. наук. бібліотеки; Крівобокова А.І. ред. центру інноваційної діяльності та трансферу технологій; Піддубна Н.В. канд. філол. н., доц.; Романовська О.І. зав. наук.-метод. відділом наук. бібліотеки; Собченко Т.М. канд. пед. наук, доц.; Трубчанінов М.А. канд. істор. н., доц.; Лерантович Е.Т. провідний фахівець з патентознавства (Національний технічний університет «ХПІ»); Меняйло В.І. канд. фіз.-мат. н., доц. (Запорізький національний університет).

Щовечора ми запрошували гостей нашого міста на пізнавальні екскурсії до екопарку, парку імені Т.Г. Шевченка та на прогулянку центральною частиною Харкова. Забезпечення цікавого та змістовного дозвілля взяла на себе д.п.н., проф. Перетяга Л.Є.

По завершенню навчання у Сковородинівській академії молодих учених усі учасники отримали сертифікати.

Але на цьому наша робота не завершується. У дистанційній формі ми працюємо з викладачами і вчителями, які виявили бажання пройти стажування та підвищення кваліфікації. Навчання у дистанційному режимі триватиме ще два місяці. Після написання та захисту підсумкової кваліфікаційної роботи учасники отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації та стажування.

Щиро дякуємо всім спікерам, які прийняли участь у роботі академії молодих учених, поділились своїми знаннями і досвідом з молодими науковцями, відповідали на їхні питання, надавали індивідуальні консультації, а також власним  прикладом надихали до наукової роботи.

Організаційний комітет вже готується до проведення ІІІ Сковородинівської академії молодих учених, програма якої буде не менш насиченою та цікавою!!! Чекаємо на нові зустрічі!!!

З повагою,
Боярська-Хоменко А.В. к.п.н., доц. кафедри
історії педагогіки і порівняльної педагогіки

Урочиста зустріч докторантів першого року навчання та керівництва університету

 

18 вересня 2019 року відбулася урочиста зустріч докторантів першого року навчання та керівництва університету


Міжнародна наукова конференція «ХАРКІВПОЗНАНЬ: СПІЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОТЯГОМ СТОЛІТЬ»

 

9 листопада 2018 року


ОСІННЯ ШКОЛА СКОВОРОДИНІВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

17-19 жовтня 2018 року

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

ОСІННЯ ШКОЛА СКОВОРОДИНІВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ


Наукові Пікніки-2018

У «гуманітаріїв» наукове життя бурхливо триває та постійно розвивається. Тому Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди зібрав блискучу команду науковців-практиків, які з радістю долучилися до когорти найактивніших експериментаторів нашого чудового міста на VIII Наукових пiкнiках.

Представники природничого факультету, анатоми, допомагали визначити природний біоритмологічний тип, а простіше хто Ви: сова, жайворонок або …) А також прямо на події проводили функціональну діагностику систем організму.

Факультет фізичного виховання і спорту поділився технологіями розвитку новонароджених, дітей, що ходять до садочку та школярів. У відвідувачів була унікальна можливість поспілкуватись саме з авторкою розробок, що довели свою дієвість та перевірені роками в приватних садочках та сімейних клубах.

Справжні польові археологи-науковці історичного факультету допомагали зануритись в атмосферу давніх віків, розповідали про наукові методи визначення приналежності археологічних знахідок до тієї чи іншої історичної епохи.

Музей іграшки факультету дошкільної освіти презентував колекції шкідливих та корисних іграшок, які гості могли побачити на власні очі, поторкати, щоб у подальшому уникати небезпечних екземплярів. Був майстер-клас, на якому власноруч відвідувачі виготовляли іграшку-оберіг, а щасливчику випала можливість зробити такий оберіг у вигляді знака безкінечності, символу цьогорічних «Наукових пікніків».

Привабливими «родзинками» локації ХНПУ імені Г.С.Сковороди були ростові ляльки та фотозона, яку допоміг зібрати наш центр Українського козацтва.

Бути координатором на події вiд унiверситету надали честь Тренiнговому центру соціального та професійного розвитку.

Імена безпосередніх учасників від ХНПУ імені Г.С.Сковороди на «8 Наукових пікніках»: Колода Володимир Васильович, Сировацький Володимир Петрович, Козіна Жаннета Леонідівна, Прокопенко Андрій Іванович, Прокопенко Ірина Андріївна, Коц Віталій Павлович, Коц Сюзанна Миколаївна, Тарарак Наталія Григорівна, Перетяга Людмила Євгенівна, Давидова Марина Олександрівна, Доля Юлія Володимирівна, Ларіна Ірина Олександрівна, Шевченко Надія Олександрівна, Кордубан Марина Валеріївна, Волковий В’ячеслав Олексійович та чудові студенти факультетів дошкільної освіти й природничого.

Дякуємо всім, хто допомагав в організації участі нашої команди, а також організаторам «8 Наукових пікніків» за цікаву ідею, професійне втілення та щиру турботу. Усі задоволені: науковці-практики – можливістю продемонструвати прикладний аспект своїх досліджень, відвідувачі – нагодою доторкнутись до науки й відчути, яка вона цікава та захоплююча.

Прокопенко І.А. керівник ТЦ СПРЛ


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.