Оголошення

Оголошення Стажування Гранти та проєкти

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди на 2021 рік


ОГОЛОШЕННЯ

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди запрошують науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти доєднатися до науково-практичного вебінару "АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ"

10 квітня 2021 р.
11.00 – 14.30

Підключення:

Ідентифікатор конференції: 816 7091 7574

Детальніше


ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуємо 8 квітня 2021 року о 15.00 год. усіх гарантів освітніх та освітньо-наукових програм, завідувачів кафедр, стейкхолдерів, представників груп забезпечення та здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти взяти участь у вебінарі на тему «Досвід впровадження інституційної моделі управління якістю підготовки  майбутнього  фахівця в педагогічному університеті»

Спікери:

 • Пежинська Ольга Михайлівна − очільниця відділу ліцензування та акредитації Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.
 • Бойко Марія Миколаївна − к.п.н, доцент кафедри педагогіки і методики початкової освіти, голова комісії з внутрішнього забезпечення якості освіти в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Вебінар відбудеться на платформі «Zoom» за посиланням:

Ідентифікатор конференції: 870 8153 0240
Код доступу: 535844

ОГОЛОШЕННЯ

Сумський національний аграрний універистет, Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, Міжнародний фонд досліджень освітньої політики та громадська організація "Інноваційний університет" запрошують усіх бажаючих взяти участь у on-line зустрічі присвяченій особливості акредитації освітньо-наукових програм (PhD).

Зустріч відбудеться на платформі ZOOM

Time: Apr 2, 2021 10:00 AM Kyiv

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84408124610...
Meeting ID: 844 0812 4610
Passcode: 9225

Time: Apr 3, 2021 10:00 AM Kyiv

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87911396918...
Meeting ID: 879 1139 6918
Passcode: 9225

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні аспіранти!

Пропонуємо Вам долучитися до проходження дистанційного курс  «Академічна доброчесність в університеті».

Подробиці за посиланням: https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/


ОГОЛОШЕННЯ

До уваги бакалаврів, магістрів та аспірантів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди!

Рада молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди оголошує конкурс есе «Моя академічна доброчесність» серед здобувачів освіти всіх рівнів університету.

До конкурсного журі входять голова РМУ О.І. Башкір, члени РМУ Т.В. Бондар, І.А. Проскурін, Я.А. Скидан, К.О. Макітренко, директор Наукової бібліотеки О.Г. Коробкіна та к.юр.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І. Процевського Д.О. Новіков. Оргкомітет просить надсилати конкурсні есе до 26 квітня 2021 року на адресу: esseantiplagiat@gmail.com 

Детальну інформацію про конкурс та умови його проведення можна знайти під QR-кодом.

Переможці будуть оголошені в День науки в Україні 15 травня.


ОГОЛОШЕННЯ

29 березня об 12:00
На Валентинівській, 2
в актовій залі
відбудеться засідання вченої ради університету

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Конкурсні справи (учений секретар університету, кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко).
2. Представлення до вчених звань (учений секретар університету, кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко).
3. Наукова доповідь: «Дистанційне життя у романі сучасного німецького письменника Роберта М. Зоннтаґа „Сканери”» (в.о. завідувача кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов, доктор філологічних наук, професор С.К. Криворучко)
4. Про висунення кандидатур на вакантні посади в НАН України (ректор , доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України  Ю.Д. Бойчук).
5. Про затвердження наукових шкіл університету (проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності, доктор філософських наук, професор С.В. Бережна)
6. Про оновлення «Положення про конкурсний відбір» (проректор з науково-педагогічної роботи, соціально-економічних і правових питань, доктор юридичних наук, професор Р.І.Шабанов).
7. Звіт докторантки університету кандидата технічних наук, доцента І.Г. Яловеги (перевіряюча: доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедрою інформатики Н.В. Олефіренко)
8. Про утворення разових рад для проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (учений секретар університету, кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко).
9. Про затвердження тем дисертаційних досліджень (учений секретар університету, кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко).
10. Про рекомендацію до друку (учений секретар університету, кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко).

Шановні молоді вчені, долучаємося до:

Щорічний конкурс на здобуття Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок 01.04.2021 р.

Премія присуджується за видатні досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок і стверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. На здобуття премії можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше, ніж за рік до їх висунення. У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств України, Національної академії наук України, галузевих академій наук України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 квітня.
Стипендії Президента України для молодих вчених НАН_25.04.2021 р.
Стипендії Президента України для молодих вчених НАН України для найбільш талановитих молодих учених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки молодих учених, які здійснюють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук.
На здобуття стипендій можуть бути висунені наукові співробітники, аспіранти, стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та підприємств НАН України, яким не виповнюється 35 років на час присудження стипендії. Особи, які бажають здобути стипендії, повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – конкурс проводяться двічі на рік – до 25 квітня та до 25 вересня.
Іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук
Дедлайн до 30.04.2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ

                                                    22 лютого об 11.00
на Алчевських, 29
в 216 аудиторії

відбудеться засідання вченої ради університету

Порядок денний

1. Представлення до вчених звань (учений секретар університету, кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко).
2. Наукова доповідь «Біблійна герменевтика як домінуючий елемент поетики творів давньої української літератури» (доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури і журналістики імені Леоніда Ушкалова  Н.М. Левченко).
3. Про визначення і затвердження «Стратегії розвитку Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 2021-2025 рр.» (ректор , доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України  Ю.Д. Бойчук).
4.  Про внесення змін до структури  університету (ректор , доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України  Ю.Д. Бойчук).
5. Про видачу дипломів докторів філософії  (ректор, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Ю.Д.Бойчук)
6. Про затвердження положень (проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності, доктор філософських наук, професор С.В. Бережна).
7. Про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої
освіти до Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди у 2021році зі змінами ( відповідальний секретар приймальної комісії,  кандидат педагогічних наук, доцент Т.Г. Гуцан).
8. Звіт докторантки університету кандидата педагогічних  наук, доцента 
А.Д. Балацинової (перевіряюча: доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедрою теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті О.М. Іонова).
9. Про затвердження тем дисертаційних досліджень (учений секретар університету, кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко).
10.  Про рекомендацію до друку (учений секретар університету, кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко).

Увага!

Звіти аспірантів за І семестр 2020/2021 р. будуть проходити на кафедрах з 08.02.2021 р. до 13.02.2021 р.

Заняття аспірантів 1 – 3 років денної та вечірньої форми навчання розпочнуться з 15.02.2021 р., заочної – травень – червень 2021 р.


ОГОЛОШЕННЯ

Шановні колеги!

В рамках проєкту “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”, який упроваджується Американськими Радами з міжнародної освіти, до якого долучився наш Університет, ЗАПРОШУЄМО всіх бажаючих відвідати 16 лютого (вівторок) о 16.00  лекцію радника  проєкту “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”, почесного президента Міжнародного центру академічної доброчесності Девіда Ретінджера “Коли хороші студенти ухвалюють хибні рішення: чому студенти обманюють”. Зустріч відбудеться на платформі зум, мова заходу - англійська з синхронним перекладом на українську.

Більше про подію тут
форма реєстрації для участі тут

ОГОЛОШЕННЯ

8 лютого об 11:00
на Алчевських, 29
в 216 аудиторії
відбудеться засідання вченої ради університету

Порядок денний

1. Про структурні зміни в університеті (ректор, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Ю.Д. Бойчук) 
2.  Звіт про виконання «Антикорупційної програми Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у 2019 – 2020 рр.» (помічник ректора з режиму та безпеки – уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції в університеті В.В Ситнік).
3. Звіт докторантки університету кандидата педагогічних наук, доцента І.А. Прокопенко (перевіряюча: декан факультету початкового навчання, доктор педагогічних наук, професор Т.О. Довженко). 
4. Про визначення кафедр та призначення рецензентів для проведення попередніх експертиз дисертаційних робіт (учений секретар університету, кандидат філологічних  наук, професор Т.І.Тищенко).
5. Про утворення разових рад для проведення захистів дисертацій  наукового ступеня доктора філософії (учений секретар університету, кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко).  
6.  Про рекомендацію до аспірантури  (учений секретар університету, кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко).

Триває прийом заявок на стипендіальну програму ім. Лейна Кіркланда на 2021–2022 навчальний рік

Польсько-американським фондом свободи та фондом «Лідери змін» оголошено відкритий конкурс на отримання стипендії імені Лейна Кіркланда на 2021–2022 навчальний рік.

Де?    Польща.
Тривалість: повний навчальний рік.
Стипендія:  16200 злотих (виплачуватиметься частинами протягом 9 місяців).

Сфери досліджень:

 • економіка і менеджмент,
 • адміністрація/менеджмент,
 • державне управління,
 • право,
 • суспільні науки,
 • політологія і міжнародні відносини,
 • охорона навколишнього середовища і клімату,
 • сфера безпеки та кібербезпеки,
 • кризовий менеджмент,
 • політика розвитку та гуманітарна допомога.

Програма забезпечує:

 • безкоштовний доступ до університетських занять;
 • допомогу наукового керівника;
 • безкоштовне проживання в Польщі;
 • страховий медичний поліс KL OC у приватній установі;
 • покриття витрат на проїзд;
 • відшкодування візових витрат;
 • можливість покупки навчальних матеріалів та посібників;
 • участь в орієнтаційно-вступній програмі та інтеграційно-тренінгових з’їздах стипендіатів;
 • курси польської мови.

Вимоги до учасника програми:

 1. наявність громадянства та постійне проживання в Україні;
 2. вища освіта;
 3. вік до 40 років;
 4. досвід професійної діяльності (мінімум 2 роки);
 5. принаймні 2 роки перерви після останнього закордонного стажування, яке тривало понад 6 місяців.

Для кандидатів з України навчання відбуватиметься польською мовою.

Реченець: 01 березня 2021.

Заповнення аплікаційної форми: https://kirkland.edu.pl/rekrutacja/

Детальніше: https://monitor-press.com/ua/responsive/8990-27228.html


ОГОЛОШЕННЯ

28 грудня об 10:00 
На Валентинівській, 2
в актовій залі 

відбудеться засідання вченої ради університету 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Оголошення наказу Міністра освіти і науки України про призначення ректора університету (учений секретар університету, кандидат філологічних наук, професор Т.І. Тищенко).

2. Про цільові показники діяльності університету, що визначені в контракті ректора (ректор, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Ю.Д. Бойчук).

3. Про призначення проректорів університету (ректор, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Ю.Д. Бойчук). 


Засідання РМУ ХНПУ імені Г. С. Сковороди

23 грудня 2020 р. відбулося чергове засідання РМУ ХНПУ імені Г. С. Сковороди в режимі online.

Основними питаннями, винесеними на розгляд РМУ були:

1. Звіт - презентація про роботу ради молодих учених ХНПУ імені Г. С. Сковороди за 2020 рік.
2. Положення про діяльність студентського наукового гуртка.
3. Положення про проведення конкурсу есе серед здобувачів освіти «Моя академічна доброчесність».
4. Грантова діяльність .
5. Проєктна діяльність.
6. Проведення конкурсу есе «Моя академічна доброчесність» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня (до 25 січня)
7. Участь у конкурсах.
8. Подача на нагородження кращих студентів на грамоту від РМУ при ХОДА.

Також члени РМУ внесли свої пропозиції, щодо роботи у настопному році та обмінялися теплими привітаннями з прийдешніми святами!


ОГОЛОШЕННЯ!

21 грудня об 11:30 
На Валентинівській, 2
в актовій залі 
відбудеться засідання вченої ради університету 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1.  Представлення до вчених звань (учений секретар університету, канд. філол. наук, проф. Т.І.Тищенко).
 2. Наукова доповідь: «Концептуальне ядро значення еквівалентних ад’єктивів  БЕЗПЕЧНИЙ (укр.) -  БЕЗОПАСНЫЙ (рос.)» (док. філол. наук, доцент О.В. Радчук)
 3. Затвердження рішення комісії щодо висунення кандидатур на звання «Людина року – 2020»  (в.о. ректора , доктор педагогічних наук, професор, член – кореспондент НАПН України  Ю.Д. Бойчук).
 4. Затвердження рішення комісії щодо визначення кращої кафедри з наукової роботи, кращого науковця та кращого молодого науковця у 2020  році  (в.о. ректора, доктор педагогічних наук,  професор, член - кореспондент  НАПН України Ю.Д. Бойчук).
 5. Про видачу диплома доктора філософії  Лебедєвій Катерині Олегівні за спеціальністю  015 Професійна освіта за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка  (в. о. ректора, доктор педагогічних наук, професор, член – кореспондент НАПН України Ю.Д.Бойчук)
 6. Про структурні зміни в університеті (в.о. ректора, доктор педагогічних наук,  професор, член - кореспондент  НАПН України Ю.Д. Бойчук).
 7. Про затвердження положень (в.о. ректора, доктор педагогічних наук,  професор, член - кореспондент  НАПН України Ю.Д. Бойчук).
 8. Про затвердження «Антикорупційної програми Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на 2021 – 2022 рр.» та затвердження заходів щодо її реалізації (помічник ректора з режиму та безпеки – уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції в університеті В.В Ситнік).
 9. Про визначення кафедр та призначення рецензентів для проведення попередньої  експертизи дисертацій (учений секретар університету, кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко)
 10. Про відрахування з аспірантури (учений секретар університету, кандидат філологічних наук, професор Т.І.Тищенко)
 11. Про затвердження тем дисертаційних досліджень (учений секретар університету, канд. філол. наук, проф.  Т.І.Тищенко).
 12. Про рекомендацію до друку (учений секретар університету, канд. філол. наук, проф.  Т.І.Тищенко).

Онлайн зустріч з гарантами освітніх програм

16 грудня 2020 року Відділом аспірантури і докторантури за сприянням  Наукової бібліотеки та Центру інноваційної діяльності і трансферу технологій  було організовано онлайн зустріч з гарантами освітніх програм, завідувачами  кафедр, науковими керівниками здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня  вищої освіти. 

Під час зустрічі було представлено доповіді: 

 1. Науково-інформаційний супровід навчальної діяльності та наукових  досліджень здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. (Директор наукової бібліотеки Коробкіна О.Г.) 
 2. Публікаційні можливості для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти та молодих учених у журналах категорії Б та Web of Science/Scopus.  (Редактор центру інноваційної діяльності і трансферу технологій Кривобокова А.І.) 

Інформація доповідей була корисною для учасників онлайн зустрічі. Після доповідей відбулось жваве обговорення заявлених тем. Учасники зустрічі  отримали відповіді на свої запитання.


Презентація з наради "Підготовка до акредитаційної експертизи освітньо-наукових програм"


Оголошення!

Шановні аспіранти денної форми навчання! У кого є діти до 14 років, можете отримати новорічні подарунки у профкомі університету! З собою мати копію паспорта та свідоцтва про народження дітей.


Увага!

 

Шановні аспіранти 1-2 року заочної форми навчання, заняття розпочнуться з 16.11.20р. дистанційно!

 

Розклад розміщено у відповідному розділі сайту.


Увага!

Аспіранти 3 року всіх форм навчання мають пройти науково-викладацьку практику на відповідних кафедрах у дистанційній формі з 02.11.2020 р. до 12.12.2020 р.

Звертаємо Вашу увагу, що заняття на цей період не проводяться! Заняття відновляться з 16.12.2020 р.

Витяг з наказу від 15.10. 2020 р.  No 36–А Про проходження науково-викладацької практикиCampus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.