Інформаційне забезпечення

Підтримка системи інформаційного забезпечення Харківcького національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди здійснюється Центром інформатизації освіти.

Головними завданнями центру є: 

 • Впровадження і функціонування сучасних інформаційних технологій (програмно-апаратних комплексів, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних систем зв’язку та мереж,) в процесі навчання та структурних підрозділах Університету;
 • Забезпечення підтримки працездатності інформаційно-телекомунікаційних систем Університету;
 • Експлуатація та обслуговування комп’ютерної техніки, впровадження та експлуатаційне супроводження програмного забезпечення;
 • Розробка, супроводження та технічна підтримка сайту ХНПУ ім Г.С. Сковороди та інших web-ресурсів університету.
 • Створення умов та проведення наукових досліджень в області забезпечення інформаційними технологіями та ресурсами учбового процесу, наукової та адміністративно-господарчої діяльності університету
 • Співробітництво з освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців
 • Координація роботи з підготовки підручників, навчальних посібників, наукової і іншої літератури з ІТ технологій і програмування.
 • Поліпшення навчально-виховного процесу

Центр інформатизації освіти в межах своєї діяльності здійснює повний цикл навчально-наукової, господарської та виховної роботи, організує стажування викладачів, науковців, аспірантів, координує наукові дослідження, здійснює редакційно-видавничу діяльність та бере участь в державних, міжнародних програмах, конкурсах, а також ініціює проведення конференцій, семінарів і сімпозіумів.

Невід’ємним елементом інфраструктури сучасного університету є доступ до сервісів Інтернету. Підключення до двох незалежних інтернет-провайдерів із загальною пропускною здатністю каналу 1 Гбіт/c дало можливість забезпечити якісним доступом до Інтернету і його сервісів усі підрозділи університету.

Для впровадження сучасних технологій у навчальний процес Центром інформатизації освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди вирішуються наступні завдання:

 • розробка методики та створення електронних навчальних ресурсів для дистанційного навчання;
 • підтримка ресурсів науково-освітнього консультативного середовища.

Працівниками центру розроблено та запроваджено в освітню діяльність портал дистанційної освіти lms.hnpu.edu.ua, реалізований на базі платформи Moodle. Р

Значна увага приділяється і підтримці електронних видань. Так університетом видається газета «Учитель», головний редактор Бикова Ірина Алімджанівна, основною тематикою якої є освітлення подій університету.

Для належної організації навчального процесу в реаліях сьогодення функціонує Центр забезпечення якості освіти

Основною метою діяльності центру є: 

 • впровадження інноваційних методів організації навчального процесу;
 • зміна освітньої діяльності університету відповідно до сучасних вимог та тенденцій розвитку академічної освіти у світі;
 • реалізація академічної політики керівництва університету в напрямі розбудови вищої педагогічної освіти України.

Підсистема управління фінансами, бухгалтерського обліку та кадрового забезпечення за допомогою системи електронного документообігу «M.E.Doc». Що дозволяє максимально автоматизувати звітності та інші процеси документообігу в рамках однієї програми, захитити інформацію завдяки шифруванню електронним цифровим підписом, та контролювати процеси документообігу на всіх етапах.

Бібліотека використовує автоматизовану інформаційно-бібліотечну систему "УФД/Бібліотека" що призначена для комплексної автоматизації її діяльності. Та надає можливості відбору документів за різними ознаками, перегляд бібліографічних описів, відомостей про наявність та електронних копій, каталогізації видань, створення аналітичних описів, підготовки бібліографічних довідок та показчиків, комплектування бібліотеки, облік та аналіз стану фонду, обслуговування читачів: замовлення, видача та повернення літератури.

Службова електронна пошта. На сьогодні в університеті запроваджено поштову електронну систему @hnpu.edu.ua у якій створено скриньки для структурних підрозділів університету, що дозволило покращити та спростити поцеси документообігу.

Завдання Університету з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій:

 • Доповнити  інформаційний  електронний  освітній  простір  Харківського  національного  педагогічного  університету  імені Г.С. Сковороди електронними ресурсами, розміщеними на навчально-інформаційному порталі на базі платформи Moodle (lms.hnpu.edu.ua), сайті наукових праць, електронній бібліотеці (lib.hnpu.edu.ua), відео та аудіотеках; забезпечити доступ викладачів та магістрів до електронних світових баз даних повнотекстових наукових публікацій.
 • Забезпечити розвиток інфраструктури інформаційного електронного освітнього простору університету шляхом оптимізації кампусної оптоволоконної комп’ютерної мережі; запровадження мобільних технологій у навчальний процес; збільшення комп’ютерних робочих місць для студентів. Розширення можливостей та сервісів адміністративного порталу для забезпечення електронного документообігу та оперативного контролю за виконанням прийнятих рішень, наказів та доручень.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.