Захист дисертації Козіна Сергія Валентиновича, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка(06.06.2022 р.)

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 44 від 12.01.2022 року створено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Козіна Сергія Валентиновича, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Козін Сергій Валентинович

Технологія профілактики травматизму майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту в процесі професійної підготовки

Склад разової вченої ради

Голова ради

Ушмарова Вікторія Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:

  1. Мулик Катерина Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківської державної академії фізичної культури, Міністерство освіти і науки України.
  2. Шуба Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління фізичною культурою та спортом Національного університету "Запорізька політехніка», Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:

  1. Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.;
  2. Кривенцова Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.

Документи до захисту:

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Висновок наукового керівника

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Мулик Катерини Віталіївни

Відгук офіційного опонента: кандидата педагогічних наук, доцента Шуби Людмили Вікторівни

Рецензія доктора педагогічних наук, професора Гриньової Валентини Миколаївни

Рецензія кандидата педагогічних наук, доцента Кривенцової Ірини Влодимирівни

Рішення про присудження ступеня доктора філософії Козіну Сергію Валентиновичу зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Наказ № 64-од від 24.06.2022 "Про видачу диплома докторів філософії"

Документи з електроним підписом:

Електронна копія дисертації здобувача з текстовим шаром із накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (із використанням кваліфікованої електронної позначки часу)

Документи з електроним підписом

 

Дата захисту: 06.06.2022 р.

Захист відбудеться о 13.00 годині

 Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Посилання на трансляцію захисту дисертації

https://us05web.zoom.us/j/83561862926?pwd=QWZHMURiMkkzMmxhMGJHdm0zSFZpZz09
Ідентіфікатор конференції: 835 6186 2926
Код доступe: BcmG0y

Аудіозапис захисту:

Відеозапис захисту:

Відеозапис трансляції захисту дисертації з електронною печаткою

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.