Соціально-психологічний супровід, консультування

Керівник:

 

Дорожко Ірина 

 

Зворотний зв'язок:

 

вул. Валентинівська, 2, к.401-Б

тел.: (077)778-69-12

моб.тел.: 067-91-92-155

 

e-mail: psychotherapy16@gmail.com

сайт: www.liderstudent.com.ua

Психологічна служба є структурним підрозділом Харківського національного педагогічного університету, який здійснює свою діяльність щодо забезпечення соціально-психологічного супроводу та психологічного забезпечення навчально-виховного процесу серед здобувачів, аспірантів та викладачів. Вона є органічною складовою Психологічної служби системи освіти України.

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психологічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: здобувачів, аспірантів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Основними функціями Психологічної служби є:

  • діагностика – психологічне вивчення здобувачів, викладачів і співробітників, груп і колективів, діагностика психічного розвитку  здобувачів, визначення причин, що ускладнюють особистісний розвиток, навчання та взаємини в колективі;
  • корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психічному та особистісному розвиткові і поведінці, схильності до узалежнень та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки (у разі недостатності психопрофілактичної роботи та за умови необхідності, своєчасності та ефективності застосування методів психокорекції та загальної психотерапії).
  • реабілітація – надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги здобувачам, аспірантам,  які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації їх до умов навчання  та соціального середовища;
  • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психічному та особистісному розвиткові, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження проявів булінгу, наркоманії, алкоголізму, суїцидів, расової і соціальної нетерпимості, аморальному способу життя та ін.;
  • психологічна просвіта – підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу – здобувачів, аспірантів, викладачів, співробітників.

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.