Історія кафедри дизайну

Кафедра дизайну була створена у 2003 році. Спеціальність 022 «Дизайн» акредитована за першим і другим рівнем освіти: бакалавр, магістр. Галузь знань, за якою здійснюється навчання студентів спеціальності «Дизайн» – 02 Культура і мистецтво, професійне спрямування: «Графічний дизайн», «Дизайн середовища», «Дизайн одягу».

Першим завідувачем кафедри з вересня 2003 р. по жовтень 2012 р. була доц., канд. псих. наук, член нац. спілки художників України Я.В.Чеботова.

З 2012 р. по грудень 2016 р. кафедру очолювала доц., канд. мистецтвознавства, член нац. спілки художників України У.П. Мельникова.

На сьогоднішній день (з січня 2017 р.) завідувачем кафедри дизайну є Л.С. Григорова доц., канд. пед. наук, член спілки дизайнерів України, член журі конкурсів молодих дизайнерів.

Викладачі кафедри пройшли стажування у Міжнародному університеті Шиллера, Німеччина, Wyzsza Szkola Lingwistyczna, Польша, ХДАДМ. За запрошенням Чунцинського університету Науки і Мистецтв, КНР проводять майстер-класи за напрямом дизайн одягу, дизайн середовища.

На кафедрі за сумісництвом також працював О.А. Векленко проф. кафедри графічного дизайну Харківської держ. акад. дизайну і мистецтв, акад. нац. акад. мистецтв України, Член-кореспондент акад. мистецтв України, Член нац. спілки художників України, Заслужений діяч мистецтв Української РСР, Президент Міжнародної триєнале екологічного плакату і графіки «4-й Блок».

З 2019 р. на кафедрі працював професор В.Р. Липовка, Народний художник України, Заслужений художник України, Член Національної Спілки художників України.

Також на кафедрі викладає Л.А. Сухорукова, кандидат мистецтвознавства, доцент, член спілки дизайнерів України, завідувач кафедри аудивізуального мистецтва, ХДАДМ.

Колективом кафедри за останні п’ять років підготовлено та видано наукові та навчально-методичні публікації: 2 монографії, 7 навчальних посібників, значна кількість методичних рекомендацій з усіх дисциплін щодо різних напрямів дизайнерської освіти та наукові статті.

Кафедра готує бакалаврів за напрямами «Дизайн середовища», «Графічний дизайн», «Дизайн одягу» і магістрів за напрямами «Дизайн середовища», «Графічний дизайн», «Дизайн одягу».

За цей час викладачами кафедри підготовлена значна кількість фахівців з галузі дизайну одягу, графічного дизайну, дизайну середовища, які отримали високий рівень професійної підготовки та працюють в Україні і за кордоном.

Разом зі студентами викладачі постійно беруть участь у найбільших в Україні Міжнародних, Всеукраїнських спеціалізованих виставках, форумах, фестивалях, науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах з дизайну.


 

61166, м. Харків,
пров. Фанінський, 3-в, к. 404
(станція метро «Наукова»)
тел. (050) 765-22- 73
E-mail: kaf-design@hnpu.edu.ua

кандидат педагогічних наук, доцент.
тел. (067) 969-46-41

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.