Тренінгова програма «Сучасний викладач ЗВО»

Цього року наш університет започаткував проведення тренінгової програми «Сучасний викладач ЗВО» з метою удосконалення сучасних викладацьких компетенцій професорсько-викладацьким складом закладів вищої освіти. Розробка, організація та проведення програми були доручені науково-методичному тренінговому центру соціального та професійного розвитку людини ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Навчальний процес тренінгового курсу проходив у змішаній (гібридній) формі: очні зустрічі раз на тиждень та в системі дистанційної освіти Moodle викладались домашні завдання на закріплення тем, презентації, опорні матеріали й рекомендовані джерела інформації.

Про тренінгову програму «Сучасний викладач ЗВО» цікаво розповідають цифри. Тривалість: 3 місяці. Кількість тем: 10, із них 4 технічного спрямування і 6 гуманітарного (скорочені назви тем представлені у відео). Запрошених експертів-спікерів: 12 (4 докторів наук, професорів та 8 кандидатів наук, доцентів), із них 11 внутрішніх і 1 зовнішній.

Учасників: 24, із низ 23 представники професорсько-викладацького складу нашого університету  і 1 викладач університету радіоелектроніки. По кафедрах: 5 представників кафедри Початкової, дошкільної та професійної освіти; 3 – Економічної теорії, фінансів і обліку; 3 – Інформаційних технологій  (Інституту інформатизації освіти); 2 – Природничо-математичних дисциплін; 2 – математики; 2 – Естетичного виховання і технологій дошкільної освіти; 1 – Економічної теорії; 1 – Всесвітньої історії; 1 – Історії педагогіки і порівняльної педагогіки; 1 – Романської філології; 1 – Німецької філології; 1 – Загальної педагогіки і педагогіки вищої школи. Усі учасники виконали сертифікаційні умови і отримали сертифікат затвердженого зразка.

Тренінговий курс відбувся завдяки ідеї та кураторству вищого керівництва нашого університету – ректора Прокопенка І.Ф., проректора з наукової роботи Бойчука Ю.Д., проректора з інноваційної діяльності та перспективного розвитку Зуба С.С.; потужній технічній підтримці директора, викладачів та співробітників Інституту інформатизації освіти.

    Завдяки прикладному характеру тем, тренінговий курс для викладачів виявився досить ефективним, зацікавив багато потенційних слухачів, тож незабаром чекаємо на «Сучасний викладач ЗВО ІІ». 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.