Пономарьова Наталія Олександрівна

Пономарьова Наталія Олександрівна

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри інформатики,

декан фізико-математичного факультету

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 1989 р. по 1994 р. – навчалася на фізико-математичному факультеті Харківського державного (нині національного) педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю "Математика", після закінчення якого отримала диплом з відзнакою та кваліфікацію "Учитель математики, інформатики та обчислювальної техніки".
З 1995 р. по 1998 р. –  навчалася в аспірантурі при кафедрі інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за спеціальністю "Методика викладання інформатики".
У 1998 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
Вчене звання доцента отримала в 2007 р.
З 2015 р. по 2018 р. – проходила наукову підготовку в докторантурі при Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди за спеціальністю "Теорія та методика професійної освіти".
У 2018 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
Вчене звання професора отримала в 2020 р.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1995 р. по 2000 р. – викладач кафедри інформатики Харківського національного університету внутрішніх справ.
З 2000 р. по 2005 р. – старший викладач кафедри інформатики Харківського національного університету внутрішніх справ.
З 2005 р. по 2018 р.  – доцент кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
З 2018 р. - професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
З 1992 р. по 1993 р. – за сумісництвом учитель інформатики середньої школи №134 м. Харкова.
З 1993 р. по 1996 р. – за сумісництвом учитель інформатики середньої школи № 58 м. Харкова.
З 1996 р. по 1997 р. – за сумісництвом учитель інформатики спеціалізованої школи-інтернату "Ліцей міліції" Харківського національного університету внутрішніх справ.
З 2009 р. по теперішній час – за сумісництвом учитель інформатики ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 142 м. Харкова.
З 2011 р. по 2015 р. – заступник декана з виховної роботи фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
У 2015 р. – заступник декана з навчальної  роботи фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.
З 2018 р. – декан фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні навчальні дисципліни, зокрема: "Комп’ютерне моделювання", “Об’єктно-орієнтоване програмування", "Практикум з програмування", "Практикум з розв’язування задач з інформатики", "Поглиблений MS Excel", "Уведення в ІТ-спеціальності"  та спецкурси з вибраних питань інформатики. 2019-2020 рр. – робота у складі організаційного комітету: науково-методичної конференції "Наумовські читання" (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди); науково-практичної конференції "Інноваційні педагогічні технології у цифровій школі" (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди).

2019-2020 рр. – робота у складі програмного комітету міжнародної конференції "The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML)".

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сфера наукових інтересів: інноваційні педагогічні технології; використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті; теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики;  методична система викладання шкільного курсу інформатики; професійна орієнтація школярів.

Автор та співавтор  понад 130 публікацій, серед яких  монографія (одноосібна), 9 навчальних посібників, статті у провідних наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, статті у збірниках матеріалів наукових конференцій, науково-методичних збірниках тощо.

Сертифікований учасник міжнародних, всеукраїнських та університетських конференцій з питань підготовки майбутніх учителів інформатики, профорієнтаційної роботи зі школярами, методики викладання інформатики у закладах загальної середньої освіти, застосування інноваційних педагогічних технологій у практиці навчання.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2006 р. по 2012 р.  – координатор студентської наукової роботи по кафедрі інформатики та  науковий консультант студентського наукового товариства фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди по кафедрі інформатики.
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 рр. –  робота в складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики.
З 2009 р. по теперішній час –  робота в складі журі ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" по секції "Інформатика".
З 2009 р. –  робота в складі журі ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з інформатики;
З 2009 р. –   робота в складі журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій.
З 2010 р. – робота в редакційній колегії збірника наукових праць при кафедрі інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди "Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя".
З 2011 р. по 2015 р. –  член експертної комісії II (міського) етапу конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ» Департаменту освіти Харківської міської ради.
З 2012 р. по теперішній час –  робота в складі журі міського конкурсу-захисту наукових робіт "Малої академії наук" з інформатики.
З 2012 р. –  робота в складі журі міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
2016, 2018 рр. –  член експертної комісії II (міського) етапу конкурсу на кращий дистанційний курс Департаменту освіти Харківської міської ради.
З 2016 р. –  робота в складі журі ІІ етапу Всеукраїнського турніру юних інформатиків для учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої освіти.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2019 р. – наукове стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності». ІМАНС, на базі Вищого духовного Семінаріуму університету імені С.Вишинського  UKSW, 09.09-21.09.2019 р. м. Варшава, Польща (120 год.)

2019 р. – стажування по кафедрі штучного інтелекту та програмного забезпечення Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (120  год.)

2020 р. – підвищення кваліфікації на сертифікованих онлайн-курсах та вебінарах (загальним обсягом 134 год., у тому числі: онлайн-курс "Академічна доброчесність", підвищення кваліфікації педагогічних працівників "Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у "світі після", онлайн-курс "Про дистанційний та змішаний формати навчання" для педагогів та керівників шкіл", міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: "Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle" та інші).

з 2020 р. – участь у міжнародному проекті "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність" (навчання з  інфомедійної грамотності для  викладачів  закладів вищої освіти та інститутів післядипломної педагогічної освіти (проект IREX).

ВІДЗНАКИ ТА  НАГОРОДИ

2010, 2011, 2012,  2013, 2016, 2018 рр. –  грамоти адміністрації загальноосвітніх шкіл Московського району м.Харкова за особистий внесок у впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, в удосконалення змісту, форм та методів навчально-виховного процесу, співробітництво із закладами освіти.

2011, 2012, 2015 рр. – Подяки Департаменту освіти Харківської міської ради за високопрофесійну та компетентну роботу у складі експертної комісії конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу "Шкільний інформаційний світ".

2012, 2013, 2014, 2017 рр. – переможець конкурсу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди "Людина року" у номінаціях "Взірець професійної майстерності", "Громадський діяч".

2016, 2018 рр. – Подяки Департаменту освіти Харківської міської ради за високопрофесійну та компетентну роботу у складі експертної комісії конкурсу на кращий дистанційний курс.

2019 р. – Почесна відзнака Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

2019 р. – Почесне звання  "Людина року-2019" (за перемогу у конкурсі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди).

Грамоти Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради "За якісну підготовку учнів і активну участь в організації і проведенні ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад" (2013 р., 2015 р.), "За підготовку переможця І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН"  (2018 р.).

Почесні грамоти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди "За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку педагогічних працівників" (2014 р.), "За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та освіти" (2018 р.), "За значний особистий внесок в справу порятунку життя і здоров’я людей, за сприяння розвитку донорства крові" (2019 р.)

 

Профіль викладача у Google Академії

ORCID ID

Scopus Author ID: 57211132743

E-mail: ponomna@gmail.com


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.