Пономарьова Наталія Олександрівна

Пономарьова Наталія Олександрівна
декан Фізико-математичного факультету,
професор кафедри інформатики,
доктор педагогічних наук, професор
 

Освіта

1994 р. – закінчила фізико-математичний факультет Харківського державного (нині національного) педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю "Математика", здобула кваліфікацію "Учитель математики, інформатики та обчислювальної техніки" (з відзнакою).

1998 р. –  закінчила аспірантуру по кафедрі інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за спеціальністю "Методика викладання інформатики".

2018 р. – закінчила докторантуру при Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди за спеціальністю "Теорія та методика професійної освіти".

Захищені дисертації:

 • дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Педагогічні умови використання пізнавальних задач у навчанні інформатиці".  Спеціальність 13.00.01 - теорія та історія педагогіки. ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 20.10.1998 р.
 • дисертація на здобуття ступеня доктора педагогічних наук на тему: "Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах". Спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 06.06.2018 р.

Професійна кар’єра:

 • 1995-2000 рр. – викладач кафедри інформатики Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • 2000-2005 рр. – старший викладач кафедри інформатики Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • 2005-2018 рр.  – доцент кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
 • 2011-2015 рр. – заступник декана фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди з виховної роботі;
 • 2015 р. - заступник декана фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди з навчальної  роботи;
 • з 2018 р. – професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
 • з 2018 р. – в.о. декана фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

За сумісництвом:

 • 1992-1993 – учитель інформатики середньої школи №134 м. Харкова;
 • 1993-1996  – учитель інформатики середньої школи № 58 м. Харкова;
 •  1996 –1997 – учитель інформатики спеціалізованої школи-інтернату "Ліцей міліції" ХНУВС;
 •  з вересня 2009 р. по теперешній час- учитель інформатики ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 142 м. Харкова.

Відзнаки та  нагороди:

 • Подяки Департаменту освіти Харківської міської ради за високопрофесійну та компетентну роботу у складі експертної комісії конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу "Шкільний інформаційний світ" (2011 р., 2012 р. , 2015 р.);
 • Подяки Департаменту освіти Харківської міської ради за високопрофесійну та компетентну роботу у складі експертної комісії конкурсу на кращий дистанційний курс (2016 р., 2018 р.)
 • Почесні грамоти ХНПУ імені Г.С.Сковороди "За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку педагогічних працівників" (2014 р.), "За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та освіти" (2018 р.).
 • Грамоти Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради "За якісну підготовку учнів і активну участь в організації і проведенні ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад" (2013 р., 2015 р.), "За підготовку переможця І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН"  (2018 р.);
 • Переможець конкурсу ХНПУ імені Г.С.Сковороди "Людина року" у номінаціях "Взірець професійної майстерності", "Громадський діяч" (2012, 2013, 2014,2017 рр.)

Науково-дослідна діяльність.

Публікації:

Автор та співавтор  понад 120 публікацій, серед яких  монографія (одноосібна), 9 навчальних посібників, статті у провідних наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, статті у збірниках матеріалів наукових конференцій, науково-методичних збірниках тощо.

Основні публікації: Пономарьова Н. О. Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах : монографія. Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. 325 с.

Навчальні посібники:

 1. Пономарьова Н. О., Олефіренко Н. В., Остапенко Л. П. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи на тему "Інтегроване cередовище TurboPascal7.0"зкурсу"Мовипрограмування".Харків:ХНПУіменіГ. С. Сковороди, 2007. 32 с.

 2. Пономарьова Н. О., Олефіренко Н. В., Остапенко Л. П.Мова програмування Delphi : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності "Інформатика". Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2010. 160 с.

 3. Пономарьова Н. О., Олефіренко Н. В., Остапенко Л. П., Андрієвська В. М. Мова програмування Delphi : методичні рекомендації до виконання лабораторних робітдлястудентівфакультетупочатковогонавчання.Харків:ХНПУіменіГ. С. Сковороди, 2011. 76 с.

 4. Пономарьова Н. О., Олефіренко Н. В., Остапенко Л. П. Основи програмування : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Мови програмування" для студентів спеціальності "Інформатика". Харків : Віровець А. П. "Апостроф", 2012. 160 с.

 5. Пономарьова Н. О. Практика з інформаційних технологій : навчальний посібник для студентів спеціальності "Інформатика". Харків : ФОП Петров В. В., 2018. 64 с.

 6. Пономарьова Н.О., Олефіренко Н.В. Основи комп’ютерного моделювання в економіці. Навчальний посібник для студентів закладів вищої педагогічної освіти (Спеціальність 014 Середня освіта (інформатика)). Харків : ФОП Петров В. В., 2019. 42 с.

Входить до редакційних колегій:

 • збірника наукових праць "Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя" (ХНПУ імені Г.С.Сковороди).

Входить до організаційного комітету:

 • науково-методичної конференції "Наумовські читання" (ХНПУ імені .С.Сковороди);
 • науково-практичної конференції "Інноваційні педагогічні технології у цифровій школі" (ХНПУ імені Г.С.Сковороди).

Сфера наукових інтересів: інноваційні педагогічні технології; використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті; теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики;  методична система викладання шкільного курсу інформатики; професійна орієнтація школярів.

Профіль викладача у Google Академії

ORCID ID

E-mail: ponomna@gmail.com


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.