Рябченко Ольга Леонідівна

Рябченко Ольга Леонідівна,

доктор історичних наук, професор

завідувачка кафедри всесвітньоїісторії

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА 

 

 

 

 

 

 

 • 1987 р. – закінчила історичний факультет Харківського державного університету імені О.М.Горького.
 • 1997 р. – закінчила аспірантуру на історичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Науковий керівник – проф. С.М.Куделко.
 • 2011 р. – закінчила докторантурупри Інституті історії України Національної академії наук України. Науковий консультант – проф. С.В.Кульчицький
 • дисертація на здобуттяступеня кандидата історичних наук на тему: «Харківський інститут народної освіти ім. О.О.Потебні (1921–1930 рр.)»: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; Дніпропетровськ. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997.
 • дисертація на здобуттяступеня доктора історичних наук на тему: «Повсякденне життя студентів радянської України (1921–1936 рр.)»: 07.00.01 – історіяУкраїни; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2012.

ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 1997–1998 рр. – асистент кафедри історії України;
 • 1998–2000 рр. – доцент кафедри історії України Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова;
 • 2000–2018 рр. – завідувачка кафедри історії і культурології ХНУМГ імені О.М.Бекетова;
 • з 05.09.2018 р. – завідувачка кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
 • з 2018 р. – член Наукової ради МОН України. Секція №20 «Соціальні і гуманітарні дисципліни»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Історія середніх віків: Пізнє Середньовіччя та початок Нового часу»;
 • «Історична урбаністика»;
 • «Історія світової культури»;
 • «Історія мистецтва».

Авторка та співавторка 35 навчально-методичних розробок, конспектів лекцій та навчальних посібників (у т.ч. із грифом МОН України). Керує роботою аспірантів.

Член проєктної групи з розробки освітньої програми «Історія в закладах освіти» першого та другого рівнів вищої освіти.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Авторка понад 150 наукових досліджень, із яких дві одноосібні монографії, одинадцять колективних монографій, статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

 • Рябченко О. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації. Харків: ХНАМГ, 2012. 456 с.
 • Ryabchenko O. Young People Mobilizing for Participation in Communistic Transformations in rural areas during the years of the collectivization and Holodomor // Український історичний журнал. 2019. №3. С.74–92.
 • Рябченко О. Міжнародні зв’язки та комунікативні стратегії науково-педагогічного складу Харківського університету в реорганізаційний період. Колективна монографія. Обличчям до світу. Історія міжнародних зв’язків Каразінського університету. Харків:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2019. С.73–95.
 • Рябченко О.Л. Радянська влада і колективи вищої школи. Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921–1928). Колективна монографія. Том 1. Відп. ред. С.Кульчицький. К.: Інститут історії України НАН України, 2015. С.571–655.
 • Рябченко О.Л. Студентство в полі зору держави-комуни. Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917–1938 рр.) / Ред. кол.: Смолій В.А., (гол. редкол.), Боряк Г.В., Верстюк В.Ф., Даниленко В.М., Кульчицький С.В., Реєнт О.П.; Авт. кол.: Кульчицький С.В. (кер. авт. кол.), Васильєв В.Ю., Єфіменко Г.Г., Лях С.Р., Марочко В.І., Мовчан О.М., Рябченко О.Л., Смолій В.А., Якубова Л.Д. НАН України. Інститут історії України. Т. 2. К.: Інститут історії України, 2013. С.601–703.
 • Харківський інститут народної освіти ім. О.О.Потебні (1921–1930 рр.) Харків: ХНАМГ, 2000. 214 с.

Входить до редакційних колегій:

 • міжвідомчого збірника наукових праць Інституту історії України НАН України «Проблеми історії України: факти, судження, пошуки» (з 2016 р.);
 • збірника наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (фахове видання з історичних наук);
 • ВісникаДніпровського університету імені О.Гончара. Історія і філософія науки і техніки (з 2018 р.) (фахове видання з історичних наук, категорія Б);
 • наукового щорічника «Історія релігій в Україні»:

http://religio.org.ua/index.php/religio/about/editorialTeam

Отримання грантів, премій, стипендій:

https://holodomor.ca/grants-opportunities/research-grants/2020-year/

 • Грант: research grant Canadian Institute ofUkrainian Studies (CIUS) from the Dr. Ivan Iwanciw and Dr. Myroslawa Mysko-Iwanciw Endowment Fund, University of Alberta, Канада на дослідження проблеми «Features of students’ self-presentation in 1920s-30s Soviet Ukraine in letters to authorities» (2020)
 • Стипендійний грант науковоготоваристваімені Т.Шевченка (США). 2017–2019 рр. Науковий проект «Листи студентів вищих навчальних закладів УСРР «до влади» (1921–1930-ті роки)»
 • Стипендійний грант Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS), University of Alberta, 2017–2019 рр.; Науковий проект «Відмолити і спокутувати цей гріх неможливо»: участь студентства в колективізації, посівних та заготівельних кампаніях у період сталінської «революції згори» та Голодомору (1928–1933)». Інформація на сайті грантодавця: https://holodomor.ca/grants-opportunities/research-grants/2017-year/

Дослідницькі проєкти:

 • Учасниця науково-видавничих проектів Інституту історії України НАН України: «Взаємовідносини влади, суспільства і особи в період створення радянського ладу (1918–1938 рр.)»; «Нариси повсякденного життя Радянської України в добу НЕПу (1921–1928 рр.); «Українське радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного життя»; «Суспільство і влада в радянській Україні в період непу (1921–1928 рр.)»; «Соціальні і професійні верстви українського суспільства сталінської «революції згори» (1929–1938 рр.)».
 • Автор у групі авторів Концепції стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року.
 • Співкерівник проєкту «Родина Бекетових на карті Харкова» (2016 р.).
 • Автор у групі авторів науково-видавничого проекту «Харків – 350. Історія, сучасність, стратегія розвитку: історико-економічний огляд». 

Сфера наукових інтересів: історія повсякденності, історична антропологія, соціальна, культурна та гендерна історія. У центрі наукових інтересів – історія повсякденного життя молоді в періоди соціальних трансформацій.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • почесний краєзнавець України,
 • член міжнародної асоціації гуманітаріїв (МАГ): http://www.mag-iah.com/persons/104

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2019 р. – сертифіковане стажування на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (Центр післядипломної освіти) за програмою «Вивчення та запровадження інноваційних методів викладання історії»;

2020 р. – сертифіковане стажування у ХНПУ імені  Г.С.Сковороди, Інститут інформатизації освіти, курс «Робота у СДО МООDLE (базовий рівень)».

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

 

 • Почесна грамота Міністерства культури та мистецтв України (2004)
 • Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації з відзнакою (2005)
 • Подяка голови Харківської обласної державної адміністрації (2012)
 • Почесні грамоти головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації (2006 та 2012)
 • Почесний краєзнавець України (2015).

 

Виступи на радіо та телебаченні:

 • 19 грудня 2017 р. – прямий ефіру програмі Данила Яневського та Тетяни Боряк ІСТОРІЯ З М'ЯСОМ #29 | Студентське повсякдення 1920-1930-х рр.

ЛІТЕРАТУРА

 • Рябченко Ольга Леонідівна. В кн.: Саяний М. Твоя гордість, Зміївщино. Харків, 2020. С.120–122.

 

посилання  на  профіль викладача

Google Академія

ORCID

Електронна пошта для контактів: lerche555@ukr.net


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.