Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.046 – захист дисертації Кардаш Євгенії Сергіївни (11.01.2022 р.)

Відповідно до наказу МОН України №1296 від 02.12.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.046 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Кардаш Євгенії Сергіївни, з галузі знань 09 Біологія, за спеціальністю 091 Біологія.

Кардаш Євгенія Сергіївна

Видовий склад та екологія комах-філофагів листяних порід урбоценозів       м. Харкова

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора сільськогосподарських наук, професора Мєшкової Валентини Львівни

Відгук офіційного опонента: кандидата біологічних наук, доцента Леженіної Ірини Павлівни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Харченко Людмила Павлівна, доктор біологічних наук, професор, Харківський педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
  2. Бачинська Яна Олександрівна, кандидат сільськогосподарський наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Опоненти:

  1. Мєшкова Валентина Львівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії захисту лісу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації імені           Г. М.  Висоцького. 
  2. Леженіна Ірина Павлівна, кандидат біологічних наук, доцент Державного біотехнологічного університету

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

 

Дисертацію прийнято до розгляду: 08.12.2021

Дата захисту: 11.01.2022 р.

Захист відбувся о 10.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61002, ауд. 307-В

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.