Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.052 – захист дисертації Ель Сафі Баян Максед Салех (31.01.2022 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1352 від 10.12.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.052 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ель Сафі Баян Максед Салех, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія.

Ель Сафі Баян Максед Салех

Конфлікт на Близькому Сході: політико-культурний та безпековий виміри

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора політичних наук, професора Наумкіної Світлани Михайлівни.

Відгук офіційного опонента: кандидата політичних наук, доцента Ключника Руслана Максимовича.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Куц Галина Михайлівна, доктор політичних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

1. Рябченко Ольга Леонідівна, доктор історичних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

2. Білоцерківська Наталя Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Опоненти:

1. Наумкіна Світлана Михайлівна, доктор політичних наук, професор, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».

2. Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук, доцент, Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро).

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 15.12.2021 р.

Дата захисту: 31.01.2022 р.

Захист відбувся о 10.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, ауд. 218.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.