Тушева Вікторія Володимирівна

Тушева Вікторія Володимирівна
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри музичного мистецтва

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

У 1993 році закінчила Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового  навчання і музика», кваліфікація –  учитель початкових класів, учитель музики.

У 2002 році закінчила Харківський державний інститут мистецтв імені І.П. Котляревського за спеціальністю «Музичне мистецтво», кваліфікація - хормейстер, викладач.

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію в Інституті педагогіки НАПН України за темою «Формування творчої активності учнів молодших класів у процесі виконання завдань художньо-естетичної спрямованості» (на матеріалі музичного мистецтва) зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

У 2009 р. прикріплена для написання докторської дисертації в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАРН України

У 2016 р. захищено докторську дисертацію за темою «Теоретичні і методичні основи формування науково-дослідницької культури майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки» у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова зі спеціальності теорія і методика професійної освіти. Науковий консультант – М. Б. Євтух, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар відділення вищої освіти.

   ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА

   З 1998 по 2008 рр. – доцент кафедри вокально-хорової підготовки вчителя ХДПУ імені Г.С. Сковороди.
   З 2008 по 2016 рр.  – доцент кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
   З 2016 по 2020 – професор кафедри теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
   З 2020 по теперішній час – професор кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

   Працюючи на кафедрі теорія і методика мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя  ХНПУ імені Г.С. Сковороди викладає такі курси: «Методологія і методи наукових музично-педагогічних досліджень», «Технології у музично-педагогічній освіті»; «Практикум з виконавської майстерності», «Хорове диригування».

   НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

   Основні дослідницькі інтереси: мистецька педагогіка, методологія педагогічної науки, науково-дослідницька культура майбутнього вчителя музичного мистецтва, культурологічна освіта, педагогіка вищої школи. Надруковано більш ніж 100 наукових праць, з них одноосібні 2 монографії, 4 колективні монографії, 3 навчальних посібника, з них «Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та музичної педагогіки» (у співавторстві з проф.. О.М. Олексюк, «Основи наукових досліджень» з грифом МОН України, наукові статті «Зміни парадигми наукової діяльності у контексті мистецької освіти», «Культурологічна парадигма в умовах модернізації мистецької освіти: концептуальні ідеї та методологічні орієнтири», «Пошук методологічних орієнтирів у гуманітарному дослідженні в контексті мистецької педагогіки», «Свідомість як особистісне новоутворення і детермінанта ціннісних орієнтацій майбутнього педагога у мистецькій освіті»  та ін. Наукові роботи увійшли у збірники багатьох зарубіжних видань США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Росії. Індекс цитування складає – 146.

    ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  

   • науково-педагогічне стажування в Національному університеті (National-Louis University) за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота» з 12-30 листопада 2018 р

   НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

   2020 р. «За плідну співпрацю, сприяння підвищенню професійної компетентності студентів спеціальності «Музичне мистецтво» подяка від  Фахового коледжу «Універсум» Київський університет імені Бориса Грінченка.
   2019 р. – «За активну участь в організації науково-дослідної роботи на факультеті, високий професіоналізм, відданість праці та з нагоди «Дня науки – 2019» нагороджена Почесною грамотою, почесною відзнакою і медаллю від ХНПУ імені Г.С. Сковороди
   2019 р. «За високий рівень підготовки студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю «Музичне мистецтво» подяка від Центрального державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
   2018 р. – «За високий професіоналізм та сумлінну працю» подяка за участь в журі V Всеукраїнський конкурс-фестиваль музичного мистецтва Art-Dominanta ХНПУ імені Г.С. Сковороди
   2017 р. – «За високі наукові досягнення в галузі вищої музично-педагогічної совіти» нагороджується грамотою від ХНПУ імені Г.С. Сковороди
   2007 р. «За організацію та проведення 1 етапу Всеукраїнської олімпіади з «Музичне мистецтво» грамота від ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
   2006 р. «За плідну організацію науково-дослідної діяльності» грамота від ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
   2005 р. «За успіхи у науково-дослідній діяльності у галузі музичної педагогіки та мистецтвознавства» почесна грамота від ХНПУ імені Г.С. Сковороди

   ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

   З 2020 р. учасник «Всеукраїнської музичної спілки» м. Харків

    

   Профіль Тушевої В.В. у Google Академії

   Профіль ORCID


    

   Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.