Науково-дослідна робота на історичному факультеті

Науково-дослідна робота факультету та його інноваційна діяльність в галузі освіти є важливою та невід’ємною складовою функціонування факультету,  показником його ефективності.

Метою науково-дослідної роботи факультету є отримання наукових знань для досягнення суспільно важливих результатів, сприяння якісній підготовці фахівців для галузі освіти; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; розв’язання завдань наукового розвитку; впровадження результатів наукових і науково-технічних розвідок в Україні та за кордоном.

На історичному факультеті проводяться конференції  факультетського, міжфакультетського, міжуніверситетського та міжнародного форматів, зокрема, учнівсько-студентська наукова конференція «XVІ Козацькі читання», яка приурочена до Дня Захисника України та Дня Українського козацтва, учнівсько-студентська наукова конференція «Навчальний заклад: історія та сучасність», науково-практична конференція «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін» у співорганізаторстві з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», установою адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава», Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка, Київським університетом імені Бориса Грінченка, Всеукраїнська науково-практична конференція «Під знаком Григорія Сковороди. Зоряний час української культури» на базі Інститута Григорія Сковороди при Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди («Фонд Олександра Фельдмана»), Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації» Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду, Міжнародна наукова конференція «Краєзнавство і учитель – 2017»; соорганізатори з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна у Міжнародній конференції молодих вчених  «Каразінські читання», Конференція «Слобожанські читання», де одна із секцій «Історія освіти Слобожанщини» проходить на базі історичного факультету, Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні», Яворницькі читання разом із історичним факультетом  ДНУ.

В рамках підписання угоди про співробітництво з Вроцлавським університетом (Польща) проходить обмін досвідом організації і методик проведення занять на історичному факультеті; розробка й обмін навчальною літературою; проведення спільних наукових досліджень, участь у наукових проектах і грантах наших студентів та викладачів.

  • Проведення відкритих лекцій Яциком  Шималою – докторантом Вроцлавського університету (Польща).
  • Прийняття участі студентами факультету в Міжнародній науковій конференції “Tożsamość a historia narodów Europy Środkowej i Wschodniej” (Історичний інститут Вроцлавського університету), яка проходила в Польщі.
  • Проходження студентами наукового стажування na Wydziałi Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

На історичному факультеті діють 3 клуби, 4 гуртки, проводиться 1 науковий семінар із всесвітньої історії.

У 2017 р. планується відкриття ще одного наукового гуртка з візуальної історії.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.