Відділ менеджменту і моніторингу діяльності університету

Відділ менеджменту і моніторингу діяльності університету.

Створ. 2008 відділ моніторингу якості освіти.

З 2009 – відділ менеджменту і моніторингу якості освіти,

З 2019 – відділ менеджменту і моніторингу діяльності університету.

Начальник відділу – Плахтєєва Вікторія Іванівна

Відділ менеджменту і моніторингу діяльності університету: забезпечує вирішення наступних завдань:
•    Підготовка до затвердження Вченою радою, ідентифікація  і контроль за своєчасним оновленням організаційно-структурної схеми  ХНПУ імені Г.С.Сковороди, положень і інших нормативних документів системи управління якістю (СУЯ) університету, підготовка проектів наказів з цих питань;

•    Розробка, упорядкування і своєчасне оновлення методик процесів, що діють в університеті:
-    МП – 01(Управління документацією);
-    МП – 02 (Управління протоколами);
-    МП – 03 (Аналіз СУЯ з боку керівництва університету);
-    МП – 04 (Проведення внутрішніх аудитів);
-    МП – 05 (Моніторинг та управління процесами):
-    МП – 06 (Управління невідповідностями, коригувальними і запобіжними діями);

•    організація процесу планових внутрішніх аудитів системи управління якістю університету за  Програмою внутрішніх аудитів ХНПУ на навчальний рік (консультативна функція);

•    проведення моніторингових досліджень:

  •  щорічне анонімне опитування « Викладач очима студентів». За результатами цього анкетування визначається рейтинг штатних викладачів, працюючих в університеті  (кожна окрема кафедра). Результати оприлюднюються на сайті університету;
  • дослідження системи управління якістю, в межах якого співробітники університету оцінюють роботу завідувача кафедри, ступінь задоволеності інформаційним обслуговуванням, бібліотечним обслуговуванням, матеріально-технічною базою університету, колегіальністю у прийнятті рішень щодо розподілу навчального навантаження тощо);
  • дослідження  системи управління якістю, в межах якого здобувачі вищої освіти  університету оцінюють ступінь задоволеності мікрокліматом на факультеті, розкладом занять, організацією проходження практик, умовами проживання у гуртожитку, організацією харчування, можливістю впливати на стан справ в університеті тощо;
  • анонімне опитування керівників структурних підрозділів (один раз на чотири роки або за потребою) щодо ефективності роботи загальноуніверситетських менеджерів (ректора і проректорів) та деканів факультетів (директорів інститутів). Кожен з респондентів в межах цього дослідження вносить  свої пропозиції щодо вдосконалення роботи ректорату і якості роботи університету взагалі.

Результати моніторингових досліджень обговорюються на засіданнях Виконавчої ради (Ради з якості) і приймаються відповідні управлінські рішення щодо вдосконалення системи управління якістю.

Сторінка відділу в Facebook

 

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, каб.313
тел.(057) 700-00-42

Плахтєєва
Вікторія Іванівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.