Відділ менеджменту і моніторингу діяльності університету

21 квітня 2008 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди розпочав свою роботу відділ менеджменту і моніторингу якості освіти, який регулює систему забезпечення моніторингу системи управління якістю шляхом регулярного збору, аналізу, обробки, збереження та поширення інформації про стан освітнього процесу, систему отримання даних для прийняття керівництвом стратегічних і тактичних рішень. Відділом проводяться моніторингові дослідження за всіма основними функціями університету, таких як:

  • планування (визначення цілей та дій по їх досягненню);
  • організація (структурізація роботи співробітників, яка підвищує ефективність роботи);
  • розпорядництво (процес доведення рішень від ректорату до викладачів, студентів та інших співробітників університету);
  • координація (узгодження і встановлення взаємозв’язків для досягнення поставлених цілей);
  • мотивація (створення умов, які спонукають співробітників ефективно виконувати роботу, відповідно до їхніх обов’язків);
  • контроль (забезпечення досягнення поставлених цілей шляхом відстежування навчально-виховного та робочого процесу, термінів її виконання і своєчасного виправлення помилок).  

Відділом менеджменту і моніторингу якості освіти університету щорічно проводяться дослідження з багатьох питань університетської діяльності, які допомагають зрозуміти проблеми студентів і вдосконалити освітній процес. Одним з таких досліджень є щорічне  стовідсоткове соціологічне опитування «Викладач очима студентів». За результатами цього анкетування визначається рейтинг штатних викладачів, працюючих в університеті (кожна окрема кафедра). Викладачі, які посіли перші місця у цьому рейтингу, відзначаються керівництвом університету. Результати тих, що посіли останні місця, враховуються керівництвом при підписанні контракту з ними. Це опитування дозволяє удосконалити роботу викладачів, запобігати проявам корупції.  Щодо вдосконалення менеджменту якості діяльності університету, працівниками відділу  проводяться моніторингові дослідження системи управління якості діяльності навчального закладу, в межах якого студенти і співробітники університету оцінюють ступінь задоволеності інформаційним, бібліотечним обслуговуванням, матеріально-технічною базою університету, організацією харчування, можливістю впливати на стан справ в університеті тощо. Також регулярно проводиться анонімне опитування щодо ефективності роботи загально університетських менеджерів (ректора і проректорів), де кожен з респондентів вносить свої пропозиції щодо вдосконалення роботи ректорату і університету взагалі.  Результати роботи відділу менеджменту і моніторингу якості освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди дозволяють висвітлити позиції керівництва, виявити мікроклімат серед викладачів, студентів, співробітників, надаючи тим самим можливість керівництву аналізувати стан справ в університеті і планувати його подальшу діяльність.

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, каб.313
тел.(057) 700-00-42

Плахтєєва
Вікторія Іванівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.