Відділ менеджменту і моніторингу діяльності університету

Створено відділ моніторингу якості освіти у 2008 році. З 2009 року – відділ менеджменту і моніторингу якості освіти, а з 2019 – відділ менеджменту і моніторингу діяльності університету.

Відділ менеджменту і моніторингу діяльності університету забезпечує вирішення наступних завдань:

  • підготовка до затвердження Вченою радою, ідентифікація  і контроль за своєчасним оновленням організаційно-структурної схеми, положень і інших нормативних документів системи управління якістю (СУЯ) університету, підготовка проектів наказів з цих питань;
  • розробка, упорядкування і своєчасне оновлення методик процесів, що діють в університеті:
- МП-01 (Управління документацією);
- МП-02 (Управління протоколами);
- МП-03 (Аналіз СУЯ з боку керівництва університету);
- МП-04 (Проведення внутрішніх аудитів);
- МП-05 (Моніторинг та управління процесами);
- МП-06 (Управління невідповідностями, коригувальними і запобіжними діями).
  • організація процесу планових внутрішніх аудитів системи управління якістю університету за  Програмою внутрішніх аудитів ХНПУ на навчальний рік (консультативна функція);
  • проведення моніторингових досліджень:
- щорічне анонімне опитування «Викладач очима студентів». За результатами цього анкетування визначається рейтинг штатних викладачів, працюючих в університеті  (кожна окрема кафедра). Результати оприлюднюються на сайті університету;
- дослідження системи управління якістю, в межах якого співробітники університету оцінюють роботу завідувача кафедри, ступінь задоволеності інформаційним обслуговуванням, бібліотечним обслуговуванням, матеріально-технічною базою університету, колегіальністю у прийнятті рішень щодо розподілу навчального навантаження тощо);
- дослідження  системи управління якістю, в межах якого здобувачі вищої освіти  університету оцінюють ступінь задоволеності мікрокліматом на факультеті, розкладом занять, організацією проходження практик, умовами проживання у гуртожитку, організацією харчування, можливістю впливати на стан справ в університеті тощо;
- анонімне опитування керівників структурних підрозділів (один раз на чотири роки або за потребою) щодо ефективності роботи загальноуніверситетських менеджерів (ректора і проректорів) та деканів факультетів (директорів інститутів). Кожен з респондентів в межах цього дослідження вносить  свої пропозиції щодо вдосконалення роботи ректорату і якості роботи університету взагалі.

Результати моніторингових досліджень обговорюються на засіданнях Виконавчої ради (Ради з якості) і приймаються відповідні управлінські рішення щодо вдосконалення системи управління якістю.

Документи відділу:

Рекомендації студентів:

61002, м. Харків,
вул. Алчевських (Артема) 29, каб.313
тел.(057) 700-00-42
Плахтєєва
Вікторія Іванівна,
начальник відділу

Соціальні мережи:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.