Навчальний відділ

Навчальний відділ є основним структурним підрозділом університету, через який здійснюється організація, планування і контроль за навчальною та навчально-методичною роботою.

Основні завдання навчального відділу:

  • організація освітнього процесу в університеті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів для системи народної освіти, які володіють глибокими науково-теоретичними знаннями з психолого-педагогічною, загальнокультурною і практичною підготовкою;
  • планування і організація поточного освітнього процесу на факультетах і кафедрах університету;
  • удосконалення системи освітнього процесу по підготовці педагогічних кадрів з урахуванням завдань перебудови вищої освіти в Україні;
  • узагальнення і поширення кращого досвіду роботи факультетів і кафедр з питань організації освітнього процесу і самостійної роботи студентів;
  • координація роботи факультетів, кафедр та інших підрозділів університету по забезпеченню освітнього процесу;
  • здійснення систематичного контролю за своєчасною підготовкою і станом виконання планової обліково-звітної документації факультетів і кафедр з навчальних питань;
  • безпосередня участь у здійсненні систематичного контролю за ходом освітнього процесу, аналіз ходу освітнього процесу, міжсесійного контролю поточної успішності студентів, результатів екзаменаційних сесій, державної атестації;
  • опрацювання і підготовка різних інструктивних матеріалів, спрямованих на удосконалення освітнього  процесу.

У процесі входження України до єдиного Європейського та світового простору діяльність навчального відділу спрямована на підвищення якості підготовки фахівців, створення умов для самореалізації студентів та забезпечення конкурентної спроможності випускників університету.

Структура навчального відділу

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Адреса

Телефон

1.

Ворона

Світлана Анатоліївна

керівник навчального відділу

вул. Алчевських, 29, к.117

(057)700-34-98

2.

Круглолікова

Вікторія Олександрівна

старший інспектор

вул. Алчевських, 29, к.117

(057)700-34-98

3.

Манческо

Інна Володимирівна

старший інспектор

вул. Алчевських, 29, к.117

(057)700-34-98

4.

Губська

Юлія Сергіївна

інженер І категорії

вул. Алчевських, 29, к.117

(057)700-34-98

5.

Усенко

Тетяна Анатоліївна

старший інспектор вул. Алчевських, 29, к.113 (057)700-35-29

6.

Белевцова

Світлана Олександрівна

методист вул. Алчевських, 29, к.120 (057)700-35-20

7.

Магда

Ганна В’ячеславівна

методист пров. Фанінський, 3, к.А2 (057)702-11-70

8.

Ревіна

Ольга Вікторівна

методист вул. Валентинівська, 2, к.301В (0572)68-43-25

9.

Рибальченко

Надія Павлівна

методист вул. Валентинівська, 2, к.301В (0572)68-43-25

10.

Криворучко

Ольга Миколаївна

методист вул. Валентинівська, 2, к.301В (0572)68-43-25

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29, к. 117

тел.(057) 700-34-98

e-mail: uchviddil@hnpu.edu.ua

Ворона Світлана Анатоліївна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.