Служба вченого секретаря


Служба вченого секретаря – структурний підрозділ Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, створений у 1997 році з метою забезпечення ефективного та прозорого функціонування Вченої ради університету як колегіального органу управління. 

Очолює службу вченого секретаря – вчений секретар університету, кандидат філологічних наук, професор Тетяна Іванівна Тищенко. 

Служба вченого секретаря: забезпечує роботу Вченої ради університету як колегіального органу вищого навчального закладу; бере участь у підготовці перспективних і річних планів засідань Вченої ради; забезпечує підготовку і розгляд справ відповідно до "Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам", який затверджено наказом МОН України 14.01.2016 р. № 13 , що виносяться на розгляд Вченої ради університету для ухвалення рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента і професора; відповідає за ведення документації Вченої ради університету; здійснює контроль за дотриманням вимог щодо діяльності Спеціалізованих учених рад та Разових рад в університеті і за проходженням атестаційного процесу. 

Т.І. Тищенко

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к. 206,

тел. (057)700-35-27,

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

Вчений секретар університету

Тищенко Тетяна Іванівна

кандидат філологічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.