Служба вченого секретаря


Служба ученого секретаря – структурний підрозділ Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, створений у 1997 році з метою забезпечення ефективного та прозорого функціонування Вченої ради університету як колегіального органу управління.

Очолює службу ученого секретаря – вчений секретар університету, доктор педагогічних наук, доцент Анна Володимирівна Боярська-Хоменко. 

Служба ученого секретаря:

  • забезпечує роботу Вченої ради університету як колегіального органу вищого навчального закладу;
  • готує проєкти розпорядчої документації, службової кореспонденції щодо діяльності Вченої ради університету;
  • інформує учасників освітнього процесу про ухвалені Вченою радою рішення;
  • забезпечує підготовку і розгляд справ відповідно до «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», який затверджено наказом МОН України 14.01.2016 р. № 13, що виносяться на розгляд Вченої ради університету для ухвалення рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента і професора;
  • здійснює контроль за дотриманням вимог щодо діяльності Спеціалізованих учених рад та Разових рад в університеті і за проходженням атестаційного процесу;
  • здійснює співпрацю з відповідними структурними підрозділами центральних і регіональних органів влади сфери освіти і науки, Національної академії наук України і національних галузевих академій, інших освітньо-наукових установ з питань сфери компетенції Вченої ради університету.

Анна БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.