Вчена рада


Вчена рада Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди є колегіальним органом. Функціонує з часів заснування університету. Вчену раду університету очолює її голова – радник ректора, академік НАПН України, професор, доктор педагогічних наук І.Ф. Прокопенко. Склад вченої ради утворюється строком до п’яти років і затверджується ректором. Нині 59 членів вченої ради: ректор університету, проректори університету, декани факультетів, директори Інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників університету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, що представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування університету відповідно до квот, визначених Статутом Університету. 

Вчена рада є основною складовою в системі діяльності університету. Шляхом колективного обговорення приймає рішення з актуальних питань поточної, перспективної роботи Університету, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахівців з педагогічної освіти за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями. У своїй роботі Вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та Положенням про Вчену раду. 

Учений секретар університету, канд. філол. наук, проф. Т.І. Тищенко

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.