Разуменко Ірина Василівна

Разуменко Ірина Василівна,
професор  кафедри світової літератури,
кандидат філологічних наук, професор
 

Освіта:

  • 1977 р. –закінчила філологічний факультет (російське відділення) Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди.
  • 1986 р. – закінчила аспірантуру при кафедрі російської та зарубіжної літератури ХДПУ ім.Г.С.Сковороди

Захищені дисертації :

  • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Творчість А.В. Нікітенка»; 10.01.02 – російська література; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР. = Київ,1988.

Професійна кар'єра:

1986 – 1989 рр.  – викладач, старший викладач кафедри російської та світової літератури;
1989 – 1994 рр. – доцент кафедри російської та світової літератури;
1994 – 1997 рр. –  доцент кафедри світової літератури;
1997 - 2000 рр. – заступник декана з навчальної роботи факультету іноземної філології;  доцент кафедри світової літератури за сумісництвом;
2000 – 2006 рр.  – завідувач відділу аспірантури та докторантури, доцент кафедри світової літератури за сумісництвом;
2006   – 2011 рр. – завідувач відділу аспірантури та докторантури; доцент кафедри східних мов;
2011 – 2018 рр.  – професор кафедри світової літератури; завідувач відділу аспірантури та докторантури за сумісництвом;
З 2018 р. – завідувач відділу аспірантури та докторантури; професор кафедри світової літератури за сумісництвом.

Науково-дослідна діяльність:

  • Автор понад 50 наукових досліджень:статей у фахових вітчизняних і закордонних виданнях,які входять до міжнародних наукометричних баз; навчально-методичних посібників; тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.
  • 2009-2018 р. – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.053.03.
  • «Сковородинівської академії молодих учених»
  • Традиційний учасник Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і доля нації».

Керівництво аспірантами та докторантами

Науковий керівник 3 аспірантів.

Під керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації (Петренко Т.В. (2011 р.),  Вєдєрнікова Т.В. (2011 р.), Гетман Ю.С. (2014 р.), Шевченко А.Г. (2017 р.).

Сфера наукових інтересів:

  • літературна критика
  • російська література ХІХ ст.
  • історія єврейської літератури

Електронна пошта для контактів: і.v.razumm@gmail.com

Профіль  у Google Академії


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.