Разуменко Ірина Василівна

Разуменко Ірина Василівна,

кандидат філологічних наук, профессор,

професор  кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

 З 1973 по 1977 рр. навчалася на філологічному  факультеті (російському  відділенні) Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди, після закінчення якого  отримала диплом та кваліфікацію вчителя російської мови і літератури середньої школи .
 З 1983 по 1986 рр. навчалася в аспірантурі.
У 1988 році захистила дисертацію «Литературно-критическая деятельность А.В. Никитенко» вІнституті літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та отримала науковий ступень кандидата філологічних наук.
Учене звання доцента отримала в 1992 р.
Учене  звання професора присвоєно  в  2012 р.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З 1986 по 1989 рр.  – викладач, старший викладач кафедри російської та світової літератури.
З 1989 по 1994 рр. – доцент кафедри російської та світової літератури.
З 1994 по 1997 рр. –  доцент кафедри світової літератури.
З 1997 по 2000 рр. – заступник декана з навчальної роботи факультету іноземної філології;  доцент кафедри світової літератури за сумісництвом.
З 2000 по 2006 рр.  – завідувач відділу аспірантури та докторантури, доцент кафедри світової літератури за сумісництвом.
З 2006   по 2011 рр. – завідувач відділу аспірантури та докторантури; доцент кафедри східних мов.
З 2011 по 2018 рр.  – професор кафедри світової літератури; завідувач відділу аспірантури та докторантури за сумісництвом.
З 2018 р. по теперішній час  – завідувач відділу аспірантури та докторантури; професор кафедри зарубіжної  літератури та слов'янських мов за сумісництвом.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

За час роботи в університеті викладала різні навчальні дисципліни, зокрема, «Література Давнього світу», «Теорія літератури», «Російська література ХIХ - ХХ ст.», «Історія світової літератури», «Дитяча література», «Нові художні тенденції», «Історія єврейської літератури», «Література другої мови (китайської)».

У 2016 р. за участі Разуменко І.В. було отримано ліцензії та здійснено перший набір аспірантів на спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки, 015 –  Професійна освіта, 017 – Фізичне виховання  , 032 – Історія та археологія, 033 – Філософія, 035 – Філологія, 052 –  Політологія, 053 – Психологія, 081 – Право, 091 – Біологія.

З 2019 р. – член проектної групи ОНП здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

 З 1995 по 2004 працювала у ЗОШ № 73 м. Харкова (проводила факультативні заняття у 9-11 класах).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси – літературна критика, російська та зарубіжна література.

2009-2018 р. – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.053.03.

Під керівництвом Разуменко І.В. захищено 4 кандидатські дисертації : Петренко Т.В. (2011 р.),  Вєдєрнікова Т.В. (2011 р.), Гетман Ю.С. (2014 р.), Шевченко А.Г. (2017 р.).

Автор понад 60 наукових досліджень:статей у фахових вітчизняних і закордонних виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз; навчально-методичних посібників; тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2018 р. – співорганізатор науково-просвітницького заходу «Сковородинівська академія молодих учених».

З 2020 р. – член Редакційної колегії журналу «Філологічні трактати» ISSN 2077-804X; член Редакційної колегії Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серії «Філологія»; член Редакційної колегії «Наукових записок ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Літературознавство». 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2013 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації в Ізраїльському культурному центрі у м. Харкові при посольстві Держави Ізраїль в Україні.
2016 р. –  сертифіковане стажування на кафедрі інформаційних технологій ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
2018 р. – сертифіковане стажування «Інноваційні методи та технології викладання  в європейській  освітній практиці ( гуманітарна вища освіта і філологія)»  у Вищій лінгвістичній  школі м. Ченстохове ( Польща).
2020 р. –   сертифіковане підвищення кваліфікації «INTEGRATION OF SCIENTIFIC BASES INTO PRACTICE», Стокгольм (Швеція).

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

  • 2004 р. –знак «Відмінник освіти України» МОН України.
  • 2009 р. –знак «За наукове досягнення» МОН України.
  • 2016 р. –Почесна відзнака «Г.С. Сковорода».
  • 2017 р. –медаль «Патріот України».

 

Профіль  у Google Академії

Scopus Author ID: 57205433495

Orcid

Електронна пошта для контактів: і.v.razumm@gmail.com

 


  

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.