Факультет іноземної філології

Subscribe to RSS - Факультет іноземної філології

Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Кафедру практики англійського усного і писемного мовлення було створено у 2002 р. На сьогодні її очолює доктор педагогічних наук, професор О.А. Коваленко. На кафедрі працює 20 штатних викладачів, серед яких 14 кандидатів наук, доцентів.

Основним напрямом роботи кафедри є викладання практичного курсу англійської мови для студентів І–ІІІ року навчання факультету іноземної філології (денної і заочної форми), а також факультету славістики й українського мовно-літературного факультету. Крім того, кафедра забезпечує викладання лекційних курсів («Країнознавство Великої Британії та США», «Теоретична граматика англійської мови») для студентів IV року навчання та варіативних дисциплін у межах підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» («Стратегії англомовного читання та письма», «Стратегії англійського усного мовлення й аудіювання»,  «Стратегії навчання англійської лексики і фразеології» та ін.).


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.