Безрук Олександр Олександрович

Безрук Олександр Олександрович

кандидат політичних наук, доцент,

завідувач кафедри політології, соціології і культурології

ХНПУ імені Г.С. Сковороди

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1999–2004 рр. навчався на факультеті психології та соціології Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (ХНПУ імені Г.С. Сковороди) за спеціальністю «соціологія». Отримав кваліфікацію «соціолог,  викладач соціології».

2012 р. захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

2015 р. – отримав вчене звання доцента по кафедрі політології, соціології і культурології.

2016–2018 рр. проходив наукову підготовку в докторантурі у ХНПУ імені Г.С. Сковороди за спеціальністю 052 – Політологія.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2004–2016 рр. працював в Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (з серпня 2004 року – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди) на кафедрі політології та соціології (з 2011 р. – кафедра політології, соціології і культурології) на посадах: ст. лаборанта соціологічної лабораторії, викладача; доцента.

З грудня 2018 року по теперішній час – на посаді завідувача кафедри політології, соціології і культурології.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає навчальні дисципліни «Прикладна політологія», «Політичні інститути та процеси» для здобувачів третього рівня (доктора філософії) вищої освіти; «Аналіз державної політики» для здобувачів другого (магістерського) рівня здобувачів вищої освіти; «Вступ до політології», «Математичні методи в соціології» для здобувачів першого рівня (бакалаврського) вищої освіти.

Входить до складу проєктних груп з розробки освітніх наукових програм зі спеціальності 052 «Політологія» ІІІ (доктора філософії) рівня вищої освіти.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Здійснює наукове керівництво аспірантами та магістрами.

В 2014–2019 рр. – учений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.053.09 ХНПУ імені Г.С. Сковороди по захисту кандидатських дисертацій з політичних наук.

В 2015–2016 рр. – голова Ради молодих вчених ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Має понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Регулярно підвищує кваліфікацію під час стажувань у вищих навчальних закладах України.

Профіль Безрука О.О. у Google Академії

Профіль Безрука О.О. у ORCID

e-mail: o.bezruk@hnpu.edu.ua


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.