Чернікова Інна Володимирівна

Назад

Чернікова Інна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, координатор з виховної роботи історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

У  2007 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на тему: «Охорона, вивчення і використання пам’яток історії та культури на Харківщині (1920 – червень 1941 рр.)» (спеціальність 07.00.01 – історія України).  

З 2008 року працює заступником декана історичного факультету з виховної роботи.

З 2011 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України.

Викладає курси: «Давня історія України», «Історія України», «Феномен українського козацтва». Розробила авторський спецкурс «Охорона культурної спадщини» з застосовуванням  занять-екскурсій, який викладає на 5 курсі історичного факультету.  

Загальний стаж роботи – 15 років, в тому числі науково-педагогічний стаж – 11 років. Має 55 наукових статей з проблем охорони, вивчення, збереження та використання  культурної спадщини у 1920 – червні 1941 рр. Взяла участь у 25 Міжнародних (Польща, м. Вроцлав, Білорусь, м.Мінськ), Всеукраїнських та регіональних конференціях.

Сфера наукових інтересів: збереження культурної спадщини, охорона пам’яток історії та культури Харківщини у 1920 –  червні 1941 рр.; репресії серед пам’яткоохоронців у 1933, 1937 рр.; система охорони пам’яток історії та культури – фактор інтеграційних процесів сучасної України.

Контакти: chernikova.hnpu@gmail.com

Соціальні мережі:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010322898173

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.