Давидова Марина Олександрівна

Давидова Марина Олександрівна
доцент кафедри теорії і технологій дошкільної освіти
та мистецьких дисциплін ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

Освіта:

Доц. Давидова М.О. закінчила з відзнакою у 1994 році художньо-графічний факультет Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди зі спеціальності «Креслення, образотворче мистецтво і художня праця» та здобула кваліфікацію «Вчитель образотворчого мистецтва, креслення і художньої праці».

У 2017 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта» та здобула кваліфікацію «Організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, організатор образотворчої діяльності дітей дошкільного віку» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

У 2019 році здобула ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю «Менеджмент» та отримала кваліфікацію «Керівник підприємства, установи та організації. Менеджмент в освіті» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

Професійна кар’єра:

З 1992 по 1999 рік працювала вчителем малювання та креслення в Академічному навчально-виховному комплексі довузівської елітарної освіти №73 м. Харкова.

З 1997 по 2000 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі вікової та педагогічної психології ХДПУ імені Г.С. Сковороди.

З 2000 року ‒ викладач, старший викладач, а з березня 2016 року по теперішній час ‒ на посаді доцента кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

З 2002 по 2005 рік ‒ заступник декана факультету початкового навчання з виховної роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

З 2015 року і по теперішній час ‒ керівництво постійно діючим студентським науково-творчим гуртком на базі «Музею іграшки» факультету дошкільної освіти.

З вересня 2017 року – наукове консультування вихователів і методистів Ліснянського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок» з проблеми дослідження функціональної природи мистецтва як основи проектування інтегрованої педагогічної технології образотворчої діяльності дошкільників (на підставі «Договору про науково-практичне співробітництво від 06.09.2017 року між ХНПУ імені Г.С. Сковороди і Ліснянським закладом дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок» комбінованого типу Малоданилівської селіщної ради Дергачівського району Харківської області).

З вересня 2019 року – наукове консультування вихователів і методистів Купʹянського закладу дошкільної освіти з проблеми інноваційно-освітньої роботи педагогів у галузі організації образотворчої діяльності дошкільників (на підставі «Договору про науково-практичне співробітництво від 26.09.2019 року між ХНПУ імені Г.С. Сковороди і Купʹянським закладом дошкільної освіти (центру розвитку дитини) смт. Ківшарівка.

Член громадської організації «Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинького».

Член  організаційного комітету (2017 р., 2018 р.) та член журі (2019 р.) Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Переможець номінації «Волонтер року-2018» у ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Нагороджена Почесними Грамотами ХНПУ імені Г.С. Сковороди за вагомий внесок у розвиток науки й освіти (2018 р., 2019 р.).

Доц. Давидова М.О. викладає навчальні курси: «Основи композиційної грамоти», «Практикум з образотворчого мистецтва», «Підготовка вистав у закладах дошкільної освіти», «Художнє оформлення дошкільних установ до свят», «Методика навчання мистецьких дисциплін у початковій школі», керівництво педагогічною практикою здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів навчання за спеціальністю «012 Дошкільна освіта».

Сфера наукових інтересів.

Наукові інтереси доц. Давидової М.О. пов’язані з різними науковими напрямами, а саме:

 • методика викладання дисциплін художньо-естетичного циклу у закладах вищої освіти
 • проблеми сучасної дошкільної освіти
 • підготовка майбутніх дошкільних працівників до впровадження інноваційних технологій з образотворчого мистецтва в навчально-виховний процес закладів дошкільної освіти
 • підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності в умовах закладу вищої освіти
 • музейна педагогіка в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти
 • інноваційна діяльність в закладах дошкільної освіти: управлінський аспект
 • синтез ідейно-світоглядних орієнтирів образотворчого мистецтва в культурі модерну та постмодерну.

Має понад більше 60 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

 1. Давидова М.О. Формування професійної компетентності майбутнього викладача предметів художньо-естетичного циклу як педагогічна проблема. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. Вип. 14. С. 33-36
 2. Давидова М.О. Основні принципи самоактуалізації особистості в культурі постмодерну. Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2013. С. 68-74
 3. Давидова М.О. Художність як категорія філософії культури в проблемному полі культури постмодерну. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Філософія». Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2013. Вип. 40. – Ч. 2. С. 70-79
 4. Давидова М.О. Інноваційні технології в образотворчому мистецтві / М.О. Давидова, Л.В. Захарова, Н.О.Шевченко, Ю.О. Соловйова// Навчальний посібник для студентів денної, заочної форми навчання та студентів ІПО (спеціальність «Дошкільна освіта».- Х.:ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2013. – 200с.
 5. Давидова М.О. Специфіка використання художньо-педагогічних технологій в навчальному процесі. Stav, problémy a perspektive pedagogického študia a sociálnej práce: Medzinárodná vedecko-praktická konferencia (28-29 októbra  2016 , Sládkovicovo, Siovenská republika) / Sefrédaktor: Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. Sládkovicovo : Vysoká škola Danubius, 2016. S. 239–242
 6. Давидова М.О. Особливості управління процесом формування готовності вихователів закладу дошкільної освіти до інноваційної діяльності. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-т імені І. Огієнка; Ін-т пед. НАПН України. Кам'янець-Подільський, 2019. Вип. 26 (1). – Ч. 1. С. 57–63.

 

Профіль Давидової М.О. у Google Академії

e-mail: soneta_06@ukr.net


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.