Академічна мобільність здобувачів освіти

23 січня 2024 року о 16:00  відбулася зустріч викладачів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди зі здобувачам Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка у рамках Академічної мобільності. У зустрічі брали участь Друганова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди; Луценко Олена Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди та студенти 2 курсу ОП «Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

У ході зустрічі зі здобувачами було обговорено призначення дисципліни «Причини та механізми виникнення порушень розвитку дитини. Формування мовлення в онтогенезі», мету та основні завдання навчальної дисципліни, що спрямовані на набуття відповідних загальних і професійних компетенцій. Здобувачів було ознайомлено з тематикою навчальних модулів курсу, вимогами та критеріями оцінювання навчальних здобутків тощо. Для швидкої зворотної комунікації було створено групу в соціальній мережі Telegram, а також надано гостьовий доступ до курсу на дистанційній платформі Moodle.

В цілому здобувачі освіти отримали позитивні враження від проведеної зустрічі, подякували за можливість, що надається їм для отримання якісної вищої освіти і набуття професійних навичок в рамках програми Академічної мобільності.


Академічна мобільність Прокопенко Анни (016.02. Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка) у Вроцлавському університеті, Польща

Академічна мобільність здобувачів освіти спеціальності 014.Середня освіта. Біологія і здоров'я людини у Поморській академії в Слупську

Академічна мобільність Русанової Ксенії (016. 01. Спеціальна освіта. Логопедія) у Лютеранському католицькому університеті (Нюрнберг,Німеччина)

61168, м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор. Б, к. 222
тел. (0572) 68-42-34
e-mail: sp_ped@hnpu.edu.ua

Завідуюча кафедри 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.