Центр методики навчання іноземних мов

Центр методики навчання іноземних мов створено в 2019 році (керівник – кандидат педагогічних наук, професор кафедри англійської філології Тучина Наталія Василівна) з метою підвищення рівня професійної лінгво-методичної компетентності майбутніх учителів-філологів, ознайомлення викладачів, учителів і здобувачів вищої освіти з інноваційними підходами до навчання іноземних мов, обміну навчально-методичним досвідом.

Основними напрямами роботи центру є:

  • проведення занять з методики навчання англійської/німецької/французької мови, методики формування англомовної/німецькомовної/франкомовної комунікативної компетентності, методики навчання англійської/німецької/французької мови і літератури різних цільових категорій для здобувачів першого (бакалаврського) й другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за Освітньою програмою «Англійська/німецька/французька мова і література в закладах освіти»;

  • організація й проведення науково-методичних семінарів для викладачів університету й учителів шкіл м. Харкова і області;

  • допомога в розробці й експертиза публікацій із навчання іноземних мов у закладах вищої, загальної й спеціалізованої середньої освіти, а також нормативних документів, що регламентують роботу з навчання іноземних мов різних цільових категорій. 

Центр методики навчання іноземних мов надає здобувачам доступ до широкої бази сучасної науково-методичної літератури, що сприяє розвитку їхньої здатності до автономного навчання й удосконалення власної професійної методичної компетентності.  


 

 61168, Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 503
тел. (0572) 68-61-38

e-mail: faculty-foreign-philology@hnpu.edu.ua

Тучина Наталія Василівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.