Навчально-методичний центр факультету історії і права

Оголошення

Теоретично-методичний вебінар «Краєзнавчий музей в умовах війни: реалії та перспективи»

12 травня 2023 р. на базі Навчально-методичного центру факультету історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди був проведений черговий теоретично-методичний вебінар з надзвичайно актуальної і важливої для сьогодення теми: «Краєзнавчий музей в умовах війни: реалії та перспективи».

Спікером вебінару виступив кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди Микола Трубчанінов. З вітальним словом до учасників вебінару звернувся керівник Навчально-методичного центру факультету історії і права, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Тотраз Місостов, окресливши важливість питання збереження історичних пам’яток і музейних цінностей в тяжких реаліях сьогодення. Збереження музейних колекцій в умовах війни та під час евакуації є одним із гострих питань, які потребують негайного практичного вирішення, враховуючи трагічну долю окремих краєзнавчих музеїв України і, зокрема, музеїв Харківської області, які були частково або повністю зруйновані під час ворожих обстрілів і бомбардувань.

На початку своєї доповіді спікер вебінару доцент Микола Трубчанінов зосередився на аналізі сучасного стану краєзнавчих музеїв України. Слухачі дізналися про динаміку змін у краєзнавчому музейному русі в період незалежності України, а також окремо в період війни 2014 – 2023 рр. Було акцентовано увагу на основних проблемах при створенні та відкритті музею, збереженні колекцій під час воєнного стану; висвітлені статистичні дані щодо кількості наявних краєзнавчих музеїв, подано їхню систематизацію. Доповідач проаналізував наявні способи викладу об’єктивного матеріалу на основі існуючих колекцій без втрати ними цінних експонатів, які викликають суперечності в сучасних умовах.

У другій частині вебінару відбулися жваві обговорення необхідності створення більш дієвого практичного інструментарію щодо евакуації музейних цінностей у більш безпечні райони країни, забезпечення необхідних умов для їх зберігання і більш системної інвентаризації. При цьому всі необхідні інструментарії повинні бути якнайшвидше затверджені на державному законодавчому рівні.

У вебінарі взяли участь науково-педагогічні працівники факультету історії і права та інших структурних підрозділів ХНПУ імені Г.С. Сковороди, вчителі ЗЗСО та викладачі закладів фахової передвищої освіти м. Харкова та Харківської області, здобувачі вищої освіти різних рівнів.


Навчально-методичний центр
факультету історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди
запрошує всіх бажаючих взяти участь у теоретично-методичному вебінарі «Краєзнавчий музей в умовах війни: реалії та перспективи»
 
Час і дата проведення – 12.05.2023 р. (п’ятниця) о 15.00
Режим проведення – онлайн
Посилання на конференцію: https://meet.google.com/ivi-konb-arq?hs=224 

Спікер вебінару – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди Микола Трубчанінов.

Вітальне слово – декан факультету історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Людмила Зеленська.

Модератор заходу – керівник навчально-методичного центру факультету історії і права, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Тотраз Місостов.

Доцент Микола Трубчанінов зосередиться на аналізі сучасного стану краєзнавчих музеїв України. Слухачі дізнаються про динаміку змін у краєзнавчому русі в період війни 2014 – 2023 рр., основні проблеми при створенні та відкритті музею, збереженні колекцій під час воєнного стану. Доповідач проаналізує наявні способи викладу об’єктивного матеріалу на основі існуючих колекцій без втрати ними цінних експонатів, які викликають суперечності в сучасних умовах.

Запрошуємо вчителів, науково-педагогічних працівників, краєзнавців та співробітників музеїв, аспірантів, здобувачів вищої освіти!


Нові кордони між історією і пропагандою (на прикладі викладання питань історії освіти)

Навчально-методичний центр факультету історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди запрошує всіх бажаючих взяти участь у методичному вебінарі «Нові кордони між історією і пропагандою (на прикладі викладання питань історії освіти)», який відбудеться в рамках циклу методичних вебінарів «Нові підходи у викладанні історії, правознавства, громадянської освіти та географії».

Час і дата проведення – 21.04.2023 р. (пятниця) о 14.30

Режим проведення – онлайн

Посилання на конференцію: https://meet.google.com/uzx-mnsy-qjm

Спікер вебінару – доктор ґабілітований, професор Роман Томашевський (Кафедра загальної педагогіки і методології наук, Інститут Педагогіки, Академія Поморська в Слупську, Республіка Польща).

Вітальне слово – декан факультету історії і права ХНПУ імені Г.С.Сковороди, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Людмила Зеленська.

Модератори заходу:

– керівник навчально-методичного центру факультету історії і права, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Тотраз Місостов;

– координатор з наукової роботи факультету історії і права, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Сергій Сєряков.

Проф. Роман Томашевський зосередиться на аналізі специфіки різних історичних перспектив (наукової, буденної, шкільної і ін.) та з’ясує, де саме проходять кордони між минулим і сучасністю в процесі викладання історії. Як співвідносяться між собою рівні виховання і викладання історії? Яку роль відіграють підручники в межах середньої освіти і яким має бути викладання історії в університеті? Наскільки потужний вплив на зміст історичної освіти справляють політика і ЗМІ?

Відповідь на ці та інші питання Ви зможете отримати, відвідавши наш вебінар. Запрошуємо вчителів, науково–педагогічних працівників, аспірантів, здобувачів вищої освіти!Шановні здобувачі вищої освіти!

Навчально-методичний центр факультету історії і права «Skovoroda associations» запрошує всіх бажаючих взяти участь у методичному вебінарі-практикумі «Гейміфікація як засіб підвищення мотивації на уроках історії і правознавства», який відбудеться в рамках циклу методичних вебінарів «Нові підходи у викладанні історії, правознавства, громадянської освіти та географії».

Спікер вебінару-практикуму – учитель вищої категорії КЗ Ліцей Мистецтв № 133 Ашортія Євген Демурович

Вітальне слово – декан факультету історії і права ХНПУ імені Г.С.Сковороди, доктор педагогічних наук, професор Зеленська Людмила Дмитрівна

Модератор зустрічі – керівник навчально-методичного центру факультету історії і права «Skovoroda associations», доц. Місостов Тотраз Юрійович

Час і дата проведення – 16.02.2023 р. о 14.00

Режим проведення – онлайн

Посилання на відеозустріч - https://meet.google.com/cqi-gwme-mpj

Навчально-методичний центр факультету історії і права був створений у 2022 році шляхом реорганізації Центру методики викладання історії та суспільствознавчих дисциплін колишнього історичного факультету.

Метою діяльності Центру є навчально-методичне та науково-методичне забезпечення освітнього процесу на факультеті історії і права, підвищення якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти всіх освітніх рівнів, поширення передового педагогічного досвіду і методичних розробок фахівців відповідно до вказаних спеціальностей.

Основні напрями діяльності Центру:

 • розробка і поширення інноваційних методів викладання і навчання фахових дисциплін  факультету історії і права;

 • експертно-консультативна допомога здобувачам вищої освіти факультету історії і права та викладачам з питань методики викладання історії, права, суспільствознавчих дисциплін, громадянської освіти, географії;

 • розробка методичних рекомендацій і програм формування навичок soft skills стосовно патріотичного, правового, економічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, вміння швидко адаптуватися та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

 • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

 • підвищення рівня методики викладання історії, права, громадянської освіти, географії, інтегрованих суспільствознавчих дисциплін, що ґрунтуються на компетентнісному та інноваційному підходах;

 • вивчення та популяризація як традиційних підходів до методики викладання історії, права, громадянської освіти, географії, інших суспільствознавчих дисциплін, так і високотехнологічних, які активно використовуються в провідних університетах України і світу;

 • оновлення дидактичного інструментарію Центру шляхом власних розробок, напрацювань провідних освітніх центрів України;

 • розвиток консультативної діяльності Центру у напрямі організації дистанційної освіти, зокрема набуття навичок роботи на різних дистанційних платформах, які використовуються для організації освітнього процесу в закладах освіти України різних рівнів;

 • організація співпраці з профільними українськими та закордонними інституціями, виконання спільних проєктів, проведення досліджень, організація науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, гостьових лекцій і публічних дискусій;

 • підготовка збірників наукових праць, зокрема електронних, за результатами роботи Центру;

 • створення мультимедійних і презентаційних навчально-методичних матеріалів із застосуванням інноваційних методик;

 • організація стажування та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників з питань методики викладання історії, права, суспільствознавчих дисциплін, громадянської освіти та географії на базі Інституту післядипломної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди;

 • експертна участь у розробці й аналізі нормативних документів, що стосуються викладання історії, права, суспільствознавчих дисциплін, громадянської освіти та географії в закладах освіти, рецензування навчально-методичної літератури за фахом.

Функції Центру:

 • поширення передового педагогічного досвіду навчання історії, права,  суспільствознавчих дисциплін, громадянської освіти та географії в ЗВО та ЗЗСО;

 • використання бази Центру для проведення навчальних занять з методики викладання фахових дисциплін із використанням інноваційних технологій, зокрема цифрових; 

 • організація та проведення зустрічей з провідними методистами України, авторами навчальної і навчально-методичної літератури, посібників, робочих зошитів для здобувачів вищої освіти, викладачів і вчителів;

 • популяризація педагогічних і науково-методичних періодичних видань;

 • проведення методичних семінарів і консультацій для учителів історії, права, громадянської освіти та географії м. Харкова та Харківської області; 

 • організація профорієнтаційної роботи в закладах освіти і позашкільних закладах.


 

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, к. 316, історичний факультет

Тел.: +38(057) 700-48-01

e-mail: kaf-world-history@hnpu.edu.ua

Керівник:

Місостов Тотраз Юрійович,

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри всесвітньої історії

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.