Навчально-наукова лабораторія біофізики, біомеханіки та кінезіології

 

 

Мета створення лабораторії, основні напрями роботи, завдання:

Мета діяльності Лабораторії є об’єднання фахівців різних спеціальностей (викладачів, тренерів, реабілітологів, медиків, педагогів тощо) для вивчення теоретичних та методичних аспектів механічних, фізіологічних та психологічних основ рухів живих істот, зокрема – рухів людини у різних функціональних станах, а також у фізичній культурі, спорті, реабілітації.

Завдання:

 1. Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, виконання завдань державних цільових програм з теоретичних та методичних аспектів механічних, фізіологічних та психологічних основ рухів живих істот, зокрема – рухів людини у різних функціональних станах, а також у фізичній культурі, спорті, реабілітації; створення наукових основ гармонійного рухового, інтелектуального, психофізичного розвитку людини.
 2. Проведення експериментально-пошукових досліджень з питань вдосконалення професійної підготовки представників фізичної культури, спорту, реабілітації шляхом вивчення та вдосконалення теоретичних та методичних аспектів механічних, фізіологічних та психологічних основ рухів, створення наукових основ гармонійного рухового, інтелектуального, психофізичного розвитку людини.
 3. Дослідження феномену м’язових рухів як одного з найважливіших аспектів існування живих істот.
 4. Координація науково-дослідної та інформаційної діяльності підрозділів і професорсько-викладацького складу ХНПУ імені Г.С. Сковороди з питань теоретичних та методичних аспектів механічних, фізіологічних та психологічних основ рухів живих істот, зокрема – рухів людини у різних функціональних станах, а також у фізичній культурі, спорті, реабілітації.
 5. Надання консультативної та методичної допомоги в питаннях гармонійного рухового, інтелектуального, психофізичного розвитку людини.
 6. Сприяння інтеграції ХНПУ імені Г.С. Сковороди у міжнародний освітній та науковий простір з питань гармонійного рухового, інтелектуального, психофізичного розвитку людини.
 7. Надання платних послуг у галузі фізичної терапії, ергономіки, ерготерапії, фізичної культури, спорту, реабілітації, охорони праці.

Напрями роботи:

 1. Проводить фундаментальні та прикладні дослідження з питань теоретичних та методичних аспектів механічних, фізіологічних та психологічних основ рухів живих істот, зокрема – рухів людини у різних функціональних станах, а також у фізичній культурі, спорті, реабілітації.
 2. Розробляє концептуальні засади гармонійного рухового, інтелектуального, психофізичного розвитку людини згідно природним закономірностям.
 3. Здійснює аналітико-прогностичну діяльність з проблем гармонійного рухового, інтелектуального, психофізичного розвитку людини згідно природним закономірностям.
 4. Впроваджує наукові розробки, спрямовані на вирішення актуальних проблем гармонійного рухового, інтелектуального, психофізичного розвитку людини.
 5. Налагоджує зв’язки та співпрацю з науковими установами та закладами освіти України і зарубіжних країн, міжнародними організаціями і фондами з питань гармонійного рухового, інтелектуального, психофізичного розвитку людини на основі законів природи.
 6. Здійснює розробку науково-методичного забезпечення гармонійного рухового, інтелектуального, психофізичного розвитку людини.
 7. Готує пропозиції щодо формування державної політики в галузі фізичної культури, спорту, реабілітації, охорони праці, ергономіки, ерготерапії, фізичній терапії.
 8. Досліджує проблеми правильного та ефективного використання теоретичних та методичних аспектів механічних, фізіологічних та психологічних основ рухів живих істот, зокрема – рухів людини у різних функціональних станах, а також у фізичній культурі, спорті, реабілітації, представниками фізичної культури, спорту, реабілітації, охорони праці, ергономіки, ерготерапії, фізичній терапії.
 9. Проводить дослідження з проблеми гармонійного рухового, інтелектуального, психофізичного розвитку людини в різних країнах.
 10. Організовує і проводить наукові, науково-дослідні, науково-практичні конференції, семінари, засідання.
 11. Створює експериментальні майданчики, науково-дослідні центри для дослідження теоретичних та методичних аспектів механічних, фізіологічних та психологічних основ рухів живих істот, зокрема – рухів людини у різних функціональних станах, а також у фізичній культурі, спорті, реабілітації.
 12. Здійснює видавничу діяльність, бере участь у заснуванні та випуску електронних та наукових видань згідно з законодавством, засновує та підтримує функціонування веб-сайту.
 13. Створює електронні науково-інформаційні ресурси для підтримки наукової та практичної діяльності.
 14. Підтримує талановитих молодих учених і сприяє їх творчому зростанню.
 15. Надає на договірних засадах науково-методичну допомогу, платні наукові та освітні послуги закладам і установам освіти, іншим юридичним і фізичним особам відповідно до чинного законодавства.
 16. Бере участь у міжнародних проектах і програмах, з’їздах, конференціях, конгресах, симпозіумах, організовує науково-практичні масові заходи із запрошенням зарубіжних фахівців, здійснює обмін спеціалістами на договірних засадах.

Робота лабораторії забезпечується наступним вимірювальним обладнанням: 

Фітнес-годинник POLAR UNIT з GPS для безперервної реєстрації частоти серцевих скорочень, пройдених (пробіганих) кілометрів, кількості кроків, енерговитрат при різних режимах функціонування організму. Годинник передбачає взаємодію з безкоштовним додатком Polar flow на комп’ютері та на телефоні. Годинник працює в автономному режимі з періодичною підзарядкою на комп’ютері або від електромережі. 

На годиннику або в додатку можна вибрати види спорту та рухової активності, за якими передбачається аналіз частоти серцевих скорочень. Після кожного  тренування, а також після сну для передачі результатів вимірювань проводиться синхронізація годинника і додатку на телефоні. Для цього годинник потрібно просто піднести до телефону з відкритим додатком та натиснути кнопку на годиннику.

У додатку на телефоні та на комп’ютері можна побачити багато цікавої інформації. Перш за все, це значення частоти серцевих скорочень під час тренування. Програма дає можливість аналізувати як середні значення частоти серцевих скорочень, так і графік динаміки даного показника. Крім того, додаток дає інформацію динаміки частоти серцевих скорочень протягом дня, тижня, місяця. Також у додатку можна побачити швидкість пересувань, загальні енерговитрати та енерговитрати в динаміці за окремими елементами: жири, вуглеводи, білки.

Також годинник реєструє на основі аналізу динаміки частоти серцевих скорочень тривалість та якість сну, а також вегетативний баланс, тобто наскільки якісно людина відпочиває. До налізу сну також входить реєстрація різних фаз сну: глибокий, короткий, легкий сон. 

Тонометр PARAMED EXPERT-X (автоматичний електронний вимірювач артеріального тиску). Він дозволяє проводити точне автоматичне вимірювання артеріального тиску, може працювати від електромережі та від вбудованих елементів живлення. Цей пристрій дозволяє вимірювати систолічний та діастолічний артеріальний тиск та частоту серцевих скорочень натисненням кнопки «Пуск». Людині потрібно надіти манжету правильно, сісти, розслабитись, не розмовляти та не рухатись під час вимірювання тиску, потім – натиснути кнопку «Пуск». Після закінчення вимірювання на дисплеї приладу з’являються відповідні цифри: систолічний тиск, діастолічний тиск. Частота серцевих скорочень. У приладі також є функція пам’яті, де зберігається 60 попередніх вимірювань.
Комп’ютерні програми «Психодіагностика» та «Сприйняття 1» для визначення стану нервової системи, типологічних особливостей нервової системи, швидкості реакції в різних режимах роботи, швидкості реакції на предмет, що змінює своє положення в просторі, короткочасної пам’яті.

Обладнання застосовувається для проведення наукових досліджень з визначення впливу різних тренувальних програм на організм людини, визначення загального стану серцево-судинної системи та нервової системи людей різного віку, зокрема – студентів. Результати наукових досліджень публікуються в сучасних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, зокрема – у виданні ХНПУ «Heals, sport, rehabilitation», який у 2021 році був проіндексований базою Scopus.

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, навчально-спортивний комплекс, к. 106
тел.(057) 778-67-46

e-mail: kaf-sport-games@hnpu.edu.ua

Завідувач лабораторії

Козін Валентин Юрійович,

інженер-фізик.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.