Відділ практик

Відділ практик є структурним підрозділом Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, який здійснює планування, організацію проведення і контроль всіх видів практик.

Відділ створено з метою координації спільної роботи деканатів, кафедр та відділів освіти (обласних, міських, районних).

Практика в університеті носить системно-утворюючий характер, що поєднує теоретичне навчання з системою професійної практичної підготовки майбутнього фахівця.

Професійна практична підготовка студентів відбувається з першого по п'ятий курс в час проведення навчальних, виробничих та педагогічних практик, яка базується на «Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» № 93, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 1993 р., «Положенні про проведення практик здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди», затвердженому на Вченій радi університету.

Педагогічна практика – найважливіша складова професійної підготовки майбутніх вчителів та вихователів. Практика надає можливість майбутнім фахівцям оволодіти сучасними методами, формами організації та інноваційними засобами навчання. Формує в них навички застосовувати здобуті знання з педагогіки, психології, фахових дисциплін та закріплює й поглиблює їх шляхом самостійної роботи, що позитивно впливає на виявлення і формування педагогічних здібностей студентів.

Основними завданнями педагогічної практики є:

  • виховання професійно значущих якостей особистості педагога, власного стилю професійної діяльності;
  • формування стійких інтересів до професії вчителя,  формування навичок педагогічного спілкування з дітьми, виховання любові до професії;
  • закріплення, поглиблення та збагачення знань в процесі вирішення педагогічних завдань, вироблення рефлексивно-дослідницького підходу до педагогічної діяльності;
  • ознайомлення з сучасним станом навчально-виховного процесу в освітніх закладах, узагальнення передового педагогічного досвіду.

Базами практики є дошкільні, загальноосвітні, вищі навчальні заклади, науково-дослідні центри, соціальні служби, правоохоронні органи та органах юстиції, позаміські заклади оздоровлення та відпочинку дітей м. Харкова та області, які забезпечують умови формування майбутнього фахівця-педагога.

Відділ практик знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні проректору з навчальної роботи.

Склад відділу практик:

завідувач відділу практик — Кабанська Ганна Анатоліївна;

методист відділу практик — Остапенко Людмила Петрівна;

старший інспектор відділу практик — Соколова Інна Вікторівна;

інспектор відділу практик — Панько Вікторія Анатоліївна.

 

Контактний телефон: (0572)681453

e-mail: pedpraktika@ukr.net

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. Б, к.208,

тел. (0572) 68-14-53,
e-mail: pedpraktika@ukr.net

Кабанська Ганна Анатоліївна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.