Відомі випускники факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти

Деменко Ольга Іванівна
Директор Департаменту освіти Харківськоїміської ради.
1984 рік закінченняПриродничий Факультет
Спеціальність «Біологія з додатковою спеціальністю хімія».
 

Пройшла шлях від учителя, заступника директора, директора школи, начальника управління освіти до директора Департаменту освіти.1984-горокузакінчила Харківськийдержавний педагогічний інститут іменіГ.С.Сковородиза спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія».На посаді начальника управління освіти Московського району перебувала з 2003 по 2006рік. У цей часзакінчила Харківський національний педагогічний університетімені Г.С.Сковородиза спеціальністю «Управління навчальним закладом». З2010-го року обіймає посаду директора Департаменту освіти Харківської міської ради. Кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України (2012). Нагороджена Почесною грамотою виконкому міської ради(2007, 2016), Почесною грамотою МОН України (2009),Грамотою Верховної Ради України(2017).Автор близько 20наукових праць із правових питань освіти.

e-mail: osvita@city.kharkov.ua


Черевань Ірина Іванівна 
Закінчила Харківський державний
педагогічний інститут  іені Г.С. Сковороди в 1989 році,
Природничий факультет,
спеціальність – біологія і хімія. 

 

1989 –1999 – керівник гуртка юннатів Комінтернівського Будинку піонерів та  школярів м. Харкова. 

1990 –1998 – учитель хімії в середній школі № 164 м. Харкова. 1998 – 2003 – заступник директора з навчально-виховної роботи в середній  школі № 164 м. Харкова. 

2003 – призначена на посаду директора середньої загальноосвітньої  школи № 4 Київського району Харківської міської ради. 

2005 – заклад реорганізовано шляхом перетворення в Харківський  педагогічний ліцей № 4 Харківської міської ради Харківської області. 2016 – захистила дисертацію за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія  педагогіки» за темою «Організація профорієнтаційної роботи зі  старшокласниками в системі навчально-методичної діяльності  загальноосвітніх шкіл України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)», здобула  науковий ступінь кандидата педагогічних наук (прирівнюється до доктора  філософії). 

Має більше 30 публікацій (статті, навчальні посібники) у різних видавництвах. 

На цей час працює директором Харківського педагогічного ліцею № 4  Харківської міської ради Харківської області. 

e-mail: cherevira@ukr.net


Бойчук Юрій Дмитрович

Ректор Харківського національного

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди,

доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент АПН України.

 

З 1987 по 1993 рр. навчався на природничому факультеті Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Біологія та хімія», після закінчення якого отримав диплом з відзнакою та кваліфікацію вчителя біології та хімії.
З 1993 по 1996 рр. навчався в аспірантурі.
У 1996 році захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності «Ентомологія».
Вчене звання доцента отримав у 1998 р.
З 2005 по 2008 рр. проходив наукову підготовку в докторантурі.
У 2010 р. захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».
Вчене звання професора отримав у 2011 р.
У 2019 р. обрано член-кореспондентом Національної академії педагогічних наук по відділенню «Професійна освіта і освіта дорослих».
З 1996 по 2009 рр. – доцент кафедри зоології.
З 2000 по 2010 рр. – заступник декана природничого факультету з науково-дослідної роботи.
З 1995 по 2005 рр. – керівник навчально-польової практики студентів природничого факультету.
З 2009 по 2018 рр. – завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти.
З 2009 по 2012 рр. – за сумісництвом керівник гуртка «Біологія, екологія та здоровʼя» гімназії № 178 «Освіта» м. Харкова.
З 2012 по 2013 рр. – за сумісництвом професор кафедри валеологічної та інклюзивної освіти Харківської академії неперервної освіти.
З 2011 по 2017 рр. – за сумісництвом професор кафедри валеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, з 2017 по 2018 рр. виконувач обовʼязків завідувача цієї кафедри (за сумісництвом).
З 2018 по 2020 рр. – проректор з наукової роботи.
3 18.06. по 23.12.2020 р.– виконувач обовʼязків ректора
З 24.12. 2020 р. по теперішній час – ректор університету.

Борисенко Наталія Олексіївна

Проректор з навчально-виховної роботи

Харківського національного педагогічного

університету імені Г.С.Сковороди,

кандидат педагогічних наук, доцент

 

З 1992 по 1997 рр. навчалась на  природничому факультеті  Харківського національного педагогічного  університету  імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Біологія/Психологія», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою та кваліфікацію вчителя біології, практичного психолога у закладах освіти.
З 1991 по 1992 рр. – вихователь ДНЗ № 10 (м. Балаклія).
З 1996 по 1997 рр. – учитель біології у Балаклійському ліцеї.
З 1997 по 2000 рр. навчалась в аспірантурі.
У 2006 р. захистила дисертацію та отримала ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки».
Вчене звання доцента отримала у 2007 році.
Травень-серпень 1997 р. – практичний психолог у Балаклійському ліцеї.
З 2000 по 2002 рр. – викладач кафедри загальної педагогіки.
З  2002  по  2007 рр. – викладач кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки.
З 2007 по 2020 рр. – доцент кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки.
З 2018 по 2019 рр. – викладач кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти - (за сумісництвом).
З 2019 по 2020 рр. – викладач кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін (за сумісництвом).
З  2010 р. – заступник декана з виховної роботи на факультеті психології і соціології.
2020 р. – доцент кафедри педагогіки
З 2021 р. – проректор з навчально-виховної  роботи.

Микитюк Олександр Миколайович
(05.03.1948 - 24.10.2016)
Кандидат біологічних наук,
доктор педагогічних наук, професор,
проректор з наукової роботи ХНПУ імені Г.С.Сковороди (1986 - 2013 рр),
академік Міжнародної кадрової академії та
Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності,
Відмінник освіти України,
заслужений працівник народної освіти України

 

1971 р. – закінчив природничий факультет Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди
1976 р. – закінчив аспірантуру при кафедрі анатомії і фізіології ХДПІ імені Г.С.Сковороди
1984 р. – захистив кандидатську дисертацію в Інституті зоології АН УРСР
1986 р. – присвоєне вчене звання доцента
З 1986 р. – проректор з наукової роботи ХДПІ імені Г.С.Сковороди
1990 р. – завідувач кафедри анатомії і фізіології ХДПІ імені Г.С.Сковороди
1991 р. – присвоєне вчене звання професора

Наукові інтереси та дослідження в галузі біології та педагогіки. Автор понад 400 наукових праць, зокрема: «Екологія людини», підручник для студентів вищих навчальних закладів, у співавторстві; «Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України», монографія; «Словник з екології − українсько-російський-англійський-німецький-французький», посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, у співавторстві; «Порівняльна анатомія хребетних», підручник для студентів вищих навчальних закладів, у співавторстві; «Лекції з педагогіки вищої школи. Історія педагогіки», навчальний посібник, у співавторстві.

Сприяв підготовці і становленню молодих вчених – кандидатів біологічних та педагогічних наук.

У 1992 р. – Указом Президента України за визначні досягнення в справі розбудови національної освіти України присвоєно звання «Заслужений працівник народної освіти України» (1992 р.)
У 1998 р. – обраний академіком Міжнародної кадрової академії та міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності
У 2004 р. – захистив докторську дисертацію в Інституті педагогіки АПН України

Під керівництвом Микитюка О.М. захищено 5 кандидатських дисертацій

Автор понад 260 наукових праць

Нагороджений медалями: А. С. Макаренка (1989 р.), «За наукові досягнення» (2005 р.).

Помер 24 жовтня 2016 року.


Гриньова Валентина Миколаївна

Доктор педагогічних наук, професор

 

У 1973 р. – закінчила природничий факультет Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди

З 1973р. по 1975р. – вчитель біології та хімії Скосогорівської восьмирічної школи Богодухівського району Харківської області та середньої школи № 95 м. Харкова

З 1975 р. – працювала старшим лаборантом, завідувачкою лабораторією експериментальної дидактики, викладачем, доцентом, професором кафедри педагогіки, директором Науково-дослідного інституту педагогіки і психології ім. В.О.Сухомлинського

У 1984 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

У 2001 р. – захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора педагогічних наук

У 2002р. – присвоєне вчене звання професора

Під керівництвом Гриньової В.М. захищено 18 кандидатських дисертацій та 1 докторську дисертацію

Автор понад 120 наукових праць


Харченко Людмила Павлівна

Доктор біологічних наук, професор,

професор кафедри зоології

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

 

1970 р. – закінчила природничий факультет Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Біологія" та кваліфікацію вчителя біології з правом викладання англійської мови.

1970 – 1973 рр. – аспірантура при кафедрі зоології природничого факультету ХДПУ ім. Г.С. Сковороди.

1974 – 1976 р.р. – викладач підготовчого відділення природничого факультету

1975 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Етолого-математичний аналіз реакцій поведінки птахів на складний подразник» за спеціальністю  03.00.08 – зоологія; Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, - Київ, 1975. (науковий керівник: д.б.н., проф. Крапивний О.П.).

1986 – 1993 р.р. – заступник декана з навчальної роботи природничого факультету

1993 – 2005 р.р. – декан природничого факультету

2007 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему: «Закономірності морфофункціональної організації травної системи птахів різної трофічної спеціалізації» за спеціальністю 03.00.08 – зоологія; Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. (науковий керівник: д.б.н., проф. Ковтун М.Ф.).

2010 – 2012 р.р. – декан природничого факультету

2002 -2020 р.р. – завідувач кафедри зоології.

2020 й по теперішній час – професор кафедри зоології


Чаплигіна Анжела Борисівна

Доктор біологічних наук, професор,

завідувачка кафедри зоології

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

 

З 1988 по 1993 рр. навчалась  на природничому факультеті Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Біологія та хімія», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою та кваліфікацію вчителя біології та хімії.

З 1995 по 1998рр. навчалась в аспірантурі на природничому факультеті ХНПУ імені Г.С.Сковороди

1993-1995 – ст. лаборант кафедри зоології ХДПІ ім. Г.С.Сковороди;

1995-1998 – аспірант кафедри зоології ХДПУ ім.Г.С. Сковороди;

У 1998р. – захист дисертації на здобуття ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Біогеоценотичні та популяційні адаптації птахів в трансформованих ландшафтах Північно-Східної України (на прикладі роду Turdus)»: 03.00.16 – екологія. Дніпропетровський державний університет імені О.Гончара, Дніпропетровськ, Науковий керівник – І.О. Кривицький, к.б. н., доц.каф.зоології ХДУ імені Горького.

1998-2001 – зав. зоологічним музеєм кафедри зоології ХДПУ ім. Г.С. Сковороди;

2002-2016 – заступник декана з виховної роботи природничого факультетуХНПУ ім.Г.С. Сковороди;

1998 – 2019 доцент кафедри зоологіїХНПУ ім.Г.С. Сковороди;;

У 2004р. – отримала вчене звання доцента

У 2018р. – захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора біологічних наук на тему: «Дендрофільні горобцеподібні (Рasseriformes) як структурно-функціональний елемент антропогенно трансформованих лісових біогеоценозів Північно-Східної України»: 03.00.16 – екологія.  Дніпровський національний університет імені О.Гончара, Дніпро, Науковий консультант – О.Є. Пахомов, д.б.н., проф.  завідувач кафедри зоології та екології ДНУ імені О.Гончара.

Професор кафедри зоології (2020).

2019 – дотепер професор кафедри зоології;

З 01.09.2020 по теперішній час – завідувачка кафедри зоології ХНПУ імені Г.С.Сковороди.


Рибалко Людмила Сергіївна

Доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

 

З 1974 по 1979 рр. навчалася на природничому факультеті Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Біологія та хімія», після закінчення якого отримала диплом за кваліфікацією вчителя біології та хімії.

З 1979 по 1982 рр. – учитель біології та хімії в ЗОШ № 77 м. Харкова

З 1992 по 1995 рр. навчалася в аспірантурі зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки».

З 1982 по 1984 рр. – старший лаборант кафедри хімії, викладач біології та хімії на підготовчому відділенні  за сумісництвом.

З 1984 по 1989 рр. – викладач кафедри хімії.

З 1989 по 1992 рр. – викладач кафедри зоології та охорони природи.

У 1995  році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки».

З 1995 по 1997 рр. – старший викладач кафедри педагогіки.

З 1997 по 2005 рр. – доцент кафедри педагогіки

У 1998 р. – отримала вчене звання доцента

З 2005 по 2008 рр. проходила наукову підготовку в докторантурі.

У 2008 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти».

З 2008 по 2009 рр. – професор кафедри педагогіки.

У 2009р. обрано академіком Української академії акмеології на громадських засадах.

У 2011 р. – отримала вчене звання професора

З 2012 по 2015 рр. – декан природничого факультету.

З 2015 р. по теперішній час професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки.


Уварова Інна Олександрівна

В.о. голови адміністрації Холодногірського району

Харківської міської ради

 

У 2008 р. – закінчила природничий факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г..Сковороди

З 2006 р. – вчитель біології Харківської гімназії № 12 Харківської міської ради

У 2008 р. – вчитель біології Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53 Харківської міської ради

У 2012 р. – переможець районного етапу та лауреат міського етапу конкурсу «Учитель року»

У 2012 р. – призначена на посаду заступника директора з начально-виховної роботи Харківської гімназії № 12 Харківської міської ради.

У 2017 р. – переможець районного етапу та лауреат міського етапу фахового конкурсу «Учитель року».

У 2017 р. очолила Харківську загальноосвітнью школу І-ІІІ ступенів № 59 Харківської міської ради.

У 2018 р. – закінчила Українську інженерно-педагогічну академію (менеджмент організації освіти).

З листопада 2019 року за результатами конкурсного випробування призначена на посаду заступника голови адміністрації з соціальних та гуманітарних питань адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.

З 31.12.2020 згідно розпорядження Харківського міського голови покладено обов‘язки голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.


Молчанюк Ольга Василівна

Завідувачка кафедрою природничих дисциплін

Харківської гуманітарно-педагогічної академії,

доктор педагогічних наук, професор

 

1998р – закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. Спеціальність: Біологія і Хімія. Кваліфікація: Учитель біології і хімії,.

2005 р. – закінчила аспірантуру ХНПУ імені Г.С. Сковороди,.

2006 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 - Теорія навчання. Тема дисертаційного дослідження: «Проектування засобів оптимізації процесу навчання з природничих дисциплін у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації».

2015 р. – Лауреат обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін»

2020 р. – присвоєно науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 011 Науки про освіту / 13.00.07 – Теорія і методика виховання. Тема дисертаційного дослідження: «Теоретико-методологічні засади виховання в майбутніх учителів біології ціннісного ставлення до природи».

2020р. – Лауреат обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри»

Член Всеукраїнської екологічної ліги.

Член журі обласного конкурсу «Вища школа Харківщини, кращі імена» (викладач фундаментальних дисциплін).

З 2021 р. є членом Українського ботанічного товариства

Під керівництвом захищено 3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидатів педагогічних наук та доктор філософії

Є членом разових спеціалізованих вчених рад


Упатова Ірина Петрівна

Доктор педагогічних наук,

професор кафедри природничих дисциплін

Харківської гуманітарно-педагогічної академії

 

1988 р. – закінчила Харківський державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди. Спеціальність: Біологія. Кваліфікація: Учитель біології

2008 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – Теорія навчання. Тема дисертаційного дослідження: «Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи». Диплом ДК №048937 від 08.10.2008р.

2014 р. – присвоєне вчене звання доцента.

2019 р. – присвоєно науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертаційного дослідження: «Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи». Диплом ДД №008765 від 20.06.2019 р.

Є заступником голови науково-методичної ради КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академії» ХОР.

2019/2020 н.р. – підготувала студентку до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю знань «Біологія». За результатами першого етапу II туру – Диплом ІІІ ступеня (Сумцова А. А.).

Є членкинею Всеукраїнської екологічної ліги.

З 2021 р. є членкинею Українського ботанічного товариства.

Є членкинею журі міського конкурсу «Учитель року – 2017», «Учитель року – 2022» , номінація «Біологія» (м. Харків).

Є членкинею журі обласного конкурсу «Учитель року – 2017», «Учитель року – 2022», номінація «Біологія» (Харківська область).

Є членкинею проведення експертизи дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників (листопад 2020-квітень 2021 року)


Солошенко Катерина Олександрівна

Директорка Харківської загальноосвітньої школи № 146,

учитель біології та валеології

 

У 2002р. закінчила природничий факультет (спеціальність «біологія», кваліфікація – вчитель біології та валеологіі) Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

З 2002р. – вчитель біології Харківської спеціалізованої школи 114.

З 2014р. –  заступник директора з навчально- виховної роботи Харківської спеціалізованої школи № 114

З 2012р. по 2019р. – підготувала унів-призерів обласних олімпіад з біології

У 2013р, 2015р, 2016р, 2019р. – підготувала учнів-призерів обласних МАН

У 2020р. – підготувала учня-призера на Всеукраїнському МАНі

З 2020р. – директор Харківської загальноосвітньої школи 146.


Топорін Ігор Володимирович

Директор Комунального закладу

"Ветеринарний ліцей" Дергачівської міської ради Харківської області

 

У 2015 р. – закінчив природничий факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю біологія.

З 2014 р. по 2017р. – учитель біології та основ здоров'я

З 2016 р. – заступник директора з навчально-виховної роботи.

У 2017 р. – аспірант Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

З 2020 р. – директор КЗ " Ветеринарний ліцей"


Кравченко Раїса Миколаївна

Директор Харківського ліцею №141
Харківської міської ради Харківської області,
спеціаліст вищої категорії, учитель-методист,

Відмінник освіти України,

Нагрудний знак «Василь Сухомлинський»,

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

 

У 1972 р. закінчила природничий факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

З 1972 р. по 1975 р. – працювала викладачем хімії у Харківському механіко-технологічному технікумі (ХМТТ)

З 1975 р. по 1977 р. – працювала вчителем біології у середній школі № 124 м. Харкова

З 1977 р. по 1985 р. – працювала вчителем хімії у загальноосвітній школі № 111

З 1985 р. по 1989 р. – інспектор шкіл РВО Московського району м.Харкова

З 1989 р. по 1993 р. – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ №141 м. Харкова

З 1993 р. по 2005 р. – директор НВК з ліцеєм №141 м. Харкова

З 2006 р. по 2007 р. – старший методист ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

З 2007 р. – директор Харківського ліцею №141 Харківської міської ради Харківської області


Здор Сергій Вікторович

Півфіналіст конкурсу Global Teacher Prize Ukraine (2021),

увійшов до складу ТОП-50 кращих вчителів України 2021 року

 

У 1983 році закінчив природничий факультет Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Біологія та хімія»

З 1985 року і до тепер вчитель біології та хімії в Піщанській загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів Куп’янського району Харківської області.

1992 р. - делегат І-го Всеукраїнського з'їзду працівників освіти,

2011 році – делегат ІІІ-го Всеукраїнського з'їзду працівників освіти.

З 1999 - 2006 рр. депутат районної ради та депутат сільської територіальної громади.

Неодноразово нагороджений грамотами відділу освіти Куп’янської райдержадміністрації та грамотами Куп’янської районної ради, Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації, грамотою Міністерства освіти і науки України (1989 р.), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1992 р.), двічі нагороджений Почесною грамотою Харківської облдержадміністрації та Харківської обласної ради (2005 та 2007 рр.), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» (2009 р.), Подякою Президента України (2010 р.), ювілейною медаллю «Двадцять років незалежності України» (2011 р.), орденом «Освітянська слава» громадської організації «Спілка освітян України» (2015 р.).

Переможець районного етапу і учасник обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2001», двічі  «Людина року» у районному конкурсі (2002 р., 2008 р.), двічі лауреат іменної премії ім. Б.М. Якушенка Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості (2007 р., 2011 р.) та VIII-го Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень» інституту обдарованої дитини НАПН України (2020 р.)

Півфіналіст конкурсу Global Teacher Prize Ukraine (2021), увійшов до складу ТОП-50 кращих вчителів України 2021 року.

Під керівництвом Здора С.В. було  підготовлено 12 переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, 28 переможців ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України,  багатьох переможців Всеукраїнського етапу різних очних природничих конкурсів, таких як: «Юний дослідник», форум «Дотик природи», конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму, олімпіада випускного шкільного дослідництва, тощо.


Жернокльов Костянтин Владиславович

Полковник служби цивільного захисту

 

У 1989 році закінчив природничий факультет Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Біологія та хімія»

З 1989 – 1990 рр. працював учителем біології і хімії Моспанівської середньої школи Чугуївського району.

З 1990 – 1993 рр. навчався у аспірантурі на кафедрі хімії ХДПІ ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Органічна хімія» (Наук. керівник: проф. Макаревич І.Х.).

З 1993 – 1996 рр. викладач кафедри хімії ХДПІ ім. Г.С.Сковороди.

У 1995 р. здобув науковий ступінь кандидата наук за спеціальностями «Органічна хімія» та «Біоорганічна хімія».

З 1996 – 1997 рр. старший викладач  

З 1997 – 2001 рр.  працював доцентом сектору хімії ХДПУ ім. Г.С.Сковороди.

У період з 2001 – 2020 року працював на кафедрі спеціальної хімії та хімічної технології Національного університету цивільного захисту України на посаді старшого викладача, а згодом доцента, має спеціальне звання полковник служби цивільного захисту.

У 2010 р. отримав вчене звання доцент.

З 2020 р. працює на кафедрі реставрації та експертизи творів мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв.


Уліцька Ольга Михайлівна

Директор Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 110

Харківської міської ради Харківської області

 

З 1992 по 1997 рр. навчалась на  природничому факультеті  Харківського національного педагогічного  університету  імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Біологія/Психологія», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою та кваліфікацію вчителя біології, практичного психолога у закладах освіти.

З 1995  по  2012 рр. –  практичний   психолог,   вчитель   біології  ХЗОШ  №  110  (м. Харків).

З 2012 р. – директор Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 110 Харківської міської ради Харківської області.

У 2006 р. отримала перемогу на районному етапі та посіла ІІ місце в обласному етапі конкурсу-огляду «Кращий психологічий кабінет міських шкіл».

У 2008 році отримала перемогу на районному етапі та посіла ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Кращий працівник психологічної служби системи освіти України».

З 2013 по 2014 р.р. навчалась в Інституті підвищення кваліфікації Харківського національного педагогічного  університету  імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Управління навчальним закладом», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою за освітнім рівнем «Магістр» та здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

У 2020 році посіла ІІ місце у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» у номінації «Керівник закладу».

Під керівництвом Уліцької О.М. у ХЗОШ № 110 створений і працює військово-історичний музей, який посів І місце в районному, обласному та всеукраїнському етапах Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів шкільних музеїв «Край, в якому я живу» (2019, м.Тернопіль).

Має більше 20 публікацій у наукових і фахових виданнях, активний учасник фахових Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

На цей час працює директором Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 110 Харківської міської ради Харківської області.


Колодько Олег Сергійович

Директор комунального закладу

"Золочівський ліцей №2" Золочівської селищної ради.

 

З 1996 по 2001 р. – навчався на природничому факультеті Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Біологія і хімія», здобував кваліфікацію вчителя біології і хімії.
У 2001 р. був направлений в Золочівську ЗОШ I-III cт. № 2 на посаду вчителя хімії.
З 2010 р. по 2017р. - призначений на посаду директора Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Золочівської районної ради.
У 2017 р. був обраний на посаду секретаря Золочівської селищної ради.
У 2021 р. - поновлений на посаду директора Комунального закладу "Золочівський ліцей №2" Золочівської селищної ради.

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор. Б, к. 224,
тел.(0572) 67-69-92

e-mail:
faculty-natyral@hnpu.edu.ua

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.