Взаємодія Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з роботодавцями

Стійке зростання дефіциту спеціалістів – випускників педагогічних університетів – тенденція останніх років, зумовлена значним запитом на фахівців, які (на фоні спеціалістів із сформованими протягом тривалої професійної практики, котрі потребують оновлення методологічного та методичного кейсів) більш переконливо володіють діджитал-технологіями та мобільно адаптовуються до нових форматів навчання.

Взаємодію університету із стейкхолдерами відображає перелік актуальних вакансій в освітніх закладах Харкова та Харківської області, який розміщений на сайті університету. Інформація про наявні вакансії також адресно відсилається на відповідні факультети. Аналіз запитів керівників освітніх закладів свідчить про особливий дефіцит учителів фізики, математики та інформатики.

Важливим напрямком взаємодії з роботодавцями є профорієнтаційна робота у співпраці з Харківським обласним центром зайнятості (профорієнтаційні виставки та майстер-класи, конференції та вебінари), на яких здійснюються консультації для абітурієнтів з числа випускників закладів середньої освіти та надаються роз’яснення щодо подальшої освітньої стратегії для осіб, які вже мають вищу освіту (дипломи бакалавра або магістра) і бажають набути нову спеціальність або продовжити навчання за вже обраною. Профорієнтаційний напрям та взаємодія з працедавцями реалізується також на діджитал-платформах територіальних громад Харківської області (наприклад, серія zoom-конференцій з районними відділом освіти та центром зайнятості Вовчанської територіальної громади).

Окремий напрям роботи реалізований Навчальним науково-педагогічним комплексом ХПНУ імені Г.С. Сковороди, який координує взаємодію університету із закладами середньої освіти. Співпраця університетських та шкільних кафедр реалізується на таких рівнях та в таких видах діяльності:

  • у створенні в закладах середньої освіти та вищої педагогічної освіти цілісної системи, яка покликана стимулювати творчий потенціал учителів та викладачів з підготовки та апробації навчальних програм, посібників, підручників, хрестоматій та навчально-методичних комплексів;
  • в інтенсифікації залучення викладачів університету до освітнього процесу в школі;
  • у налагодженні та розбудові професійного науково-методичного діалогу між учителем і викладачем;
  • у розробці таких програм із профільних дисциплін та навчальних предметів для студентів педагогічного університету, які би відповідали запитам освітніх стейкхолдерів.

До ННПК входить (на підставі відповідного договору) 54 навчальних заклади, на базі яких діє понад 110 кафедр, робота яких полягає у проведенні спільних методичних семінарів, у розвитку професійних компетентностей студентів під час проходження педагогічної практики, в рецензуванні авторських навчальних програм учителів, у координації наукової роботи та наданні консультаційної допомоги учням з числа науково обдарованої молоді. Так, наприклад, у Харківському педагогічному ліцеї № 4 працює 4 університетські кафедри (напрями “Психологія”, “Інформатика”, “Соціальна педагогіка”, “Філологія”). Філологічна кафедра Харківської загальноосвітньої школи № 42 (договір укладений у 2020 р., модерація кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова) забезпечила підготовку учасниці конкурсу-захисту наукових робіт (МАН), яка на секції “Українська література” здобула перше місце в обласному етапі (завідувач університетської кафедри в школі к.ф.н., доцент Олена Варенікова).

Протягом 2019/2020 та 2020/2021 навчальних років ННПК ХНПУ імені Г.С. Сковороди оновив значну кількість договорів про співпрацю та залучив нових партнерів (серед яких Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 42, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 100 ім. А.С. Макаренка, Комунальний заклад “Сковородинівський ліцей” імені Григорія Савича Сковороди Золочівської селищної ради Харківської області та інші).

Протягом 2020-2021 навчального року факультети активно використовували інет-платформи та інструменти для проведення профорієнтаційних та методичних заходів (особливо варто відзначити досвід фізико-математичного факультету).

Робота кафедр у школах з метою вивчення якості програм, змісту навчальних дисциплін, інтересів школярів та подальшого прогнозу запитів на освітні послуги реалізована у ряді профорієнтаційних, науково-методичних і науково-дослідних заходів та напрямів, серед яких, зокрема, такі:

  • діагностування та психолого-педагогічні консультації (психологічна служба навчального закладу) учнів 11 класів з питань професійного самовизначення;
  • проведення спільних науково-методичних заходів у контексті програми “Нова українська школа” (кафедра початкової та професійної освіти);
  • кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті спрямувала свої зусилля на формування у студентів практичних навичок з впровадження НУШ у закладах початкової освіти;
  • участь в експертизі освітніх програм, гендерний компонент змісту навчальних підручників і посібників, моніторинг якості підручників тощо.

ХНПУ імені Г.С. Сковороди дотримується регламентацій щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю, згідно з якими випускникам, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, надається одноразова адресна грошова допомога в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, в порядку визначеному наказом Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2019 року № 1588 “Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти”.

З метою з’ясування думки керівників закладів освіти та інших стейкхолдерів щодо якості освіти й професійних компетентностей випускників ХНПУ ім. Г.С.Сковороди дослідницька група відділу менеджменту і моніторингу діяльності університету протягом навчального року здійснює анкетування з подальшим узагальненням результатів.

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор Б, к. 402
тел. (0572) 67-66-04
тел.моб. +38(098) 409-10-55,
+38(099)-709-10-55
e-mail: consult_centre@hnpu.edu.ua
Режим роботи: 9.00-16.00

Керівник центру 

Стасевський Юрій Станіславович

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.