Дослідницький воркшоп “Множинність поділів: межі та кордони Габсбурзької, Османської та Російської імперій у ХІХ – на початку ХХ століття”

The Research Workshop “Multiplicity of Divisions: Boundaries and Borders of the Habsburg, Ottoman, and Russian Empires in the 19th –early 20th Century” was held at the Hryhoriy Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University on September 28-29, 2017.
The workshop was organized by the Center for Interethnic Relations Research in Eastern Europe. The event was supported by Center for Governance and Culture in Europe at the University of St. Gallenand Kowalsky Program of the Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta.
The workshop becamea platform for discussions on the imperial past of East Central Europe and the Black Sea Region in terms of boundaries and borders. The organizers invited researchers to join the discussion about the demarcation lines between the states, regions, the urban and the rural, languages, narratives, religions, nations, and social groups. The workshop focused on the issues of mutual interaction between borders and boundaries and the communities they are found in.The workshop were attended by participants from Ukraine, Turkey, USA, Switzerland and Greece.

28-29 версеня 2017 року на історичному факультеті ХНПУ ім. Г.С.Сковороди відбувся дослідницький воркшоп “Множинність поділів: межі та кордони Габсбурзької, Османської та Російської імперій у ХІХ – на початку ХХ століття”.
Семінар був організований Центром дослідження міжетнічних відносин у Східній Європі.
Захід відбувся за підтримки Університету Ст. Галлен та Програма імені Ковальських Канадського інституту українських студій Альбертського університету.
Семінар став майданчиком для дискусії про імперське минуле Центрально-Східної Європи та Чорноморського регіону в категоріях меж та кордонів. Організатори запросилидослідників до розмови про лінії поділу між державами, регіонами, міським та сільським, мовами, міфами, наративами, релігіями, націями, соціальними групами. Центральними для семінару стало питання взаємовпливу меж та кордонів з спільнотами, в яких вони існували.У семінарі взяли участь науковці з України, Туреччини, США, Швейцарії та Греції.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.