Другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології у 2020/2021 навчальному році

На конкурс представлено 68 робіт, прийняло  участь 78 здобувачів вищої освіти з 39 вищих освітніх закладів України. Згідно Положенню про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 25 % від загальної кількості авторів наукових робіт можуть бути нагородженні:  дипломами І ступеня - до 20%, ІІ ступеня - до 30%, ІІІ ступеня - до 50%.

За підсумками І та ІІ етапів конкурсу Галузевою конкурсною комісією визначено місця переможців:

І місце

 • Циба Богдан, Стратійчук Андрій, Чернівецький  національний  університет імені Юрія Федьковича
 • Романова Дарія, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
 • Пилипко Катерина, Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського   національного університету імені Тараса Шевченко

ІІ місце

 • Асєєва Світлана, Андрусенко Людмила, Харківський національний педагогічний університет імені  Г.С. Сковороди
 • Рикова Катерина,  Харківський національний університет імені B. H. Кapaзiнa
 • Юрчук Євгеній, Житомирський державний університет імені Івана Франка
 • Веремій Тетяна, Волинський національний університет імені Лесі Українки
 • Піддубна Юлія, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
 • Терещенко Оксана, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

ІІІ місце

 • Хомутовський Володимир, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 • Стамат Олександр,Херсонський державний університет
 • Вискірко Сергій,Національний університет харчових технологій, м Київ
 • Пономаренко Вадим,Рівненський державний гуманітарний університет
 • Вільгушинська Зоряна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Бондаренко Ганна, Університет Григорія Сковороди в Переяславі
 • Макеєнко Людмила, Сумський національний аграрний університет
 • Ночовська Лідія, Коваленко Яна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Яровий Владислав, Миколаївський національний аграрний університет
 • Тронь Володимир,Матковська Марія, Глухівський національний педагогічний університет  імені Олександра Довженка

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Біологія!


Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1457 від 24 листопада 2020 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021навчальному році» Харківському національному педагогічному університету імені Г.С. Сковороди доручено проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біологія».

 

 

Офіційна електронна пошта конкурсу: konkurs.biol@hnpu.edu.ua

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

за галуззю знань «Біологія»  у 2020-2021 навчальному році

 

№ п/п

Заклад

вищої освіти

Назва наукової роботи

ПІП автора

Авторський

шифр роботи

Середній рейтинго-вий бал

Робота,

рецензії

1

2

3

4

5

6

7

1.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Копрофільні аскоміцети Національного природного парку «Олешківські піски»

Романова Дарія Андріївна

 

Iodophanus carneus

100*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

2.

Чернівецький  національний  університет імені Юрія Федьковича

Організація 5SрДНК у дубів та використання цієї ділянки

Циба Богдан

Васильович

 

Консервативна еволюція

 

97*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

3.

Харківський національний педагогічний університет імені
Г.С. Сковороди

Формування орнітокомплексів полігонів ТПВ міста Харкова

Асєєва Світлана Валеріївна,

Андрусенко Людмила Юріївна

 

Девіз Полігон

 

95*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

4.

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченко

Патоанатомія медоносної бджоли ApismelliferaL., 1758 (Insecta, Hymenoptera) приватної пасіки в селі Леляки (Полтавська область, Пирятинський район)

Пилипко Катерина Владиславівна

 

 

Патологічна анатомія

 

95*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

5.

Полтавський національний педагогічний університет імені

В.Г. Короленка

Біоіндикаційна оцінка якості атмосферного повітря мікрорайону Огнівка м. Полтава

Піддубна Юлія Сергіївна

 

Біоіндикація повітря

 

93,5*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

6.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Поширення та особливості розмноження скельних ящірок роду Darevskia,інтродукованих на Житомирщині

Юрчук Євгеній Сергійович

 

Партеногенез

 

93*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

7.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Еколого-фауністична характеристика турунів (CarabidaeColeoptera) Ківерцівського НПП «Цуманська пуща»

Веремій Тетяна  Юріївна

 

ВНУ_КЗ_2021

 

 

92,5*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

8.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Вплив доксорубіцину та препаратів корекції на прооксидантну-антиоксидантну рівновагу в тканинах щурів

Хомутовський Володимир Володимирович

 

Препаратів корекції

89*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

9.

Рівненський державний гуманітарний університет

Стафілакокова інфекція та її профілактика

Пономаренко Вадим

Юрійович

 

Staphylococcus aureus

 

88,5*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

10.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Аналіз видового складу та перспективи розвитку ботанічного заказника місцевого значення «Могила» (Бережанський район, Тернопільська область)

Вільшуганська Зоряна Миколаївна

 

Аналіз флори

 

87,5*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

11.

Харківський національний університет

імені B. H. Кapaзiнa

Поєднання можливостей селетохронології та імітаційного моделювання для встановлення вікової структури популяції сірих лопух

Рикова Катерина

Олександрівна

 

Сірі ропухи

 

86,5*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

12.

Національний університет харчових технологій, м Київ

Вплив активності желатина на мікрометастази хворих на рак шлунку

Вискірко Сергій Іванович

 

Біата

 

86*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

13.​​

Херсонський державний університет

Властивості нервової системи у прояві нейродинамічних та вищих психічних функцій в умовах сенсорноїдепривації

Стамат Олександр Євгенійович

 

Діагност - 1М

 

84,5*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

14.

Миколаївський національний аграрний університет

Вплив строків сівби на насіннєву продуктивність  ChryzantemumCoronariumL. (Asteracea) та формування її декоративних властивостей при вирощуванні в Північному Причорномор’ї

Яровий Владислав Олегович

 

Хризантема

 

84*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

15.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Вплив біопрепарату поліміксобактерін та імунопротектораBAI-SI на основі морфо-фізіологічні показники і  асиміляційніпроцеси кукурудзи

Терещенко Оксана Олексіївна

 

Асиміляційні процеси

 

84*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

16.

Сумський національний аграрний університет

Адаптаційний потенціал Ginkgobiloba L. в умовах північного Лісостепу України

Макеєнко Людмила Русланівна

 

Gincgo biloba

 

84*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

17.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Вплив фітогормонів на ріст і розвиток рослин

Тронь Володимир Володимирович, Матковська Марія Олександрівна

 

Кукуміс

 

82*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

18.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Новий біологічний метод профілактики та боротьби з мікозами у рослин

Ночовська Лідія Володимирівна, Коваленко Яна Андріївна

 

Phytophthora infestans

 

81,5*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

19.

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Ресурси потенційно значущих лікарських рослин Переяславщини

Бондаренко Ганна Василівна

 

Фітофлора

 

 

81,5*

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

20.

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Лісові біотопи Прирічкового парку м. Полтава

Семеренко Надія Миколаївна

 

Лісові біотопи

 

78,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

21.

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вплив брасиностероїдів на активність NADPH-оксидаз у рослин Арабідопсису з нокаутованими генами неспецифічних фосфоліпаз та цитохромне альтернативне клітинне дихання у рослин дикого типу

Бухонська Ярослава Костянтинівна

 

Арабідопсис брасиностероїди

 

78,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

22.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові організму студентів

Горлачова Аліна Олександрівна

 

Мікроциркуляція крові

 

78,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

23.

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Видова різноманітність денних лускокрилих

(Lepidoptera, Diurna) околиць урочища Бучак Черкаської області

Марущак

Ірина Володимирівна

 

Денні лускокрилі

 

78,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

24.

Поліський національний університет

Біологічні особливості та шкідливість великого соснового довгоносика у лісових культурах Житомирського полісся

Лук’янчук Галина Миколаївна

 

INSECTA

 

77,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

25.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

 

Динаміка кількісних та морфометричних ознак параметрів листя, плодів та насіння клена ясенелистого і гледичії звичайної при топінговій обрізці крон

 

Тишковець Ганна Сергіївна

 

Листя, плоди

 

77

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

26.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Інтегрована відповідь вегетативних органів рослини TrifoliumrepensL. як показник адаптаційних перебудов під впливом екзогенних факторів середовища

Красіна Наталія

 

Адаптаційні перебудови

 

76,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

27.

Харківський національний університет

імені  B. H. Кapaзiнa.

Еколого-ценотичний та фракційний склад флорикрейдяних відслонень Вовчанського району

(Харківська обл.)

Бондаренко Георгій Михайлович

 

Кретофільна флора

 

76,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

28.

Чернівецький  національний  університет імені Юрія Федьковича

Співвідношення редокс-формубіхінону в мітохондріях печінки щурів за умов різної забезпеченості раціону нутрієнтами

Урсатій Марія Сергіївна

 

УБІХІНОН

 

76,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

29.

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені
Т.Г. Шевченко

Інтенсивність утворення біоплівки бактеріями –анаеробами на поверхні поліетилентерефталату

Самкова

Анастасія Юріївна

 

Мікробіологія

 

76

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

30.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Водний відвар з квітів ромашки лікарської як потенційний засіб проти розвитку ожиріння у плодової мушки на середовище з маргарином

Дмитрів Тетяна Романівна

 

Ромашка

 

76

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

31.

Харківський національний педагогічний університет імені

Г.С. Сковороди

Біорізноманіття та екологія міксоміцетів ботанічного заказника місцевого значення «Шарівський» (Харківська обл., Україна)

В’юнік Віталій

Олександрович

 

Cribraria

 

74

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

32.

Сумський державний педагогічний університет імені
А.С. Макаренка

Горобцеподібні птахи села Тучне та його околиць

Сурело Тамара Вікторівна

 

Chloris chloris

 

73,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

33.

Сумський державний педагогічний університет імені

А.С. Макаренка

Морфо-генетичний поліморфізм TrifoliumrepensL. за рисунком «сивої» плями на листку на антрапогенно змінних територіях села Житне Роменського району Сумської області

Біда Тетяна Миколаївна

 

Troyanda

 

73,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

34.

Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка

Особливості функціонального стану організму осіб юнацького віку з різним рівнем працездатності серця

Попадюк Оксана Василівна

 

Ідучи перемагаю

 

73,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

35.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

Вивчення внутрішньовидового поліморфізму в популяціях конюшини білої (TrifoliumRepensL.) на територіях

м. Ланівці та його околиць

Наталія

Володимирівна Кравчук

 

 

Поліморфізм і біоіндикація

 

73

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

36.

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Особливості експресії білків ремоделювання кісткової тканини в клітинах ліній раку передміхурової залози людини

Мущій Олександр Михайлович

 

Прогноз метастазування

 

73

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

37.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені

Івана Франка

Комплексна оцінка стану криничних вод Дрогобицького району

Стельмах Вікторія Романівна

 

МОНЯКВОДДДПУ

 

72

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

38.

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Макрофіти, як біоіндикатори антропогенного навантаження водних екосистем (на прикладі р. Трубіж в межах міста Переяслав)

Нестерук Христина Анатоліївна

 

Макрофіти Трубіж

 

71,5

Робота

 

 

Рецензія1

Рецензія2

39.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Порушення процесів фільтрації та реабсорбції у нирках щурів з експериментальним діабетом ІІ типу

Мурдасов Євгеній Вдадмславович

 

Реабфіль

 

71

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

40.

Національний університет харчових технологій, м Київ

Вплив інсуліну на метаболізм глюкози і біологічні властивості клітин раку молочної залози людини нових постійних ліній

Видасов Назар Володимирович

 

Магнолія

 

70,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

41.

Запоріжський національний університет

Лектинцитохімічна характеристика лімфоцитів при ризику розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників

Грома Наталія Володимирівна

 

Репродуктивні технології

 

70,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

42.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Антиоксидантний стан організму щурів на тлі тютюнової інтоксикації

Гладких Анастасія

Михайлівна,

Долгопол Марія Оллександрівна

 

АNTIOXIDANT

 

70

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

43.

Сумський державний університет

Порівняльний вплив біокомпозитних кальцій-фосфатних матеріалів на загоєння експериментального дефекту компактної кісткової тканини

Ларіна Катерина Олегівна

 

MEDIOCRITAS

 

68

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

44.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Біотестування техногеннозабрудненних обєктів природного середовища

Оковита Яна Сергіївна

Олексюк Анна Григорівна

 

Біотестування

 

67,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

45.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Структура видового складу голих амеб та їх морфотипів з епілітних біотопів Житомирської області

Павленко Марія Юріївна

 

Deuteramoebamycophaga

 

67

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

46.

Запорізький національний  університет

Морфофункціональні особливості лімфоцитів та нейтрофілів крові лабораторних щурів при гірудовпливі

Кононенко Дар’я Володимирівна

 

Цитоморфометрія, гірудовплив

 

67

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

47.

Поліський національний університет

Біолого-екологічні особливості Змієголовника молдавського за інтродукції в умовах Лісостепу України

Люх Катерина Андріївна

 

Змієголовник молдавський

 

67

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

48.

Державний університет

«Житомирська політехніка»

Особливості зараження молюсків підродини Рlanorbinae трематодами родини Paramphistomatidaeу водоймах Житомирського району

Хом’як Мирослава

Вікторівна

 

Planorbinae

 

65

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

49.

Криворізький державний педагогічний університет

Твердокрилі відвалів півничної частини Криворіжжя

Трошин Андрій Михайлович

ТАМ ГАІ

 

64

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

50.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Порівняльний аналіз антиоксидантної активності деяких лікарських рослин Дрогобицького району  залежно від умов місцезростання

Маринець Марія

Василівна

 

АОСЛІКТРАВДДПУ

 

61

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

51.

Уманський національний університет садівництва

Біологічне забезпечення інтенсивних технологій при вирощуванні пшениці

Крижановський Михайло Сергійович

 

Біологізація технології

 

60,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

52.

Національний  університет біоресурсів і природокористування України

Дослідження впливу гербіцидів на ґрунтові організми у модельних ґрунтах

Галицька Вікторія Сергіївна

 

Вплив гербіцидів

 

60

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

53.

Полтавський національний педагогічний університет імені
В.Г. Короленка

Еколого-ценотичні особливості брандушки різнокольорової (BulbocodiumVersicolorL.) та заходи охорони

Сухомлин Анастасія Павлівна

 

Брандушка різнокольорова

 

59

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

54.

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Дослідженняпроцесівадаптаціїеритроцитів до змінизовнішніх умов

 

Микуцька Ірина Володимирівна

 

Erythrocytes

 

 

58,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

55.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Біологічні властивості ізоляту фітопатогенної бактерії, виділеного з ураженого листя гіркокаштану звичайного (AesculushippocastanumL.)

Додон Дар’я

Сергіївна

 

Pantelitie

 

58

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

56.

Буковинський державний медичний університет

Особливості епідеміології іксодових кліщів в ландшафтно-географічних зонах Чернівецької області

Тригуб Катерина Юріївна

Gogoa goian

 

57,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

57.

Одеський національний університет імені

І.І. Мечникова

Морфометричні та біохімічні показники стегнової кістки щурів при моделюванні преднізологового остеопорозу

Дегтярьова Вікторія Іванівна

Розуміння

 

56

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

58.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Шкідники олійних капустяних культур в ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. Докучаєва

Череватенко Катерина Сергіївна

Шкідники капустяних

 

55,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

59.

Миколаївський національний аграрний університет

Вплив біолого-екологічних умов на ехінацею пурпурову

Батій Юрій Юрійович

Echinacea

 

 

55

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

60.

Полтавський національний педагогічний університет імені

В.Г. Короленка

Визначення екологічного стану Войнівського водосховища методами біоіндикації

Снагощенко Антоніна Олександрівна

Войнівське водосховище

 

52,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

61.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Вирощування рака широкопалого в установках замкнутого водопостачання

Юхименко Анна Олексіїївна

Мурашов Єгор Валерійович

Astacus

 

52

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

62.

Миколаївський національний аграрний університет

Вплив мінеральних добрив на продуктивність пшениці ярої в умовах ННПЦ МНАУ

Чугута Володимир Сергійович,

Савченко Данило

Сергійович

 

ПШЕНИЦЯ

 

50

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

63.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Збереження репродуктивного здоров’я учнів підліткового віку

Волкова Наталія Володимирівна, Лебідь Богдан Михайлович

ЗДОРОВ’Я

 

 

48,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

64.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Фізіологічні основи уваги студентів педагогічного університету

Кравченко

Юлія Василівна,  Кузнець

Катерина Сергіївна

МОНІТУМ

 

 

48,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

65.

Сумський державний університет

Фізико-хімічні властивості антибактеріального покриття створеного на поверхні магнієвих зразків модифікованих плазмовою електрооксидацією

Дудко Юлія Сергіївна

Audereestfacere

 

48

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

66.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винніченко, м. Кіровоград

Родина Asteraceaeу флорі Кіровоградщини

Вєтрова Катерина Віталіївна

Флора Кіровоградщини

 

46,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

67.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Шавлія як фітогенний компонент при пивоварінні

Кундій Альона Дмитрівна

Salviasclarea

 

31

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

68.

Національний університет цивільного захисту України

В.І. Вернадський і біосфера

Бабкіна Лілія

Дмирівна

ВІВ

 

22,5

Робота

 

Рецензія1

Рецензія2

*Наукові роботи (із середнім балом 81,5 і більше), автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію за рішенням галузевої конкурсної комісії на підставі рецензій (протокол №2  від 06.04.2020 р.).

 


 

 

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.