ХНПУ - Здобувачу

Вітаємо Вас, шановні пані та панове, і запрошуємо познайомитись з одним з найстаріших педагогічних вузів України – Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди. Створений у 1804 році він завжди був джерелом культури українського народу. Тут працювали О.О.Потебня, О.В.Погорєлов, Г.П.Успенський, В.П.Шестопалов, А.М.Ляпунов та інші відомі учені. Тисячі випускників нашого університету поповнювали ряди інтелігенції, яка в усі часи виконувала особливу роль: не тільки залучала народ до освіти та прогресу, а й сіяла "розумне, добре, вічне", формувала духовність і менталітет нації.

Ім'я великого українського філософа, поета і народного просвітника Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету – це символ зв'язку поколінь у виконанні важливих завдань навчання і виховання. Сьогодні свої завдання ми розглядаємо з урахуванням вимог сучасності. Ми повинні готувати висококваліфікованих учителів, яким можна доручити наших дітей. Крім цього, ми повинні брати участь у формуванні інтелектуальної еліти України: виховувати спеціалістів з широкою ерудицією і здатністю до подальшого саморозвитку і самовдосконалення, дати шанс кожному випускнику в майбутній діяльності повністю реалізувати свої можливості. Наші студенти – не об'єкти, а суб'єкти навчання! На лекціях і практичних заняттях вони отримують базові знання з педагогіки, психології, спеціальних дисциплін, і водночас у них завжди є право і можливість вибору предмета для поглибленого вивчення на спецкурсах, спецсемінарах, в студентському науковому товаристві.

Невичерпна енергія молодості може реалізуватися в клубах і гуртках за інтересами, колективах художньої самодіяльності.

 

Ласкаво просимо до нашого університету!


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.