КАБАНСЬКА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

КАБАНСЬКА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
кандидат педагогічних наук,
Доцент кафедри англійської мови Харківського
національного університету імені Г.С. Сковороди

 

ДЕВІЗ

«A different language is a different vision of life»

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

2008 рік, Харківський національний університет імені В.Н..Каразіна, спеціальність «Мова та література (англійська)».
Кандидат педагогічних  наук  з 2011 року. Дисертацію захищено 13 жовтня 2011 року у спеціалізованій ученій раді Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Міністерства освіти і науки України, отримано диплом від 17 лютого 2012 року.
Призначена на посаду доцента кафедри англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з 01 жовтня 2011 року.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 10 років, у тому числі у даному навчальному закладі – 10 років.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА

Участь у 12 конференціях за профілем кафедри англійської мови, у тому числі:

  1. VII Міжнародної науково-практичної конференції «Аktuální vymoženosty vĕdy». – Ч. 10. Психологія и соціальна педагогіка. – Praha: Pub. House «Education and Science», 2011, (опубліковані тези).
  2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика», Харків, 2017, (опубліковані тези).
  3.  VIII  INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  CONFERENCE «Management of international educational projects – the challenge of the 21st century» {INBIE-NET_2020} organized by Instytut Badan I Innowacji w Edukacji, Chestohowa, 2020,  (виступ з доповіддю), та інші.

ТЕМА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

«Формування прогностичних вмінь педагогічного прогнозування в майбутніх учителів у навчальній діяльності»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Автор понад 35 публікацій, з них 31 наукових та 1 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 21 працю, з них 20 наукових та 1 навчально-методичного характеру, у тому числі після захисту публікації у періодичному виданні, що включене до наукометричної бази Scopus.

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Англійська мова для студентів факультету мистецтв та іноземних студентів

  ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  

Міжнародне тримісячне стажування у Вищій Школі Лінгвістичній м. Ченстохова (Польща), реєстраційний номер: КРК 20102133 (2019 – 2020рр.)

  ХОБІ  

Подорожі. Це завжди цікаво дізнаватися щось нове для себе, пізнавати світ.
У кожній країні світу своя культура й свої звичаї, традиції.
"Travel as the greatest science and serious science helps us to rediscover ourselves."
Спорт, книги і тп.

 

 

E-mail: olgakabanskaya@gmail.com


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.