Матвєєва Ольга Олександрівна

Матвєєва Ольга Олександрівна

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри музичного мистецтва

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

У 1986 р. закінчила Харківський інститут мистецтв імені І. П. Котляревського за спеціальністю «інструментальне виконавство», спеціалізація «фортепіано», кваліфікація – викладач фортепіано, концертмейстер, солістка камерного ансамблю.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування творчої уяви педагогів-музикантів у процесі професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2016 р. захищено докторську дисертацію за темою «Теоретичні і методичні засади педагогічної діагностики якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах університету» в Київському університеті імені Бориса Грінченка за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаж педагогічної роботи у ХНПУ імені Г. С. Сковороди – 25 років.

З 2011 по 2020 рр. – доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

З 2020 по 2021 рр. – професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

З 2021 по 2022 рр. – завідувачка кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

З 2022 р. по теперішній час – професор кафедри музичного мистецтва ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Працюючи на кафедрі, викладає такі курси: Теоретичні основи педагогічної діагностики»; «Психолого-педагогічні основи педагогічної діагностики»; «Методика викладання дисциплін кваліфікації»; «Фахова компетентність вчителя музичного мистецтва»; «Виконавська майстерність вчителя музичного мистецтва»; «Основний музичний інструмент (фортепіано)»; «Додатковий музичний інструмент (фортепіано)»; «Концертмейстерський клас»; «Практикум за кваліфікацією»; «Фортепіано»; «Методика викладання фортепіано у ЗВО».

Є керівником кваліфікаційних праць магістрантів. Керує науково-педагогічною та науково-дослідною практиками здобувачів освітнього ступеня магістр.

Гарант ОП «Музичне мистецтво (фортепіано)» зі спеціальності 025 Музичне мистецтво.

Неодноразово була головою та членом державних кваліфікаційних комісій: з державного комплексного екзамену; державного кваліфікаційного іспиту з музичного мистецтва та методики викладання дисциплін кваліфікації; захисту-презентації результатів наукового дослідження магістра; комплексного кваліфікаційного іспиту з музичного мистецтва; кваліфікаційного іспиту з музичного виконавства.

Неодноразово була головою експертних комісій з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво».

Рецензент монографій, навчальних посібників, хрестоматій, докторських та кандидатських дисертацій, методичних рекомендацій, наукових статей.

Рецензент освітньо-наукових програм у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» для третього освітньо-наукового ступеня.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні дослідницькі інтереси: мистецька педагогіка, методологія і технології наукових педагогічних досліджень, педагогіка вищої школи, теорія та методика педагогічної діагностики, якість мистецької освіти, культурологічні основи мистецької освіти, проблеми трансформації вищої мистецької освіти України.

Має більше 100 надрукованих наукових праць, серед яких монографії, навчальні посібники, наукові статті у фахових виданнях, статті у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science.

З 2019 р. очолює науково-дослідну лабораторію науково-педагогічних досліджень, прикладної педагогічної діагностики та корекції освітнього процесу.

Неодноразово залучається до атестації аспірантів та захисту дисертацій на ступінь доктора філософії у галузі «01 Освіта/Педагогіка» за спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки», «015 Професійна педагогіка» як член разових спеціалізованих вчених рад: головою, опонентом та рецензентом.

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підготувала лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів:

2017 р. – V Міжнародний фестиваль-конкурс «Grand Musik Fest» м. Харків, Диплом лауреата I ступеня, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) К. Плахотна;

2017 р. – Харківський міжнародний благодійний конкурс «Запали свою зірку», Диплом лауреата I місця, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) К. Плахотна;

2018 р. – V Міжнародний фестиваль-конкурс інструментального мистецтва «Чарівний камертон» м. Харків, Диплом лауреата I ступеня, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) К. Плахотна;

2021 р. – Міжнародний дистанційний конкурс мистецтв «Талантія» м. Київ, Диплом та медаль лауреата I ступеня, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) А. Голованова;

2021 р. – Всеукраїнський дистанційний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Смайл-фест» м. Київ, Диплом та медаль лауреата 2 премії, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) А. Голованова;

2022 р. – Благодійний II міжнародний двотуровий фестиваль-конкурс музикантів-виконавців «Музичний дивоцвіт» м. Кривий Ріг, Диплом лауреата I ступеня, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) А. Голованова.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2017 р. є головним редактором наукового видання «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи», що внесено до групи Б переліку наукових фахових видань України і зареєстровано у міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory; OCLC WorldCat; Index Copernicus; Open Academic Journals Index (OAJI); Research Bible; BASE (Bielefeld Academic search Engine); Google Scholar; Polska Bibliografia Naukowa; ERIH PLUS.

Входить до редакційної колегії журналів «Новий колегіум» та «Музичне мистецтво і культура», що внесено до групи Б переліку наукових фахових видань України.

Є засновником Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі» на базі ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Постійно працює у складі журі національних та міжнародних студентських фортепіанних та творчих конкурсів.

З 2020 р. – член національної Всеукраїнської музичної спілки.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Науково-педагогічне стажування в Католицькому університеті кардинала Стефана Вишинського (Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego) за програмою «Академічна доброчесність» з 01-12 жовтня 2018 р

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2020 р. – рішенням Вченої ради ХНПУ імені Г. С. Сковороди стала переможницею в номінації «Закордонні наукові публікації»;

2018 р. «За плідну співпрацю, сприяння підвищенню професійної компетентності студентів спеціальності «Музичне мистецтво» подяка від Фахового коледжу «Універсум» Київський університет імені Бориса Грінченка;

2017 р. – грамота «За високі наукові досягнення в галузі вищої музично-педагогічної совіти» від ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.