Науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі»

Харківський національний педагогічний університет
 імені Г. С. Сковороди
Фізико-математичний факультет
Науково-методична лабораторія STREM-освіти
 
 До 80-річчя фізико-математичного факультету
 
Науково-практична конференція молодих учених
 «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі»,

 

 

Основні напрями роботи конференції:

  1. Перспективи розвитку освіти в цифровому суспільстві.
  2. Інновації в освіті: теоретичні й методичні аспекти.
  3. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті.
  4. Новітні тенденції у природничо-математичній освіті.
  5. Актуальні проблеми підготовки та професійного розвитку сучасного педагога.

До участі в конференції запрошуються науковці й викладачі вітчизняних і зарубіжних закладів освіти усіх рівнів, здобувачі вищої освіти усіх рівнів.

Програмою конференції передбачено:

  • пленарне засідання – круглий стіл на тему «Освітні інновації та їх імплементація в освітню практику» за участю провідних науковців і педагогів Харківщини;
  • секційні засідання за напрямами роботи конференції;
  • виставка наукових і методичних видань за тематикою конференції.

До початку роботи конференції планується видання електронного збірника тез доповідей учасників конференції. За бажанням учасників їх статті за матеріалами доповідей можуть бути опубліковані в збірнику наукових праць «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя» фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

Усі учасники конференції одержують сертифікати.

 

Форми участі у конференції: очна (усна доповідь з презентацією, участь у заходах конференції, публікація тез доповіді); заочна (публікація тез доповіді).

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.