Харківські науковці обговорили проблеми вітчизняної науки і освіти

21 червня 2019 року на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Півчнічно-Східним науковим центром НАН і МОН України під головуванням академіків В.П. Семиноженка і В.Я. Тація та за участі заступника губернатора Харківської обласної державної адміністрації А.В. Бабічева відбувся Круглий стіл, на якому було розглянуто стан науково-технічної сфери України та обговорено кроки її реформування.

В роботі Круглого столу взяли участь проректор з наукової роботи Ю.Д. Бойчук і проректор з інноваційної діяльності та перспективного розвитку С.С. Зуб.

Під час роботи Круглого столу було зазначено, що Харківський регіон був і залишається одним із флагманів розвитку української економіки, в якому зосереджена велика кількість високо-технологічних підприємств, науково-дослідних інститутів та університетів. За ініциативою харків’ян було прийнято багато прогресивних законів та змін до них, розроблено значну кількість дієвих дорожніх карт та стратегій розвитку як окремих галузей економіки, так і країни в цілому. В сучасних соціально-економічних і політичних умовах існує нагальна потреба переусвідомлення на рівні керівництва країни ролі науково-технічної сфери та перегляду принципів її функціонування. Це повʼязано з тим, що фактично Україна вже відстала від провідних країн світу і починає відставати від деяких країн, що розвиваються. За часів незалежності наука, технології та інновації втратили свою пріоритетність в державній політиці та виявилися незатребуваними економічною практикою. Країна йде шляхом деіндустріалізації та детехнологізації економіки, поглиблюється розрив між освітою і науково-технічною сферою. Очевидним є провал інтеграції України в науково-технологічний простір ЄС.

На Круглому столі науковцями було запропоновано розробити Концепцію розвитку освіти та Концепцію розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Вона буде подана для затвердження Президенту України і має стати основою Стратегії розвитку освіти і науки в Україні до 2030 року. На Круглому столі було прийнято проект дорожньої карти «Харківська наукова платформа». Це ініціатива регіону, яка може зробити Харків провідним науковим та освітянським центром країни.

Науковці нашого університету мають також долучитися до реформування освітньо-наукової сфери і в найближчий час запропонувати свої пропозиції щодо розвитку педагогічної освіти і педагогічної науки в Україні.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.