Міжнародна науково-практична конференція «ОСВІТА ДОРОСЛИХ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

6–7 лютого 2020 року в нашому університеті відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «ОСВІТА ДОРОСЛИХ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ».  

До участі запрошуються науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти та педагоги-практики.

На конференції планується обговорення питань з таких напрямів:

  • освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів;
  • неперервна освіта та освіта впродовж життя в історії вітчизняної й зарубіжної педагогічної думки;
  • досвід організації і розвитку систем освіти дорослих у зарубіжних країнах;
  • андрагогіка та управління людськими ресурсами;
  • професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогів й андрагогів до роботи з різними категоріями дорослого населення;
  • освітні потреби різних категорій дорослого населення;
  • психологічний супровід освіти дорослого населення.

 Детальна інформація щодо умов участі викладена в інформаційному листі.

Чекаємо на плідну наукову співпрацю!

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.