Премія імені Івана Виговського

Центр Міжнародного співробітництва та міжнародної освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди звертає увагу професорсько-викладацького складу нашого Університету на пропозицію прийняти участь у наборі кандидатур на Головну премію та наукові стажування у Польщі за лінією Премії імені Івана Виговського, яка надійшла до Університету із Генерального консульства Республіки Польща в Україні.

КОМІТЕТ ПРЕМІЇ ІМ. ІВАНА ВИГОВСЬКОГО

оголошує набір кандидатур на Головну премію та наукові стажування

на 2020/21 навчальний рік

—ПРЕМІЯ ІМЕНІ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО

12-місячне науково-методичне перебування у шести польських університетах для кандидата в галузі гуманітарних наук та
—СТАЖУВАННЯ ПРИ ПРЕМІЇ
4-місячне дослідницьке перебування в двох польських університетах для кандидатів у галузях

 • соціальні науки,
 • точні науки,
 • економічні науки,
 • технічні науки,
 • сільськогосподарські науки,
 •  бібліотекознавство

Програма фінансується солідарно 24 польськими університетами та науковими установами

Заявки, що містять опис заслуг і досягнень кандидата – від університетів, інститутів, організацій, установ, асоціацій тощо або приватних осіб, а також заявки самих претендентів на премію (за умови схвалення університетів, інститутів, установ або осіб, які мають довіру громадськості) просимо надсилатидоStudiumЕurоруWschodniej (Студії Східної Європи) до 15 лютого 2020 року на адресу: stypendia.studium@uw.edu.pl

1. ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЕМІЯ ІМ. ІВАНА ВИГОВСЬКОГО прагне вшанувати заслуги громадян України у розвитку науки, культури та громадського життя, формуванні та розвитку громадянського суспільства в Україні та побудові демократичної України – спрямованої на Європу, враховуючи кращі традиції колишньої Речі Посполитої та історичні, сучасні та майбутні стосунки України з Польщею та Європою.

Премія була заснована у 2014 році закладомСтудії Східної Європи Варшавського університету (ініціатор), найважливішими польськими університетами: Варшавський університет, Ягеллонський університет, Університет Міцкевича у Познані, Вроцлавський університет та чотири університети, розташовані уздовж східного польського кордону: Білостоцький університет, університет Марії Кюрі-Склодовськоїв Любліні, Католицький університет Любліна та Жешувськийуніверситет, а також Коледж Східної Європи у Вроцлаві та Національний інститут Оссолінських у Вроцлаві.

У наступні роки до премії приєдналися нові університети: Гірничо-металургійна академія в Кракові, Академія Леона Козмінського, CollegeofEurope, Академія образотворчих мистецтв у Кракові, Академія образотворчих мистецтв у Варшаві, CollegiumCivitas, Познанський політехнічний університет, Жешувськийполітехнічний університет, Варшавський політехнічний університет, Вроцлавський політехнічний університет, Варшавський університет природничих наук [дослівно: Головна школа сільського господарства], Вроцлавський економічний університет, Гданський університет, Лодзький університет, Краківський педагогічний університет, Краківський сільськогосподарський університет, Вармінсько-Мазурський університет.

Церемонія нагородження проводиться щорічно у Варшавському університеті 22 травня, в день ратифікації Сеймом акта Гадяцької унії між Річі Посполитої та Козацьким Військом Запорізьким у 1659 році.

Лауреат Премії, кандидат у галузі у широкому розумінні гуманітарнихнаук, отримує можливість щорічного наукового перебування в шести польських університетах, які відвідуються по черзі, де він може читати лекції на теми, пов'язані з історією чи сучасністю України та регіону, польсько-українськими відносинами, а також проводити власні архівні та дослідницькі роботи.

Стажування при премії дозволить українським дослідникам з вищезгаданих галузей навчатися протягом 4 місяців у двох польських університетах.

2. ВІДБІР КАНДИДАТІВ

 1. набір кандидатів на Премію розпочинається 1 грудня,
 2. кандидати на премію та стажування можуть бути подані до 15 лютого,
 3.  Комітет на спеціальній нараді приймає рішення про присудження премії та стажування,
 4. реалізація Премії починається в жовтні в рік нагородження.

3. ОБОВ'ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ

 1. стипендія – 3500 злотих чистими щомісяця (якщо лауреат або стажист має науковий ступінь хабілітованогодоктора [приблизно відповідає доктору наук] чи професора);
 2. – 2500 злотих чистими щомісяця (якщо лауреат або стажист має ступінь магістра або доктора [приблизно відповідає кандидату наук, доктору філософії]),
 3. дуже хороші умови проживання протягом усього періоду перебування в даному університеті,
 4. піклування / наукова допомогатьютораз галузі лауреата в кожному університеті,
 5.  книги видавництва приймаючих університетів з галузі лауреата,
 6. за бажанням, курс польської мови.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ЛАУРЕАТА / СТАЖИСТА

 1. 2 місяці перебування в кожному університеті,
 2. виклад однієї публічної лекції та, можливо, шести лекційних курсів в інституті, де він буде афілійований (відповідно до рішення університету),
 3. звіт про перебування,
 4.  якщо результатом перебування стажиста в Польщі будуть публікації –обов’язком лауреата / стажистає розміщення в них інформації про премію.

 

РЕАЛІЗАТОР ПРОГРАМИ

(Студії Східної Європи Варшавський університет)
PałacPotockich, KrakowskiePrzedmieście 26/28, 00-927Warszawa
(Палац Потоцьких, Краківське передмістя 26/28, 00-927 Варшава)
Tel. 22 55 22 555, fax 22 55 22 222,

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.