Присвоєння категорії журналам "Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports" та "Physical Education of Students"

Згідно з наказом Міністерства юстиції України, щодо Порядку формування Переліку наукових фахових видань України введено новий підхід у градації журналів по ступеню їх включеня  у міждународний науковий простір. Згідно Порядку найвищою категорією журналу вважається категорія «А».

Два журнали: "Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports" та "Physical Education of Students"  Харківського національного педагогичного університету  імені Г.С. Сковороди  отримади категорію «А» (згідно оновленню  від 07.05.2019 р.), що свідчить про високу якість досліджень, які публікуються в цих журналах. Інтеграція цих видань до світового наукового простору сприяє підвищенню наукового рейтингу  нашого університету.

Вітаємо  Єрмакова С.С. та членів редколегії цих журналів з отриманням  високого статусу.

 

 

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.