Запрошуємо взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права»

Шановні вчені, науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних закладів освіти, докторанти, аспіранти, здобувачі, працівники органів праці та соціального захисту, юристи-практики - судді, адвокати, юрисконсульти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права» присвяченої 91-річчю член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І., що ініціюється юридичним факультетом Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у рамках Internet-заходу.

За результатами конференції планується оприлюднення збірника матеріалів конференції у електронному вигляді з 28 березня 2020 року на ресурсі відкритого доступу, який розміщено на сервері відкритого електронного архіву (репозитарію) Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди EKhNPUIR (електронний архів) та на сайті юридичного факультету у розділі «Наука».

Інформаційний лист

Основні тематичні напрямки конференції:

  1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Конституційне право. Муніципальне право.
  2. Цивільне право та сімейне право. Цивільний процес. Господарське право та господарський процес. Право інтелектуальної власності.
  3. Кримінальне право. Кримінально-процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право.
  4. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Фінансове право.
  5. Трудове право та право соціального забезпечення.
  6. Екологічне, земельне та аграрне право.
  7. Міжнародне та європейське право.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.