Запрошуємо взяти участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права»

Шановні вчені, науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники вітчизняних та зарубіжних закладів освіти, докторанти, аспіранти, здобувачі, працівники органів праці та соціального захисту, юристи-практики - судді, адвокати, юрисконсульти та усі, хто цікавиться актуальними проблемами приватного та публічного права!

21 травня 2022 року запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права», присвяченої 93-річчю від дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І., що ініціюється юридичним факультетом Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Інформаційний лист

Іnvitation

За результатами конференції планується оприлюднення збірника матеріалів конференції на ресурсі відкритого доступу, який розміщено на сервері відкритого електронного архіву (репозитарію) Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди EKhNPUIR (електронний архів): http://dspace.hnpu.edu.ua/ та на сайті юридичного факультету: http://www.hnpu-laws.in.ua/ у розділі «Наука».

Основні тематичні напрямки конференції:

1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Конституційне право. Муніципальне право.

2. Цивільне право та сімейне право. Цивільний процес. Господарське право та господарський процес. Право інтелектуальної власності.

3. Кримінальне право. Кримінально-процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право.

4. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Фінансове право.

5. Трудове право та право соціального забезпечення.

6. Екологічне, земельне та аграрне право.

7. Міжнародне та європейське право.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Для участі в конференції Вам необхідно до 10 травня 2022 року на електронну адресу оргкомітету trudkonf.hnpu@gmail.com  направити заявку та тези доповіді.

Заявки та тези доповідей, надіслані у будь-якій іншій формі не приймаються.

Назва названих файлів має включати в себе прізвище автора (наприклад: Іванов_Заявка, Іванов-Тези).

Форма проведення конференції: змішана.

Участь у конференції та оприлюднення тез доповідей - безкоштовно!

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.