Освітня діяльність кафедри дизайну

Кафедра дизайну Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди в межах спеціальності 022 Дизайн проводить підготовку фахівців за дворівневою системою бакалаврат – магістратура.

Кафедра дизайну готує студентів за такими спеціалізаціями: 

022 01 Графічний дизайн.

022 02 Дизайн одягу.

022 03 Дизайн середовища.

Реалізація освітніх програм здійснюється науково-педагогічними працівниками, які мають базову освіту, що відповідає профілю дисциплін кафедри дизайну. Викладачі спеціальних дисциплін є членами Спілки дизайнерів України, членами Спілки художників України, членами Спілки архітекторів України, кандидатами мистецтвознавства, кандидатами педагогічних наук, докторами педагогічних наук. Основна освітня програма забезпечена навчально-методичною документацією і матеріалами з усіх навчальних дисциплін. 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.