Освітня програма «Фізична культура і спорт»

 

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» має на меті задоволення потреб особистості, суспільства і держави у фахівцях, орієнтованих на сучасні методи освіти і виховання особистості, прищеплення здорового способу життя, а також підготовку таких фахівців з фізичної культури і спорту, які спроможні здійснювати освітню і спортивно-оздоровчу діяльність на високому професійному рівні.

Рівень вищої освіти – бакалаврський

Освітня програма «Тренерська діяльність в обраному виді спорту»

Освітня програма «Фітнес та рекреація»

Рівень вищої освіти - магістерський

Освітня програма «Тренерська діяльність в обраному виді спорту»

Третій рівень вищої освіти - Доктор філософії

Освітньо-наукова програма «Фізична культура і спорт»

 

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.