Освітня програма «Фізична культура і спорт» (бакалавр)

 

Кваліфікація бакалавр з фізичної культури і спорту

Метою освітньої програми є формування фахівця здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Програма базується на сучасних знаннях галузевого законодавства та нормативно-інструктивних матеріалів у сфері дитячо-юнацьких спортивних шкіл; сучасних уявленнях про тенденції, закономірності розвитку методики фізичного виховання та спорту. Освітня програма зорієнтована на вивчення медико-біологічних і психолого-педагогічних дисциплін та циклу дисциплін фахового спрямування (теорія і методика викладання обраного виду спорту, теорія і методика викладання футболу, теорія і методика фізичного виховання, загальна теорія підготовки спортсмена, організація краєзнавчо-туристичної роботи, психологія спорту і психологія здоров'я, олімпійський і професійний спорт.

Випускник за освітньою програмою «Фізична культура і спорт» може працювати тренером з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи тощо), інструктором-методистом спортивної школи, інструктором-методистом тренажерного комплексу (залу), фітнес-тренером, фахівцем із організації дозвілля, інструктором із стройової та фізичної підготовки, інструктором-методистом з фізичної культури та спорту.


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.