ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2021 році

 
Інформацію оновлено станом на 01.09.2021
 
ДОДАТОК 3.    Конкурсні пропозиції для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)) для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні місця (вступні випробування, перелік освітніх програм) [Таблиця 1-3]
 
 

 

 

 

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.