Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.001 - Чжан Ювень

Створена відповідно до наказу МОН України № 104 від 29.01.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чжан Ювень на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

ЧЖАН Ювень

ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента: д. пед. н., проф. Завгородньої Т.К.

Відгук офіційного опонента: канд. пед. н., доц. Лутаєвої Т.В.

Голова ради: 

Іонова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. 

Рецензенти:

  1.   Попова Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор  кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи,  Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
  2.   Лупаренко Світлана Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, професор  кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Опоненти:

  1.  Завгородня Тетяна Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
  2.   Лутаєва Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, Харківський  національний університет імені В.Н. Каразіна.

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27,

Дисертацію прийнято до розгляду: 17.02.2020 р.

Дата захисту: 3.06.2020 р.    

Захист відбувся о 13.00 годині в Харківському національному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, зала засідань (ауд. 216).

Аудиозапис захисту

Відеозапис захисту:

Про видачу диплома та присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до рішення вченої ради університету від 12.10.2020 р. протокол № 6 та наказу № 1188 МОН України від 24.09.2020 р.  присудити ступінь доктора філософії та видати диплом доктора філософії Чжан Ювень за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за галуззю знань  01 Освіта.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.