Ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Іван Федорович Прокопенко
доктор педагогічних наук, професор,
Радник ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,
академік Національної академії педагогічних наук України,
заслужений працівник народної освіти України.

 

Іван Федорович народився 10 червня 1936 року в с. Васильки Лохвицького району Полтавської області.

17 червня 2020 року закінчився термін контракту ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Прокопенка І.Ф. Посаду ректора він обіймав 40 років.

Вшанування І.Ф. Прокопенка відбувається на розширенному засіданні Вченої ради університету.

З 18 червня 2020 року І.Ф. Прокопенко призначенний на посаду радник ректора.

Освіта:

 • У 1964 році закінчив Харківський юридичний інститут (нині Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого) і долучився до педагогічної роботи.
 • У 1970-1973 роках навчався в аспірантурі при кафедрі політичної економії Харківського державного університету імені О.М. Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

Захищені дисертації:

 • У 1973 році, після закінчення аспірантури захистив кандидатську дисертацію «Економічні закономірності управління суспільним виробництвом».
 • У 1996 році захистив докторську дисертацію: «Теоретичні та методологічні основи економічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах».

Професійна кар'єра:

 • З 1965 до 1980 року працював викладачем, доцентом, завідувачем кафедри політичної економії цього ВНЗ. У 1966-1967 році навчався в інституті після дипломної освіти за спеціальністю «політична економія» при Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка.
 • З 1984 по 2015 рік очолював кафедру економічної теорії.
 • Професор з 1985 року.
 • У 1992 році був обраний дійсним членом Національної академії педагогічних наук України та членом її Президії. Іван Федорович - один з ініціаторів створення НАПН України.
 • З 2002 року - директор Інституту Українського козацтва при ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
 • З 1980 до 2020 року обіймає посаду ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
 • З 2020 року радник ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Сфера наукових інтересів:

Академік Іван Федорович Прокопенко - відомий науковець у галузі нових педагогічних технологій навчання і виховання, економічної освіти, історії економічної думки в Україні. Під його керівництвом розроблено та впроваджено в практику роботи вищих навчальних закладів концепцію інтенсифікації навчальної діяльності студентів.

Наукові здобутки Івана Федоровича відображені понад 600 працях. Це, зокрема: «Людина у світі економіки та бізнесу. Експериментальний підручник для середньої загальноосвітньої школи», «Основи економіки. Елементарна мікроекономіка. Підручник для X класу загальноосвітньої школи», «Основи економіки. Елементарна макроекономіка. Підручник для XI класу загальноосвітньої школи», навчальні посібники «Методика і методологія економічного аналізу», «Комп'ютеризація економічного аналізу», «Сучасні педагогічні технології в підготовці вчителів», «Курс з основ економічної теорії для студентів університетів». У 2009 році за редакцією І.Ф. Прокопенка видана монографія «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку'».

Іван Федорович Прокопенко очолює роботу спеціалізованої ученої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій з педагогічних наук у Харківському7 національному7 педагогічному7 університеті імені Г.С. Сковороди. Він активно виступає офіційним опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій, до його порад уважно прислухаються молоді й досвідчені науковці, усі, хто пов'язує своє життя з педагогічною наукою. Уже багато років Іван Федорович є незмінним головним редактором затверджених ВАК України науково-фахових видань - «Економіка» і «Педагогіка та психологія», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень. Активною є участь І.Ф. Прокопенка в роботі редакційної колегії відомого в Україні наукового журналу «Економічна теорія», що входить до переліку фахових видань з економічних наук ВАК України, редакційної ради наукового інформаційного журналу «Новий Колегіум» з проблем вищої освіти, внесеного до переліку спеціальних видань ВАК України з педагогічних наук, та редакційної колегії літературно-художнього, суспільно-політичного та теоретико-методологічного журналу «Слобожанщина».

Під керівництвом Івана Федоровича захищено 21 кандидатську7 та 9 докторських дисертацій.

Як талановитого організатора освітянської діяльності, педагога і вченого І.Ф. Прокопенка удостоєно почесного звання «Заслужений працівник народної освіти України», відзнаками Президента України «За заслуги» II та III ступеня, нагороджено орденами «Знак пошани», Дружби народів, Трудового червоного прапора, почесною нагородою «Свята Софія», чотирма медалями, знаком «Відмінник освіти України» та іншими нагородами МОН і НАПН України.

Іван Федорович Прокопенко - польовий гетьман Українського козацтва, генерал-отаман Окремого науково-освітнього центру Українського козацтва імені Г.С. Сковороди.

Івану Федоровичу присвоєно звання Почесного громадянина міста Харкова, міста Лохвиця Полтавської області, міста Ємільчене Житомирської області.

Профіль Прокопенка І.Ф. у Google Академії

Бібліографія


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.