Руда Наталія Вікторівна

Руда Наталія Вікторівна,
завідувач кафедри східних мов,
кандидат філологічних наук, доцент.

 

Освіта:

 • Сертифікат про закінчення річного мовного стажування у Пекінському університеті іноземних мов;
 • Диплом спеціаліста з відзнакою (2001 р., ХНПУ імені Г.С.Сковороди, факультет іноземних мов. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і китайська мова»).

Професійна кар’єра:

 • З 2001р. — викладач китайської мови кафедри східних мов ХНПУ; імені Г.С.Сковороди;
 • 2015 – 2018 – директор китайського культурного Центру  ХНПУ ім. Г.С.Сковороди;
 • 2017 – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 10.02.13 – мови Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії;
 • член Асоціації китаєзнавців України та Всеукраїнської асоціації викладачів китайської мови;
 • З 2018 – доцент, завідувач кафедри східних мов.

Сфера наукових інтересів:

Практична та теоретична граматика сучасної китайської мови, лінгвокраїнознавство Китаю, методика навчання китайській мови.

Курси,  що викладає:

 • Китайська мова для студентів 3, 4 курси
 • Лінгвокраїнознавство Китаю для магістрів
 • Аналітичне читання для магістрів
 • Китайська мова для аспірантів

Основні наукові праці:

1. Китайский язык. Часть 1: Рудая Н.В., Бикова И.А., Жукова Е.Е, Склярова В.О. - Харьков.ХНПУ, 2013. – 94с.

2. Китайский язык. Часть 2: Рудая Н.В., Бикова И.А., Жукова Е.Е, Склярова В.О. - Харьков: Издатель Иванченко И.С., 2014 – 116 с.

3. Читаємо китайською Бикова І. А., Жукова К.Є., Кривоніс М.І., Лю Юйін, Руда Н.В., Чен Хун - Харків: ХНПУ ім. Г.С Сковороди, 2013. – 180 с.

4. Рудая Н.В. Особенности использования многокомпонентных сложных предложений со сложноподчиненной структурной основой в романе Лао Шэ «Рикша» Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science The 1st International Academic Conference. (Аustralia, Melbourne, 25 June 2014)

5. Рудая Н.В. Многокомпонентные сложные предложения в современном китайском языке (к постановке проблемы). Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С.Сковороди. - Харків, 2013.- В 302 с.

6. Руда Н.В. Представленість моделей БСР у романі Лао Ше «Рикша». Вісник КНУ імені Т.Г. Шевченка. Східні мови та літератури. Випуск 1(19), 2013. С 30-34.

7. Рудая Н.В. Особенности средств связи в многокомпонентных сложных предложениях со сложносочиненной структурной основой (на материале современной китайской литературы). // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – вип. 36. – 308с

8. Рудая Н.В. Структурные особенности многокомпонентных сложных предложений со сложносочиненной структурной основой в романе Лао Шэ «Рикша». Наукові праці Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 39. - Камʼянець-Подільський: Аксіома, 2015. – 336 с. С. 231-235.

9. Жукова К.Є, Руда Н.В.Парні написи – особливий жанр китайської літератури Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІ Междунар. научн. конф., 26-27 декабря 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2017. - Вып. 12(32), ч. 2 – 162 с.

10. Жукова К., Авдієнко І., Котова А., Руда Н., Холодняк Є. Особенностипреподавания граматики второго иностранного языка на начальном этапе обучения Society.Integration.Education. Електронний збірник тез доповідей. Proceedings of the International Scientific Conference, 25-26 травня 2018 р. Rezekne academy of technologies fculty of education, language and design. Rezekne, 2018. – vol. 3. – 604 p. – р. 479 – 489.

11. Жукова Е.Е. Мошуренко М., Науменко С., Руда Н.,Секина Н. Особенности преподавания языка с идеографической письменностью. Обучение чтению на китайском. Society. Integration. Education. Електронний збірник тез доповідей Proceedings of the International Scientific Conference, 24-25 травня 2019 р. Rezekne academy of technologies faculty of education, language and design. Rezekne, 2019. – vol. 3. – 603 p. – р. 538 – 552.

12. Жукова К.Є., Руда Н.В. Особливості предикативного ускладнення багатокомпонентного складного речення сучасної китайської мови Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 38 том 2.

Контактна інформація

e-mail: natasha.rudaya.7931@gmail.com  

Тел. +380996857494


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.