Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.003 - Ду Цзінсюй

Створена відповідно до наказу МОН України № 1287 від 21.10.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ду Цзінсюй на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

ДУ Цзінсюй

ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента: д. пед. н., проф. Завгородньої Т.К.

Відгук офіційного опонента: канд. пед. н., доц. Кабацької О.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Голова ради: 

Калашник Любов Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач Центру Міжнародного співробітництва і міжнародної освіти Харківського  національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 Рецензенти:

  1. Попова Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
  2. Лупаренко Світлана Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:  

  1. Завгородня Тетяна Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника».
  2. Кабацька Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри валеології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.   

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27.

Дисертацію прийнято до розгляду: 22 жовтня 2020 р.

Захист дисертації відбувся: «17» листопада 2020 р. о 12-00 годині, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за адресою (61002, Харків, вул. Алчевських, 29, ауд. 216).

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Про видачу диплома та присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до рішення вченої ради університету від 22.02.20201 р. протокол № 2 та наказу № 157  МОН України від 09.02.2021 р. присудити ступінь доктора філософії та видати диплом доктора філософії Ду Цзінсюй за спеціальністю 011 Освітні та педагогічні науки за галуззю знань  01 Освіта/Педагогіка.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.